Prešovsky podkutá transparentnosť a ešte podkutejšie luhanie

Mesto Prešov, resp. jeho mestský úrad povestný neschopnosťou, ohlupovaním a lžami sa pred pár dňami pochválil, aký je úžasne čestný a transparentný. Citujem: „Mesto Prešov potvrdilo transparentnosť pri verejných obstarávaniach. V nezávislom hodnotení sa zaradilo medzi najlepších verejných obstarávateľov. Mesto Prešov opäť potvrdzuje vysokú mieru transparentnosti pri realizovaných verejných obstarávaniach. V rebríčku portálu Transparex získal Prešov hodnotenie A+ s certifikátom Zodpovedný obstarávateľ 2021. …Takéto vysoké hodnotenie dostalo len menej než 1 % zo všetkých hodnotených verejných obstarávateľov. Mesto Prešov v tomto rebríčku získalo hodnotenie A+ ako veľmi zodpovedný obstarávateľ…“ (Viac – tu)

Keďže s vyhláseniami mestského úradu majú mnohí Prešovčania a i ja isté skúsenosti, ktoré nebývajú veľmi pozitívne, pozrel som sa trocha tomuto rebríčku a firme, ktorá ho pripravila, na zúbok.

Rebríček dňa 6.10.2022 zverejnila bývalá bratislavská, od júla 2022 už prešovská firma ProWise, a. s. na svojej stránke transparex.sk. Akciová spoločnosť pozostávajúca z jedného zamestnanca, ktorej posledné finančné výsledky za rok 2021 aj podľa údajov na jej vlastnej stránke hovoria o značných ťažkostiach a vysokom riziku úpadku, tržby ktorej v roku 2021 oproti predchádzajúcemu síce o takmer 68 tisíc €, ale zisk klesol, resp. strata sa prehĺbila o vyše 50 tisíc €. Napriek tomu jej držím prsty, aby sa jej podarilo prežiť a na trhu preraziť. A pritom neklamať.

Je povšimnutia hodné, že

 1. mestský úrad, ktorý by mal byť podkutý i ľuďmi, veď sídli v takomto – podľa jeho vlastného tvrdenia – podkutom meste, na v svojom ozname uviedol aj toto: „Mesto Prešov uspelo v rebríčku verejných obstarávateľov už v roku 2020, kedy predbehlo všetky veľké samosprávy na Slovensku a stalo sa tak najlepším verejným obstarávateľom v rámci veľkých miest. Toto hodnotenie vyplynulo z analýzy, ktorú v polovici volebného obdobia primátorov a starostov (november 2020) urobila Nadácia Zastavme korupciu v spolupráci s českými odborníkmi z think-tanku EconLab.“
  Ale akosi „pozabudol“ uviesť, že z 1. miesta v roku 2020 v kategórií desiatich „veľkých miest“ a hodnotou zIndexu 77 %; v tohtoročnom, tom istom rebričku v tej istej kategórii mesto spadlo na spoločne zdieľané 6. – 10. miesto s hodnotou zIndexu 72 %.
  Domnievam sa, že ľuďmi a kultúrou podkutému vedeniu mesta by sa takéto „pozabudnutie“ nemalo stávať a som presvedčený, že jednak výrok, jednak pokles v rebričku i pokles hodnoty zIndexu tiež o niečom svedčia a rozhodne to nie nič z toho, čo uviedla primátorka. Jej výrok uvádzam nižšie, pod obrázkom s certifikátom.
 2. na druhej strane, mestský úrad nezabudol v svojom oznámení uviesť, že sa jednalo o ‚nezávislé hodnotenie“.
  Nerozumiem, ako môže byť hodnotenie nezávislé, ak ho vypracuje firma, ktorá má v predmete činnosti verejné obstarávanie a hodnotiteľ a jej štatutár je zároveň jediným štatutárom aj v druhej firme, ktorá okrem verejného obstarávania poskytuje sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu a služieb, zabezpečuje verejné obstarávania pre štátne a verejné subjekty.
  Mne sa skôr zdá, že oveľa viac ako o nezávislosť ide o konflikt záujmov. Resp. o podnikanie firmy, získavanie klientov neférovým spôsobom, nekalú obchodnú praktiku.
  Možno je to však spôsobené len tým, že nie som dostatočne podkutý, ako mesto Prešov.
 3. mesto malo v minulých rokov vážne problémy s mnohými investičnými akciami súvisiacimi s eurodotáciami a verejným obstarávaním, a napríklad súd ohľadom cyklochodníka na Sigord vyhralo len vďaka administratívnej chybe projektanta, ktorý si v elektronickej schránke nevšimol predvolanie. Suma 650 000 € je krutá daň za takúto chybu, ale holt, za chyby sa platí.
 4. mesto v dlhu na obyvateľa je deviate od konca spomedzi všetkých 141 slovenských miest a na stave mesta sa minuté peniaze vôbec neprejavili.

Skrátka, na mestskom úrade nikomu nenapadlo, že ak niekto tvrdí, že mestský úrad je vo verejných obstarávaniach lepší ako 99 % ostatných verejných obstarávateľov na Slovensku, asi je čosi v neporiadku. Minimálne, že by bolo dobré túto informáciu overiť. Ak už pre nič iné, tak aspoň preto, aby sa mesto svojou samochválou na oficiálnom webe opäť nezosmiešnilo. Pretože vieme, že samochvála, ehm, smrdí. Aj bez toho, aby bola klamstvom. Nikomu nenapadlo ani overiť, ako je na tom mesto v porovnaní s ostatnými mestami, prípadne s krajskými mestami. Aby, nebodaj neostalo v hanbe, ako napríklad vo vybavenosti podnetov, finančnom zdraví, či iných porovnaniach.

Zdá sa však, že vydavateľ certifikátu bol pre mesto Prešov veľmi spoľahlivý a dôveryhodný partner. Nie ako Prešovčan, ktorý mestu zasielal podnety na zlepšenie stavu mesta, ktoré však boli podľa mesta „všeobecné, subjektívne, ba až urážajúce“ (čo nikdy nikde nepreukázalo) a napriek tomu, že mesto je podľa vlastných tvrdení všeličím možným podkuté, najmä však ľuďmi a kultúrou, začiatkom apríla 2022 bolo kvôli jednej osobe „nútené“ ukončiť spoluprácu s portálom Odkaz pre starostu a znemožniť ostatným občanom podávať cez tento obľúbený portál podnety. Podotýkam, že spoluprácu ukončilo dosť nekultúrne – zavádzaním a klamaním. Alebo, keď Prešovčan poslal list, podnet primátorke s upozornením na 25 „zakopnutí“ podkutého mestského úradu, podpísaný iba krstným menom, bez akýchkoľvek titulov. No kto by mu už veril! Nie div, že primátorka v svojej odpovedi urobila najprv veľké BUBUBU, ale v závere dobrosrdečne poradila, odporučila, ako si môže zvýšiť dôveryhodnosť. A on, nevďačník jeden, jej isto len dobre mienenú radu, na mnohých príkladoch mesta Prešov i jej vlastnom, vyvrátil ako víchrica tatranské smreky v 2004tom.

Certifikát so zvučne znejúcim názvom vydávajúcej firmy – Transparex, podpísaný jej najvyšším predstaviteľom plným menom s titulom pred i za menom, to už musí byť niečo úplne iné! Nepochybne dôveryhodné, pravdivé a nesmierne cenné a užitočné. Tobôž, ak sa podpísaný v certifikáte v minulosti (2017) uchádzal o členstvo v Rade Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) a i o post riaditeľa ÚVO.

Čo tam po tom, že firma Transparex ani neexistuje. My nielenže sme lepší ako 99 % ostatných verejných obstarávateľov na Slovensku, my sme predsa majstri sveta! Minimálne to prvé nám Transparex preukázal, dokonca certifikátom, tak šup s tým na náš oficiálny web! Nech nevďačníci hoc aj prasknú od závisti!

Je opäť trocha zvláštne, že informáciou o rebríčku Transparency International Slovensko  vydanom v ten istý deň ako rebríček Transparexu/ProWise, sa mesto vôbec nepochválilo. Písal som o tom tu. Nuž, byť síce nad priemerom slovenských miest v transparentnosti, ale najhorším z krajských sa mestu asi nechcelo vysvetľovať. Zjavne má pred voľbami iné, dôležitejšie starosti.

A vyzerá, že na mestskom úrade nemajú radi múdrosti našich predkov. Jedna z nich hovorí, že i majster tesár sa utne. A veru sa uťal.

Podľa metodiky Transparexu:

– hodnotenie A+ a certifikát Veľmi zodpovedný obstarávateľ dostane každý verejný obstarávateľ, ktorý dosiahne celkové hodnotenie aspoň 75 bodov (poznámka Prešovčana: maximum je 100 bodov)

– hodnotenie A a certifikát Zodpovedný obstarávateľ dostane verejný obstarávateľ, ktorý v celkovom hodnotení dosiahne úroveň 60 až 75 bodov.

A tu je certifikát pre naše podkuté mesto. Paráda, nie?

A teraz si držte klobúky, lebo sa blíži faktografická víchrica.

Tvrdenie primátorky Andrey Turčanovej: „V priebehu dvoch rokov je to už druhé nezávislé ocenenie mesta Prešov, ktoré potvrdzuje vysokú úroveň transparentnosti a hospodárnosti pri nakladaní s verejnými financiami. Osobne to považujem aj za zadosťučinenie a odpoveď pre všetkých neprajníkov, ktorí opakovane smerujú na mesto Prešov neopodstatnenú kritiku súvisiacu s postupom mestského úradu pri verejných súťažiach. Nezávislé hodnotenia však potvrdzujú, že postupujeme správne a naše výsledky môžu byť inšpiráciou aj pre iné samosprávy“ nechám skoro bez komentára.

Prešovská primátorka toho v médiách veľa nenarozpráva. Radšej nechá hovoriť svoju tlačovú referentku, či hovorcu. Možno sa riadi Boethiovým (neskoroantický kresťanský filozof, básnik a politik) „Keby si bol mlčal, zostal by si filozofom.“
Škoda len, že občas na to zabúda. Ako napríklad pred pár dňami, tak i teraz. Alebo nám vysiela odkaz, že aj hlúposť a drzosť sú dary božie?

Faktom je, že

 1. Mesto Prešov získalo v hodnotení od Transparexu celkové bodové hodnotenie 75,2 (zo 100) a tomu zodpovedajúci stupeň A+.
 2. Verejní obstarávatelia hodnotení Transparexom boli v týchto kategóriách: 1. Škôlky a predškolské zariadenia, 2. Základné školy, 3. Stredné školy, 4. Vysoké školy, 5. Mestá a obce, 6. Kraje, 7. Ústredné orgány štátnej správy, 8. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia, 9. Podnik v správe štátu alebo samosprávy.

  Okrem toto, v zverejnených výsledkoch sa nachádzalo ďalších 1172 hodnotených verejných objednávateľov bez priradenej kategórie.
  To zrejme taktiež nesvedčí o ktovieakej zodpovednosti, poriadku a dôveryhodnosti. Podobne ako uvádzanie názvov hodnotených subjektov: Základná škola – 96x bez bližšieho špecifikovania mesta, či adresy, 40x Materská škola, 15x Okresný súd, 12x Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb a i.
  Je pravdou, že subjekty sú takto uvedené v Registri právnických osôb, avšak domnievam sa, že ak niekto si dá námahu spraviť celoslovenský prehľad transparentnosti verejného obstarávania medzi takmer 4 000 subjektami, tak doplniť mesto, prípadne ulicu k desiatkam subjektov, ktoré majú rovnaké názvy, je maličkosť. Nenechá predsa čitateľa, používateľa jeho výsledkov klikať na desiatky hypertextových odkazov, aby zistil, ktorý z nich je ten subjekt, o ktorý sa zaujíma.

 3. Vo výsledkoch v kategórii Mestá a obce sa objavili aj verejní obstarávatelia s takýmito názvami: Miestny národný výbor v Moravanoch nad Váhom, Miestny národný výbor v Tomášikove, Miestny národný výbor vo Veselom, Podbranči, Voderadoch, Veľkom Grobe. Pripomeňme si, že sa píše rok 2021 a časy miestnych národných výborov sa skončili, tuším, v roku 1990 pred vyše cca 30 rokmi. Možno milé, no vonkoncom nie profesionálne. Navyše, tieto názvy sa nenachádzajú ani v Registri právnických osôb.
 4. Vydavateľ certifikátu pre mesto Prešov v ňom tvrdí, že „hodnotenie A+ dosiahlo menej ako 1 % všetkých hodnotených obstarávateľov“. Myslím si, že porovnávať mesto, navyše krajské a 3. najväčšie v štáte s materskými škôlkami, základnými, či strednými školami zrejme nebude správne. Mestá, nemocnice, ústredné štátne orgány, na rozdiel od škôlok, základných a stredných škôl majú zamestnancov, či celé oddelenia, kde sa venujú iba verejnému obstarávaniu (VO), prípadne agenda VO tvorí gro ich pracovného času.
  Koniec-koncov, aj v takom, podľa mňa, stupídnom športe, ako je box, sa športovci porovnávajú v jednotlivých kategóriách. Nikomu normálnemu asi nenapadne myšlienka nasadiť proti sebe do ringu boxera s mušiou či bantamovou hmotnosťou proti protivníkovi s ťažkou, či superťažkou.
 5. V certifikáte uvádza, že ocenenie udelil „iba 229 verejným obstarávateľom spomedzi 3904 hodnotených“. Vydavateľ mi potvrdil, že certifikát udelil tým, ktorí získali hodnotenie viac ako 75 bodov, teda stupeň A+. A za certifikát mu žiadny subjekt neplatil.
  Musím oceniť, že mailová odpoveď od neho bola veľmi promptná, pomerne detailná i profesionálna. Na rozdiel od niektorých odpovedí, či neraz iba mlčania z mestského úradu.
  Domnievam sa však, že dôvod, prečo ocenenie udelil „iba“ 229 bolo „iba“ zníženie nákladov na ocenenia zo strany hodnotiteľa a vydavateľa certifikátu. A preto text v certifikáte, že hodnotenie udelil „iba 229“ pôsobí „dosť lacno“.
  Z vlastných prepočtov: Hodnotenie A+ získalo 229 subjektov, A – 507, B – 2983, C – 172, D – 13. Spolu bolo 3904 hodnotených.
 6. Navyše, faktom je, že počet 229, ktorí získali hodnotenie A+ zo všetkých  hodnotených subjektov, tvorí 5,9 %, v kategórii Mestá a obce A+ získalo 111 z 1297, teda 8,6 % a v kategórii Mestá (bez obcí) toto hodnotenie získalo dokonca 27,7 % miest.
  Tvrdenie v certifikáte „o menej ako 1 % verejných obstarávateľov v hodnotením A+“ je možno zaujímavé pre tých, ktorí ho vyvesia v úrade, či v organizácii na stenu a pre takých, ktorí žerú seno. Ale od serióznej firmy a pre serióznych ľudí je to – dvomi slovami – trápne, nepravdivé.
 7. A ako mesto Prešov obstálo v kategórii seberovných, krajských miest? Napodiv, nie zle. Skončilo na treťom mieste za Košicami a Nitrou.
  Ak sa povie A, má sa povedať aj B. Minimálne uviesť vylúčenie zodpovednosti hodnotiteľa uvedeného na konci hodnotenia: „… Hodnotenie verejných obstarávateľov je založené výlučne na dátach získaných prostredníctvom automatizovaného a semiautomatizovaného spracovania dát zverejňovaných vo vestníku verejného obstarávania. … prevádzkovateľ informačného systému TRANSPAREX zverejnením hodnotenia „Zodpovedný obstarávateľ“ nerealizovala hĺbkové alebo investigatívne analýzy verejných obstarávateľov. Z objektívnych dôvodov neboli vykonané plošné kontroly konfliktov záujmov zainteresovaných osôb ani fyzická kontrola jednotlivých predložených ponúk. Neboli hodnotené jednotlivé zákazky z hľadiska zákonnosti zvolených postupov zadávania zákaziek, stanovených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky…“
 8. Kto si komplexnejšie hodnotenie transparentnosti mesta Prešov od Transparency International Slovensko neprečítal, uvediem, že mesto Prešov v ňom dosiahlo celkové hodnotenie 66 % (v roku 2018 63 %), v celkovom hodnotení 100 najväčších miest obsadilo 33. miesto (pokles o 5 miest oproti roku 2018) a spomedzi 8 krajských miest bolo posledné. V oblasti verejného obstarávania dosiahlo hodnotenie 67 % a spomedzi krajských miest skončilo na 4. mieste za Bratislavou, Nitrou a Žilinou. Košice, ktoré v hodnotení transparentnosti verejného obstarávania od Transparexu boli prvé, v hodnotení Transparency International Slovensko spolu s Trnavou získali zhodne iba 58 % a skončili na posledných dvoch miestach medzi krajskými mestami.

  Skrátka. Papier i elektronické dokumenty veľa znesú. Ale, myslím si, že dôležitejší než Churchillov výrok „Verím len štatistikám, ktoré som sám sfalšoval“ alebo súčasný výsledok v hodnotení Transparexu bude trend, ako sa mesto v jeho hodnotení bude vyvíjať. A porovnanie s trendom ostatných, porovnateľných miest.

Rád by som veril, že mesto Prešov nebolo v tomto hodnotení také úspešné iba preto, že ho hodnotila, vyzerá, že podobne „podkutá“ firma ako mesto, v ktorom sídli. Či preto, že si obaja, hodnotiteľ i hodnotený, minimálne vo veciach zavádzania a klamania, zdá sa, veľmi dobre rozumejú.

Verím však, že ďalšie hodnotenie zo strany tejto spoločnosti bude lepšie, bez chýb, na ktoré som v tomto článku upozornil.

Obrázok hore, kredit: Pixabay, Arek Socha & Roland Schwerhöfer, koláž: presovcan.com

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *