5/9 alebo – vyhrá kobra, či mangusta?

V predchádzajúcom článku som písal o grafiťákoch, medzi ktorými je veľa obyčajných vandalov, ktorí robia humus na cudzom majetku. Dnes to bude o vandaloch, ale takých, nie obyčajných. Čo robia humus, tiež nie na svojom, ale na našich úradoch, kde sú z našich daní platení, aby robili prácu v prospech nás, občanov.

Nebojte sa, dôjde aj na kobru, na ktorú ste asi najviac zvedaví. Ale predtým ešte pár slov.

Niekedy sa, napriek najlepšej vôli a najväčšiemu úsiliu, stane chyba. Neúmyselná, nechcená. Takú normálny človek vysvetlí, napraví – ak sa dá, ospravedlní sa za ňu a snaži sa, aby túto chybu už druhýkrát nezopakoval. Pokiaľ to vysvetlí otvorene a myslí úprimne, príjemca na druhej strane to zvyčajne pochopí.

Chyby sa totiž dejú všade, kde sa niečo robí. U firiem a spoločností, ktoré sa chcú zlepšovať, vlastne musia, lebo ináč by v tvrdej konkurencii na trhu neprežili, príčiny chýb analyzujú a riešia, aby sa znova nevyskytli. Štátna a verejná správa však trhovú konkurenciu nemá. Tam platia iné zákony a zákonitosti. A tak to tam – niekde, niekedy – aj vyzerá.

V posledných pár mesiacoch mám tú česť, vďaka webu odkazprestarostu spoznať, ako pracuje Mestský úrad v Prešove.  Presnejšie, ako vybavuje podnety občanov. Práca to nie je najľahšia, podnety, žiadosti bývajú všelijaké, Podobne, ako žiadatelia a ich predstavy. Na niektorých sa dá pobaviť, pri iných sa treba zamyslieť. Všetky však má úradník zo zákona vybaviť svedomito, zodpovedne a v stanovenej lehote. Žiaľ, pričasto sa mu nedarí naplniť ani jedno z týchto troch kritérií. A zdá sa, že nejde o nešťastnú, neúmyselnú náhodu, ale skôr o systémovú chybu, či dokonca o úmysel, či nekompetentnosť. Neviem, čo z toho je horšie.

Pomôžem si Wikipédiou: Prokrastinácia (z latinského pro crastinus – na zajtrajšok) je označenie pre chorobné odkladanie dôležitých úloh na neskôr (na zajtra). Treba však podotknúť, že ide o psychickú záležitosť, na rozdiel od lenivosti, ktorá je fyzická.

Zdá sa mi, že mnohí úradníci, pokiaľ to nie je príkaz vedenia – vybavovať podnety na poslednú chvíľu, až chorobne odkladajú oboznámenie sa s podnetom, podaním, žiadosťou, sťažnosťou a riešenie odkladajú na hodinu dvanástu. A často aj mnoho dní po tejto hodine. Alebo sú len tak, úplne obyčajne, leniví.

Ale vravím, je to len môj pocit, zdanie. Možno sú skutočne preťažení. Ak mi poskytnú údaje o svojej pracovnej vyťaženosti a efektivite, rád sa im – i za to zdanie, na tomto blogu ospravedlním.

Často nie je núdza o PUFO odpovede – univerzálne, formálne, nekonkrétne, diletantské, bez akejkoľvek hodnoty pre žiadateľa. Ale niekedy aj prenáramne zaujímavé. Človek žasne, ako sa také niečo len mohlo podariť. Napríklad tento.

Prešovčanovi, ale inému, nie mne, sa nepáčili lavičky počmárané, posprejované grafiti “umelcami”. V jeden krásny deň, plný dvoják – 22. 6. 2020 podal podnet mestu Prešov.

Kupodivu, mesto Prešov odpovedalo vcelku skoro. Skoro – vzhľadom na dovolenkové obdobie. O ňom sa síce v zákone ako o možnej výnimke na nedodržanie lehoty na vybavenie podnetu nič nehovorí, ale buďme ľudia. Dohodnime sa, že rýchlosť odpovede bola dostatočná. Mesto ju zaslalo 12.8.2020 a znela takto:

Mesto Prešov zrealizovalo v jarnom období údržbu lavičiek nachádzajúcich sa na nábreží rieky Torysa, vrátane lavičky poškodenej graffiti. Vzhľadom na opakujúci sa jav poškodzovania mestského majetku v uvedenej lokalite bola Mestská polícia Prešov požiadaná o zvýšenú hliadkovú činnosť a v budúcnosti aj o zabezpečenie kamerového systému, ktorý bude predmetnú lokalitu monitorovať.
Podľa vyjadrenia mestskej polície táto zabezpečí v rámci kapacitných možností zvýšené hliadkovanie tejto lokality a obstaranie kamerového systému zahrnie do plánu na ďalšie obdobie.
Ďakujeme Vám za Váš podnet a vážime si Vašu pozornosť ako vnímavého občana tohto mesta.

Neskôr, o rok a čosi, som náhodou šiel okolo, nafotil túto aj iné pomaľované lavičky v danej lokalite a chcel poslať mestu podnet na ich vyčistenie, či premaľovanie. Ale keď mi pri zadávaní na webe odkazprestarostu.sk vyskočil starší podnet spred roka, videl som, že mesto to už riešilo.

Keďže situácia sa za ten rok a niečo nielen nezlepšila, ale naopak, 25.9.2021 som mesto požiadal o informácie, ktoré by potvrdili jeho tvrdenia spred roka. Takto:

Žiadam mesto o poskytnutie informácie – počet hliadok Mestskej polície za každý týždeň v roku 2021 v týchto oblastiach
– Nábrežná ul, konkrétne cyklistický chodník, kde dochádza k vandalizmu – grafiti lavičiek a pred garážami pred budovou JW, pri garážach sa často zhromažďujú bezdomovci
– Park mládeže, kde dochádza ku vandalizmu – grafiti fontány.

Taktiež žiadam o zverejnenie dátumu, kedy je naplánované zavedenie kamerového systému pokrývajúceho tieto dve oblasti.

Uznávam, že takáto požiadavka sa môže javiť ako ukrutne prehnaná a nesmierne krutá. Ale asi len tomu, kto situáciu v meste a jeho obdivuhodné spôsoby vybavovania podnetov občanov nepozná.

Bociany už dávno odleteli, medzitým aj lastovičky. A začínali sa už vyparovať aj spomienky na dovolenky,. Skrátka – dovolenkové obdobie bolo dávno fuč a dôvod meškania odpovede sa nedal pripísať dovolenkám. Odpoveď mesta priletela 11 dní po stanovenej lehote, 8.11.2021. Takáto:

Na základe stanoviska vecne príslušného odboru Mestského úradu v Prešove bolo konštatované, že komentár (podanie) nie je možné vyhodnotiť ako žiadosť podľa zákona č. 211/2000 Z.z. .
V prípade, ak by bolo na predmetné podanie nazerané ako na podanie doručené v súlade s vyššie uvedeným zákonom, bolo by nevyhnutné začať v predmetnej veci konanie. Z obsahu podania nevyplýva, že by podávateľ podania mal záujem začať konanie. Následným krokom tohto konania v súlade s cit. zákonom, by bolo po jeho zaevidovaní, nevyhnutné vyzvať žiadateľa na doplnenie náležitostí žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. Keďže podávateľ ostal prostredníctvom informačného kanála www.odkazprestarostu.sk anonymný a neuviedol akékoľvek údaje a nie je možné voči nemu vyvolať komunikáciu v rámci konania (neuviedol e-mailový, telefonický kontakt, ani adresu), bolo by konanie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. zastavené úradným záznamom.
Mestská polícia zároveň apeluje na občanov, aby v prípade zistenia porušovania zákona v súvislosti s týmto podnetom kontaktovali mestskú políciu v reálnom čase na bezplatnej tel. linke 159, prípadne na tel. č. 051/3100310, aby hliadky mestskej polície mohli na mieste účinne zakročiť. Mestská polícia v Prešove

Odpoveď to bola vskutku exemplárna. Myslím, že by mohla slúžiť na školeniach všetkým úradnikom ako vzorový príklad – ako sa to robiť nemá.

Mesto pomiešalo hrušky s jablkami – zákon o poskytovaní informácií so zákonom o správnom konaní. Plietlo si pojmy s dojmami – z neznámeho dôvodu zisťovalo, či z podania vyplýva môj záujem začať konanie. Napriek tomu, že som v podaní neuviedol, že ho podávam podľa informačného zákona a mesto má platnú smernicu primátora 08/2016, ktorá jasne určuje, ako má postupovať v prípade vybavovania podnetov podaných cez web odkazprestarostu.sk, mesto na túto svoju smernicu, v návale svojej náružovosti nevybaviť moju žiadosť, akosi pozabudlo a veselo si trepalo piate cez deviate.

A namiesto dokázania faktami, že ani piate cez deviate, ani dve na tri netrepalo už 12. augusta 2020, mesto medzi riadkami mi vlastne odkázalo, že si môžem … A od 8. novembra, kedy zaslalo túto svoju “vzorovú odpoveď” sa rozhodlo vopchať hlavu do piesku – ako pštros.

Teda, pštrosy sa takto v skutočnosti nesprávajú. To je len mýtus. Ktovie, či o tom vie mesto. Keď nevie ani faktami podložiť svoje tvrdenia, ani dodržať zákon, ani konkrétne odpovedať, ani… Zato vie dokonale trepať piate cez deviate.

Nasledujúci deň, 9.11. som preto mestu poslal svoju odpoveď. Trojstranovú. Viem, že taký obrázok by bol stručnejší. Ale ktovie, či by farebnému obrázku mesto porozumelo, keď nepochopilo ani krátku, čiernobielu žiadosť.

Keďže nechcem spraviť z tohto článku ani novelu, ani úlohu vo výberovom konaní na miesto sudcu, moju odpoveď tu nekopírujem. Kto je zvedavý, môže ju nájsť tu, alebo priamo v podnete, pri dátume 9. november.

Trpezliví sa konečne dočkali svojej kobry.

Stav tohto súboja Mesto Prešov vs. Prešovčan by som prirovnal k boju medzi kobrou a mangustou.

Kto je kto a kto nakoniec v tomto konkrétnom súboji v Prešove vyhrá, dozvieme sa neskôr. Aj to, či na bojisko nevtrhnú iné zvery – prokurátorský sup, či iné mediálne “hyeny”, ktoré môžu boj prekvapivo rozhodnúť.

Zatiaľ mesto totiž neodpovedalo. S hlavou v piesku a klávesnícou zrejme v šuflíku, nepotvrdilo prijatie podnetu ani z 10. novembra ani z 2. decembra, keď som ho opäť o prijatie podnetu a jeho vybavenie požiadal. A hoci je zo zákona povinné podanie potvrdiť, ak o to žiadateľ požiada a príspevky, podnety zvyčajne potvrdzuje hneď v nasledujúci pracovný deň, za čo mu patrí moja úprimná pochvala, v tomto prípade, nevedno z akých príčin, sa tomu tak dosiaľ nestalo.

Takže čakám. A som zvedavý – či skôr prídu Vianoce, Nový Rok, alebo otvorená, konkrétna a úplná odpoveď mesta. Či aspoň potvrdenie prijatia podnetu.

Kto je podobne zvedavý ako ja, môže občas nazrieť do podnetu, či a ako mesto odpovedalo. Alebo počkať na aktualizáciu článku. Pýtate sa kedy? Nuž, z mojej strany bez meškania, hneď ako mi mesto odpovie.

Kedy odpovie mesto, neviem. Zo zákona, či podľa smernice primátora SP 08/2016 by malo do 30 dní od prijatia podnetu. Ale či to tak bude, alebo to aj v tomto prípade závisí – od rozsahu a charakteru poškodenia, priorít a finančných možností mesta, alebo od čoho vlastne, priznávam, zatiaľ neviem.

Vy to viete, alebo aspoň tušíte?

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *