Bilancovanie – finančné zdravie

Blíži sa koniec roka. Patrí sa preto trocha aj bilancovať. Poprípade porovnať s inými, seberovnými i lepšími.

O tom, ako si naše mesto viedlo v tomto roku vo vybavovaní podnetov občanov v porovnaní s ostatnými krajskými mestami, som čo-to napísal už tu.

V dnešnej dobe si čoraz viac uvedomujeme, že najväčšou hodnotou je zdravie. A aké je finančné zdravie nášho mesta? Bez dlhých rečí, pozrite si “ligu” krajských miest na obrázku. Údaje zozbieralo a spracovalo INEKO.

Pozor, známkovanie je iné ako to, ktoré poznáme zo školy.  Nula je v tomto prípade najhoršia, šestka – najlepšia.

Poznámky:

  1. Finančné zdravie mesta, obce alebo VÚC vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či príslušnému mestu, obci alebo VÚC hospodárenie spôsobuje, alebo nespôsobuje problémy. Finančné zdravie je jedno číslo v intervale 0 (najhoršie) až 6 (najlepšie), počítané na základe údajov za 4 po sebe idúce roky ako kombinácia (funkcia) piatich vybraných indikátorov finančnej stability: Celkového dlhu, Dlhovej služby, Bilancie bežného účtu, Záväzkov po lehote splatnosti a Záväzkov aspoň 60 dní po splatnosti. Viac – v metodike.
  2. Údaje za rok 2020 boli zverejnené 21.10. tohto roku, novšie, zatiaľ ešte nie sú.
  3. Zdroj obrázka: hospodarenieobci.sk/mesta-a-obce (pod mapou Slovenska aj s možnosťou “rozklikania”). Koho to zaujíma viac, môže navštíviť stránku hospodarenieobci.sk a “pohrať” sa na nej. Prípadne, neprešovčania, ktorí zablúdili na tento web, si na tejto stránke môžu pozrieť, ako je na tom aj ich mesto, či VÚC.

A ako je na tom so svojím finančným zdravím Prešov? Nuž, katastrofa ako v Chicagu to nie je. Dokonca, oproti roku 2013, kedy malo celkové skóre finančného zdravia hodnotu 3,8, si polepšilo v roku 2020 na hodnotu 4,3. Výsledok od 4 do 5 je slovne hodnotený ako dobrý, od 5 po 6 ako výborný. Hodnotu 4 Prešov dosiahlo v roku 2015 a odvtedy ju mierne prekračuje. Dokonca svoje záväzky spláca výborne, v tomto dosiahlo najlepšiu možnú hodnotu – 6ku. To sú dobré správy.

Avšak, pri porovnaní s ostatnými krajskými mestami, situácia taká lichotivá už nie je. Kým v rokoch 2011 – 2012 bol Prešov v celkovom finančnom zdraví na 4. mieste, od roku 2013 až do roku 2020 je stabilne na poslednom.  Interaktívny Graf 1, Graf 2.

A čo sa týka základnej bilancie na obyvateľa za rok 2020 bol Prešov v rebríčku všetkých 141 slovenských miest na 124. mieste. Nuž veľká sláva to teda nie je.

Moje dnešné blahoželanie patrí “skoro nášmu” mestu Veľký Šariš, ktorá je v ukazovateli základnej bilancie na obyvateľa  na 1. mieste, o mnoho konských dĺžok pred ďalšími mestami.

A čo nám k tomu povedia zodpovední v svojich vianočných, novoročných, či iných príhovoroch, článkoch? Počúvajte ich dobre, čítajte kriticky a uvažujte, myslite tiež takto.

Poznámka: O tom, čo je kritické čítanie, kritické myslenie a aký je medzi nimi rozdiel, dá sa viac dozvedieť – tu.

Doplnenie (11.12.2021): 

Porovnanie mesta Prešov s ostatnými 141 mestami na Slovensku za rok 2020 a rok 2013 (najstarší dostupný)

Hlavné indikátory za rok 2020

Hlavné indikátory za rok 2013:

 

Indikátory na obyvateľa za rok 2020:

Indikátory na obyvateľa za rok 2013:

 

Ostatné indikátory za rok 2020:

Ostatné indikátory za rok 2013:

Zdroj údajov: http://www.hospodarenieobci.sk/profil/samosprava/524140/2020/1

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *