Vyjadrenie k tvrdeniam mesta Prešov a SGI o odstúpení mesta od spolupráce s portálom odkazprestarostu.sk

Vzhľadom na značnú medializáciu odstúpenia mesta Prešov od spolupráce s portálom odkazprestarostu.sk (Prešovský korzárPravdaTASR, poludňajší Rádiožurnál Rádia Slovensko 21.4., FB Odkaz pre starostu), niektoré publikovali oficiálne informácie mesta Prešov a SGI, ktoré boli zavádzajúce, či dokonca nepravdivé a mesto, napriek upozorneniu, tieto údaje doteraz neopravilo, rozhodol som sa, okrem série predchádzajúcich článkov vydať aj toto vyjadrenie.

Mesto Prešov a SGI zavádzali vo veci odstúpenia mesta od spolupráce s portálom odkazprestarostu.sk

Ohľadom odstúpenia mesta Prešov od spolupráce s portálom odkazprestarostu.sk, mesto Prešov dňa 11.4. na svojej webovej stránke uviedlo toto zdôvodnenie: “K tomuto rozhodnutiu prispela i skutočnosť, že takmer polovicu z podnetov, ktoré prostredníctvom tejto adresy prichádzajú, tvoria podnety jediného občana, ktorého identita nie je známa. Za obdobie od 1.9.2021 podal spolu 321 podnetov, ktoré mnohokrát nespĺňajú pravidlá stanovené portálom, sú subjektívne, všeobecné, niekedy až urážajúce.”

Väčšinu týchto oficiálnych informácií mesta prevzala dňa 12.4. do svojho článku aj TASR a iné médiá.

Ako upozornil miestny aktivista na verejnosti vystupujúci pod pseudonymom Michal Prešovčan, informácie o dôvodoch zrušenia spolupráce mesta Prešov s portálom odkazprestarostu.sk a o deaktivovaní konta mesta na tomto portáli sú zavádzajúce, nepravdivé, nepreukázané.

Skutočnými príčinami odstúpenia mesta Prešov od spolupráce s portálom odkazprestarostu.sk boli s najväčšou pravdepodobnosťou veľmi slabá úroveň vybavovania podnetov zo strany mestom (na chvoste krajských miest), pomerne vysoká verejná viditeľnosť konania mesta a predovšetkým nezvládnutie kritiky – zo strany mesta Prešov – za nesprávne vybavovanie podnetov na portáli odkazprestarostu.sk.

Ako na svojom blogu www.presovcan.com uvádza, na základe štatistík z portálu odkazprestarostu.sk (OpS) bolo v roku 2021 na tomto portáli v Trnave podaných 1161 podnetov, vyriešených 685 (59 %), v Nitre – podaných 1071, vyriešených 441 (41 %), v Žiline – podaných 1406, vyriešených 473 (34 %). V Bratislave – podaných 8004, vyriešených 2642 (33 %). V Prešove bolo v roku podaných iba 640 podnetov (vrátane 194 podnetov od tohto aktivistu) a vyriešených 111 (17 %).

Z jeho profilu na OpS www.odkazprestarostu.sk/ludia/42161 vyplýva, že od 1. septembra 2021 prišlo od neho mestu nie 321 podnetov ako uviedlo mesto, ale 258. V danom období podal 320 podnetov, z toho 62 bolo z dôvodu údajného porušenia pravidiel zo strany SGI zablokovaných a teda mesto ich riešiť nemuselo.

Mesto v období 1.9.2021 – 31.3.2021 dostalo na OpS celkovo 489 podnetov, podnety tohto aktivistu tvorili 53 %.

Podľa jeho tvrdení, ktoré na blogu presovcan.com preukazuje citáciami a linkami na konkrétne podnety, mesto dlhodobo nevybavovalo podnety občanov zodpovedne, svedomito, ani včas, ešte v dobe, keď na portál podnetmi neprispieval a pri ich vybavovaní veľmi často porušovalo platné predpisy, predovšetkým Smernicu primátora SP č. 08/2016. A nie výnimočne konalo aj v rozpore s platnými všeobecne záväznými nariadeniami mesta (VZN), či zákonmmi.

Na portáli OpS, na ktorom majú občania možnosť podať podnet mestu týkajúci sa verejných komunikácií, životného prostredia, dopravného značenia a i., nie je užívateľ povinný identifikovať sa menom, priezviskom, adresou a môže vystupovať aj pod prezývkou. Na registráciu stačí emailová adresa. 

Rovnako ani zamestnanci mesta Prešov svoje meno pod vybavenie podnetu neuvádzali, na rozdiel od mnohých iných miest.

Mesto odteraz anonymné podnety nebude prijímať. 

Odstúpenie mesta od spolupráce z portálom odkazprestarostu.sk vyvolalo u mnohých občanov nevôľu. Ohľadom vybavovania len neanonymných podnetov Michal Prešovčan na svojom blogu uvádza: “Pre toto mesto oveľa dôležitejšie ako obsah podnetu – nebezpečné výtlky na cestách, štvrť i polmetrové diery na chodníkoch a v trávnikoch, nebezpečné chodníky v tesnej blízkosti priechodov pre chodcov, nesprávne umiestnené, resp. neplatné dopravné značky, porušovanie platných predpisov, VZN a zákonov – a jeho vyriešenie, je to, či sa v podnete uvádza plné meno a adresa občana. Priznám sa, ja toto nedokážem pochopiť. Niekto vari áno?”

Zavádzajúcu informáciu na svojej sociálnej sieti uviedol aj Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, ktorý používa skratku SGI – z anglickej verzie svojho názvu. Na sociálnej sieti portálu odkazprestarostu.sk uviedol: “profil mesta Prešov bol z dôvodu atakovania samosprávy prostredníctvom stoviek podnetov a komentárov jedného či niekoľkých užívateľov deaktivovaný.”, “…preťaženie zamestnancov samosprávy…”, “Žiaľ, aj takéto následky môže mať nepochopenie myšlienky portálu a atakovanie samosprávy prostredníctvom stoviek podnetov, aktualizácií a komentárov zo strany jedného či niekoľkých užívateľov.”

Podľa Prešovčana, tieto tvrdenia sa javia značne zavádzajúce – vzhľadom na nízky celkový počet podaných podnetov pre mesto Prešov na portáli odkazprestarostu.sk v porovnaní s inými, aj menšími krajskými mestami, vzhľadom na to, že zo strany portálu mu bol zablokovaný prístup z dôvodu údajného porušenia pravidiel portálu ešte dňa 31.1., vyše dva mesiace pred odstúpením mesta od spolupráce s portálom a vzhľadom na vyjadrenie SGI na svojej FB stránke, kde uvádza: “Odkazprestarostu.sk Vám v ponúka priestor pre nahlásenie problémov vo Vašom okolí. Podnety sú komunikované so samosprávou a ich riešenie tak bude s Vašou pomocou pod spoločným drobnohľadom verejnosti.”

Z vyjadrenia SGI na tejto sociálnej sieti nie je zrejmé, aká je myšlienka portálu, ktorú aktivista údajne nepochopil. 

Porušenie pravidiel SGI ani mesto aktivistovi nepreukázalo a externá advokátka, ktorá v danom spore SGI zastupovala, spoluprácu s ním ukončila.

SGI, ktorý na svojej webovej stránke uvádza, že jeho cieľom je “demokratická, otvorená a kvalitne spravovaná spoločnosť založená na spolupráci a sebareflexii…” dôkazy o porušení pravidiel Michalovi Prešovčanovi stále nepredložil a od odstúpenia externej advokátky s ním nekomunikuje.

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *