Odborníci na radnici. Diel: Zrušená kolaudácia

Hrozné! Nielenže Prešovčan, podľa elity mesta, robí “prepracovaný mediálny atak” – tým, že reaguje na ťuťmáctvo (ne)kompetentných na mestskom úrade, ale 26. januára sa k tomuto ataku “zrejme” pridala aj Nadácia Zastavme korupciu a denník SME v projekte Cez čiaru vo videu o zimnom štadióne.

A pred pár dňami, 13. februára dokonca aj verejnoprávna STV. Vo večerných Správach odvysielala dvojminútový šot – “Prišli o kolaudačné rozhodnutie” o Prešove a patáliách so 40 bytmi v dvoch novopostavených bytovkách na ul. Jána Pavla II. Mesto schválilo ich kolaudáciu, ktorú napadla prokuratúra, tej dal za pravdu okresný úrad a zlatý klinec zatĺklo ministerstvo dopravy – zrušením tohto kolaudačného rozhodnutia. A napriek tomu, že podľa územného plánu na danom území je neprípustné stavať bytovky na trvalé bývanie, “odborníci na radnici” investorovi vydali stavebné povolenie na výstavbu ďalších dvoch bytoviek.

Uvedomelý občan určite nemá žiadne pochybnosti, že takéto rozhodnutie bolo nezištné, v prospech ľudí.

Podľa prešovskej radnice, šlo len – o formálne pochybenia. Pri tomto vyjadrení som zrazu zažil niekoľkonásobné déjà vu.

Už po zverejenení videa o zimnom štadióne, mesto Prešov zverejnilo vyhlásenie, v ktorom primátorka, o. i. uviedla “My sme však namiesto hľadania spôsobov ako sa to urobiť nedá, hľadali riešenie, ktoré bude mať pre Prešovčanov zmysel. Dnes, keď štadión plnohodnotne slúži širokej verejnosti, sa ukazuje, že sme postupovali správne,“

Veru správne, nedá sa nesúhlasiť. Otázka len znie, pre koho. A k prvej časti jej tvrdenia – príkladov, keď mesto namiesto spôsobov ako niečo spraviť, viac či menej húževnato hľadalo dôvody, výhovorky, ako to neurobiť, tých by bolo na dlhé hodiny písania a čítania. Tí, ktorí pochybujú, nájdu zopár nižšie.

Ale keďže má ísť z mojej strany o “prepracovaný mediálny atak”, nemôžem nespomenúť aj nedávne vyjadrenie primátorky z nateraz posledného “slávneho” zasadnutia mestského zastupiteľstva. Odpovedala na výčitku poslanca takto: “Ja môžem chodiť s kabeločkou po meste, lebo ja mám čisté svedomie.”

Nuž svätá pravda. Veci bývajú čisté, ak sú nepoužívané.

K ďalšiemu déjà vu. Keď som pred časom poslal primátorke a prednostovi mailom list so zoznamom 25 rôznych pochybení, zrazu, kde sa vzali, tu sa vzali, sa po chodbách MsÚ sa začali šíriť správy, že ten Prešovčan – “to len samé cesty. A boli to len drobné procesné pochybenia”.

A o oficiálnej, skutočne príkladnej odpovedi primátorky (aj odstrašujúci príklad je príklad, nie?) som písal tu

Kdeže sa len vyparilo to – “ľuďmi a kultúrou podkuté mesto”? Alebo prešovský mestský úrad sídli snáď v inom meste a nie je ľuďmi a kultúrou podkutý?

Pre Prešovčanov, čo len trocha znalých veci, šot v televíznych správach v RTVS nebol v podstate nič nové. Iba ďalší diel zo seriálu “Odborníci na radnici”. A vzhľadom na konanie mestského úradu a jeho predstaviteľov, je takmer isté, že na podobné, ďalšie šoty nebude nutné dlho čakať.

Pre nových návštevníkov môjho blogu, ktorí nemajú čas hľadať v zozname starších článkov, či podnetov na OpS, pripomeniem zopár predchádzajúcich dielov tejto “neverending Preshow story”.

 • Na začiatok ľahký a nevinný príbeh o troch opiciach – hluchá, slepá, nemá
 • Známa detská hra – ja ho nemám, má ho číslo päť Alebo keď mesto nevie, čo vlastní a že to má riešiť. Alebo sa mu iba, tak prosto, ľudsky, nechce.
 • A pre zmenu, teraz to nie je číslo päť, ale šesť. Alebo sedem. Alebo pätnásť. Zhruba toľko rokov uplynulo, odkedy mesto tento problém rieši a rieši a rieši … a nemôže nájsť kompetentného, na koho by zodpovednosť za riešenie presunulo.
 • Iný detský príbeh, takmer trojročná paráda najmä pre mamičky s kočiarmi – Pat a Mat A jeho novšie spracovanie.
 • Ach tie značky! Hotová veda! A našich radničných odborníkov o ich pravde nepresvedčí ani Prezídium policajného zboru, ani Sekcia legislatívy a právnych služieb odboru bezpečnostnej legislatívy v Bratislave. 1 2 3
  My, odborníci na radnici sme predsa majstri sveta! A víťazi Olympiády. Teda, zatiaľ síce ešte len dvojnásobní držitelia slovenskej anticeny za architektúru BRUTUS, ale ešte jedno volebné obdobie a určite dosiahneme aj medzinárodné, ba možno aj galaktické úspechy!
 • A priznať sa, že sme dali neoprávnene pokuty? Ešte to tak! Dáme si radšej bobríka mlčanlivosti. 1
 • Bobrík mlčanlivosti – II. A na druhú. Zo strany mesta, aj zo strany OpS.
 • A ešte raz k značkám. V krajine liliputánov a v Prešove sa dá i takto. Odborníci na radnici túto záhadu pozorne skúmajú už vyše dvoch mesiacov. A zrejme pri tom stratili reč, lebo taký istý čas zatiaľ neodpovedali. Ale možno testne pred voľbami sa aj toto podarí odstrániť.
 • A nedajbože, aby sa občan v podnete spýtal, či mesto neplánuje k danej značke, MHD prístrešku, či diere v chodníku umiestniť aj transparent so sloganom “kultúrou alebo ľuďmi podkuté mesto.” Taký, aký mesto veľmi iniciatívne “vysadilo” napríklad pred kultúrnym centrom.

  To už prestáva akákoľvek sranda. Podnet musí byť stiahnutý, aj keby šlo o život.  Veď viac ako poriadok, bezpečnosť, či život občana je predsa – ješitnosť úradníka!
  Zopár fotografií zo zablokovaných, resp. dodatočne stiahnutých podnetov zo strany OpS nižšie. Čitateľ si isto aj sám vytvorí názor na oprávnenosť zablokovania podnetov a nepreposlania mestu na vybavenie, resp. dodatočného zablokovania podnetov zo strany OpS – zjavne na žiadosť mesta.
 • Je zrejmé že nie je bezpečnosť ako bezpečnosť. Aj lávku kvôli bezpečnosti občanov bolo nutné zatvoriť. Vraj.  Oficiálnu správu z prehliadky mesto doteraz, napriek žiadosti, nezverejnilo. Zmluva s externou firmou, ktorá prehliadku realizovala sa nájsť nedá* a objednávka bola vytvorená 9.4.2021, vyše týždňa “po funuse”, t. j. po obhliadke, aj po zatvorení lávok (29.3.)
  Aktualizácia 14.4.2021: Medzitým bol na web SaÚKMP doplnený aj predtým chýbajúci súbor s objednávkami za marec 2021. Nachádza sa v ňom aj objednávka na obhliadku mostov.
  Na druhej strane, zoznam objednávok nie je súvislý, niektoré čísla sú preskočené, čo sa pri zoznamoch objednávok za iné mesiace nestalo.
  A zatvorením lávky postihnutým nevďačným Prešovčanom bolo potrebné obmedziť ešte aj MHD (článok)
  Veď radničný odborník predsa dbá na bezpečnosť a život občana! Ešte by si pri pešej obchádzke mohol občan zlomiť nohu. Treba ho chrániť. Doma má sedieť! Až kým mu to odborníci na radnici nepovolia.
 • A toto tu – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … ? To predsa nie je bezpečnosť! To sú obyčajné prkotiny!
 • A tu, podobne, nejde o život, iba o roky chýbajúci röntgen pre 20 000 ľudí. A asi trochu aj o pohodlnosť. A neschopnosť. Odborníkov. Úradníkov.
  Ale najvyššie vedenie mestského úradu je nepochybne kompetentné, osvietené a kultúrne. Veď ak o tom aj transparenty hlásajú, musí to byť pravda. A prípadné výnimky isto iba potvrdzujú toto pravidlo.
 • Podobne, ani tu 1 2 3 nejde o peniaze.
  Som si 3333%-ne istý, že sa určite nejedná o peniaze úradníka, jeho nadriadeného, vedúceho odboru na mestskom úrade a ani o peniaze primátorky. Iba o mestské.
  A občan rád zaplatí vyššie dane,
  keď ho o to, v meste Prešov,
  úradníci, odborníci,
  veľmi milo požiadame.
  Skúsil by nezaplatiť…
 • A pre tých, čo majú čas a chuť pokračovať v skúmaní unikátnych schopností prešovského mestského úradu linka na starší zoznam

Ale čuduj sa svete, treba uznať, že niekedy sú títo odborníci na radnici naozaj veľmi schopní. Dokonca skoro všetkého. Dokážu napríklad presvedčiť Inštitút SGI – “nestranícku, neziskovú, mimovládnu organizáciu, ktorá sa neviaže na žiadnu ideológiu ani politickú stranu, ktorej cieľom je demokratická, otvorená a kvalitne spravovaná spoločnosť” na také malé lapajstvo – nezverejniť podnety, či stiahnuť už zverejnené, v rozpore s pravidlami OpS.

Zatiaľ ich je 62. V jednote je sila! My Prešovčanovi ukážeme! Nebude sa on veru prezentovať svojimi úspechmi v zápase proti ľuďmi a kultúrou podkutému mestskému úradu!

Nuž nevyšlo. Prešovčan tieto podnety v svojej správe z duelu zarátal ako “disciplinárne previnenie rozhodcu”. A skóre podaných podnetov Prešovčanom od septembra 2021 k podnetom vybaveným mestom, k dnešnému dňu je 320 ku 21. Ľuďmi podkuté mesto.

To len pre systém a poriadok, keby “odborníkom” v meste Prešov i Inštitúte SGI skrsla geniálna myšlienka, že podnety Prešovčana je potrebné zrušiť. A koniec-koncov, “systém a poriadok” mala predsa aj primátorka, ešte v roku 2014.

A okrem presvedčenia Inštitútu SGI odborníkmi z prešovského mestského úradu, že je potrebné “neslušné” podnety zablokovať, hoc aj na úkor bezpečnosti občanov a riešenia nežiaduceho stavu v meste, pravdepodobne sa títo odborníci, alebo skôr ich top manažéri, pričinili aj k tomu, že Prešovčanovi Inštitút SGI na webe OpS zablokoval konto.

Dôvod? Vedenie projektu OpS ani vedenie Inštitútu SGI ani po dvoch týždňoch, napriek viacerým mailom, ma o dôvodoch neinformovalo. Ale krátkodobá strata reči, či schopnosti komunikovať sa občas prihodí každému.

A, ó, aká náhoda! Ani mesto Prešov nezvykne informovať o vybavení podnetov. Či dôvodoch ich nevybavenia. A rovnako, napriek urgenciám. Žeby šlo o novú, slovenskú, špeciálnu mutáciu covidu?

Skrátka, podnety, kde sa vyskytlo slovo podkutý boli zablokované, alebo stiahnuté z riešenia a zneprístupnené verejnosti. S určitosťou neviem, nakoľko zablokovanie konta bola zásluha “kompetentných” z prešovského mestského úradu alebo, či len bol niekto v OpS príliš precitlivelý na moju odpoveď na Emila, dňa 31. januára. A bol určite aj nesmierne odvážny – zablokovať konto v rozpore s pravidlami. Na druhej strane, celá odvaha zrazu vyprchala, ak bolo potrebné komunikovať, vysvetliť. Nuž stáva sa. Sme len ľudia.

A možno sa odborníci na radnici iba nemohli sústrediť na vážnejšiu prácu v prospech mesta, keď ich Prešovčan zásoboval podnetmi, ktoré by bolo žiaduce vybaviť a stav v meste napraviť. A tak odborníci trocha pritlačili ina OpS. Veď kto to kedy videl, aby si bežný občan dovolil ľuďmi, kultúrou a ešte všeličím možným podkutý mestský úrad nachytať. Na hruškách. A opakovane, Že nedodržiava platné predpisy. VZN vlastného mesta. Zákony. Že je pričasto nekompetentný. Neschopný. A navyše, jeho aroganciu a nekultúru vidieť a citiť od jeho najvyššieho vedenia.

Ďalšie déjà vu. Nedotýkajte sa vedenia, zvlášť, keď je na zem padnuté!

Alebo, možno sa len úradníci cítili šikanovaní. Ako to uviedla primátorka:  “Vzhľadom k tomuto vysokému číslu a obsahu, možno Vaše konanie označiť ako šikanózne.” Museli sa predsa nejak brániť! To je predsa pochopiteľné! A je pochopiteľné, že je jednoduchšie a efektívnejšie niekoho umlčať, ako zmeniť seba, svoju pohodlnosť, pousilovať sa o zlepšenie svojich “pre danú pozíciu nie práve najvhodnejších kompetencií”. To je veru náročná vec! A pre mnohých asi aj nemožná.

Alebo, ešte raz si pomôžem autorskou licenciou primátorky – “nie je vylúčené” – že úradník, ktorý po meste “povysádzal” transparenty “Ľuďmi podkuté mesto”, “Kultúrou podkuté mesto” utrpel psychickú ujmu, traumu a šok s celoživotnými následkami z textov v podnetoch, ako napr.

 • Stĺpik značky podkutý hrdzou. Potrebné vymeniť.
 • “Kultúrou podkuté mesto” neodpovedalo na podnet vyše 40 dní odo dňa prijatia.
 • Mohlo by mesto, ktoré o sebe tvrdí, že je ľuďmi i kultúrou podkuté, prijať podnet z 20. januára a správne ho vybaviť?
 • Pokiaľ mesto neplánuje k MHD zastávkam umiestniť transparenty “grafitmi podkuté zastávky”, či “umením/kultúrou podkuté mesto”, vedelo by zabezpečiť, aby dodávateľ vyčistil grafitmi znečistené MHD prístrešky na oboch stranách cesty?

Chráň OĽANO, KDH, všetky ďalšie existujúce čertove volky, Jovis a najgeniálnejší Igor dokopy – toto Slovensko a mesto Prešov zvlášť, aby si občan niečo takéto dovolil voči neomylnému, dokonalému úradníkovi! A kto môžeš, chráň Slovensko a Prešov zvlášť pred takýmito spolkami a géniami.

To už radšej nech značky budú umiestnené všelijak, len nie podľa zákona. A ani podľa zdravého rozumu. Hoci aj uprostred chodníka, či hore nohami.
Nech chodníky a cesty budú roky – na japonský štýl “samajama”.
A zbytočne vyhodené peniaze za opravy, ktoré mali byť reklamované? Veď každý predsa vie, že peniaze boli a budú! A to, že momentálne nie sú? Maličkosť! Tým sa netreba trápiť, to nevadí! Predáme pár budov, keď treba, aj pod cenu, a peniaze budú!

Skrátka, ďalšie pridávanie podnetov a príspevkov na webe OpS mi vedenie Inštitútu SGI posledný januárový deň zablokovaním konta neumožnilo a dôvody zablokovania doteraz nevysvetlilo. Veď načo, inštitút má predsa iný, vznešený cieľ: “demokratická, otvorená a kvalitne spravovaná spoločnosť”.  Niečo vám na tom nesedí? Ani mne.

Občana Prešovčana treba znormalizovať! Na začiatok – aspoň zablokovaním jeho konta.

Ale možno sa mýlim a Inštitút SGI vysvetlí dôvod zablokovania konta a najmä súvis s pravidlami.

Na záver, pár poznámok.

Vážim si prácu úradníkov na Mestskom úrade Prešov, ktorí ju vykonávajú dobre, správne, v prospech občanov a podľa zákonov. A viem, že to niekedy, pri kvalite našich najvyšších poslancov a zákonov, nie je veru ľahké. A viem aj, že takých zamestnancov na úrade nie je úplne zanedbateľne málo. A vďaka Vám!

Ale, na druhej strane, pri cca 23 % nadstave zamestnancov v aparáte mestského úradu, pri výsledkoch, ktoré každodenne produkuje, pri úbohom stave mesta, či už finančnom, kultúrnom, športovom, pri stave, keď v školstve chýba milión, v Dopravnom podniku minimálne dva a milióny vyleteli, resp. sa ich “výlet do vzduchu, resp. iným správnym smerom” ešte asi len plánuje, pri kauzách (napr. dve videá na začiatku článku) a systéme “čo stavba, to ‘priekak'” (predstaničný priestor, cyklochodník na Sigord, zimný štadión, velodróm, chystaná lávka cez Torysu, ktorá sa ešte ani stavať nezačala a už smrdí), nedá sa nevidieť, že čosi na Mestskom úrade v Prešove nefunguje ako by malo. A nie je to záležítosť posledných pár dní, ani mesiacov.

Uvedomujem si aj to, že popísané problémy, v porovnaní s tým, čo musia ľudia v niektorých krajinách riešiť, alebo čo zažívajú aj voľaktorí na Slovensku, sú len také taľafatky. Nedá sa však nedodať, že ak takéto nekompetentné, arogantné, hlúpe, nezodpovedné a protizákonné konanie tých, ktorí sú tu pre občanov a nie naopak, budú občania, inštitúcie, médiá, novinári i naďalej prehliadať a tolerovať, naša spoločnosť sa dostane do ešte väčšej kalvárie, v akej je. A úspechy našich športovcov na olympiáde na tom veľa nezmenia.

Dnes na to doplácajú iní, zajtra na to môžeme doplatiť my. A ak nie práve zajtra, tak neskôr. My, aj naše deti.

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *