Nová lávka cez Torysu

Ta sme še pobaveľi.

Pripomeňme si, že mesto dalo v marci 2021 spracovať obhliadku 14 mostov a lávok, na základe jej výsledkov 5 lávok od 29. marca 2021 uzavrelo.

Správu o ich stave mesto objednalo prostredníctvom svojej mestskej firmy SaÚKMP, no na webe tejto spoločnosti ani na webe mesta sa mi zmluvu, či faktúru v príslušnom období nájsť nepodarilo. Až pod dátumom 9.4.2021 svieti objednávka č. 62/2021/Kr – Mimoriadne prehliadky mostov.

[Aktualizácia, 20.4.2022: Dodatočne, po publikovaní tohto článku, možno po kontrole zo strany Hlavného kontrolóra mesta, SaÚKMP zverejnila na svojom webe aj objednávky za marec 2020, kde pod dátumom 1.3.2020 je aj objednávka na mimoriadne prehliadky mostov, Je však zaujímavé, že číslovanie objednávok nie je súvislé (obr. nižšie), v iných mesiacoch sú objednávky číslované súvislo.]

Aj keď uznávam, že ľahko sa mi píše, keď za to zodpovednosť nenesiem, ale považujem za zaujímavé, že správu, ani na základe môjho podnetu, mesto zatiaľ nezverejnilo a podobnú starostlivosť o bezpečnosť svojich občanov neprejavuje v iných oblastiach, napr. pri hlbokých dierach na prešovských chodníkoch, ktoré mesiace ani neoznačí, ani neopraví. A to, že by táto lávka neuniesla, napr. 2/4/6 chodcov súčasne, sa mi dosť ťažko verí. Zvlášť, ak v odôvodnení návrhu na schválenie financovanie stavby poslancami MsZ, zjavne výňatku zo správy, sa dá dočítať, že “Samotná konštrukcia lávky vykazuje nadmerný priehyb, ktorý je viditeľný pri pohľade zospodu, ktorý mohol nastať už počas výstavby, ale s väčšou pravdepodobnosťou nastal počas užívania lávky.”

Rozumiem, že aj pre odborníka je jednoduchšie navrhnúť zákaz, ako kvalifikovanie odhadnúť pravdepodobnosť, že by lávka pri max. zaťažení 2 – 4 – 6 chodcami, napr. do roka padla. Či niesť riziko, ak by k tomu skutočne došlo.

Komu sa takéto uvažovanie s pravdepodobnosťami zdá cynické hazardovanie so životom, mal by si uvedomiť, že nesie zvýšené riziko zranenia, či smrti už len tým že vstane z postele. A ešte vyššie, ak vstúpi na chodník, či cestu.

Alebo, ak sadne do auta a používa bezpečnostné pásy, čo je zákonom prikázané. Je mimochodom známe, že časť ľudí, ktorá pri autonehode zo zapnutými bezpečnostnými pásmi zomrela, by bez týchto pásov prežila, vymrštená z vozidla. Nie, nenavádzam tým na ich nepoužívanie, sú určite pre ľudí i pre spoločnosť veľmi prospešné.  Pravdepodobnosť ťažkého zranenia, či úmrtia pri vymrštení z vozidla je totiž veľmi vysoká. Na druhej strane, nie je 100 %.

Len sa snažím, aby ľudia premýšľali, nebrali veci čierno-bielo. Alebo za pravdu nebrali automaticky niečo len preto, že to tvrdí niekto, kto má “štempeľ”, či úrad.

Som síce len Prešovčan, ktorý sa mýli viac, ako by mu bolo milé a nehanbím sa priznať, že zďaleka nie som odborník na všetko. Na druhej strane, takých s pečiatkou, či “neomylných” úradníkov, ktorí nakoniec po diskusii museli priznať, že nemali “všetky potrebné informácie”, som zažil nie až tak málo.

Je známe, že mnohých ľudí myslenie bolí a je pre nich jednoduchšie “rozmýšľať” srdcom. Či, ako istý predseda, iným orgánom – zvyčajne ukrytým v nohaviciach. Následky takéhoto “myslenia” vidíme okolo seba.

Ale vráťme sa k lávke.

Je podobne zaujímavé, že takýto dojímavý vzťah mesta k svojim občanom sa neprejavil, napr. v posilnení MHD pre oblasti, ktoré lávka prepájala. Práve naopak. Spoje boli zredukované a niektorým obyvateľom sa cesta tam a späť – obchádzkou predĺžila aj o 30 min.

28. apríla 2021 mesto zaslalo výzvu na spracovanie projektovej dokumentácie na novú lávku pri Prešovskej univerzite. Akceptovalo ponuku od spoločnosti Dopravoprojekt, ktorej cena bola pravdepodobne najnižšia, navyše táto spoločnosť má v takomto projektovaní dlhoročné a bohaté skúsenosti. Lávku cez Prešovom pretekajúcu Torysu dokáže naprojektovať aj s prstom v nose. Vyšla jej pri tom cena 650 tisíc € s DPH. Je dôležité všimnúť si pri tom aj to, že táto projektová dokumentácia pozostávala nielen z lávky cez Torysu pre chodcov a cyklistov, ale aj osvetlenia na lávke, chodníka pre peších a cyklistov a verejného osvetlenia tohto chodníka.

V decembri mesto Prešov začalo proces verejného obstarávania, ktorého výsledkom boli ponuky od dvoch súťažiacich. Prvá – 957 316,30 €, lehota výstavby 135 dní, druhá – 953 672,04 €, lehota výstavby 230 dní. Pozoruhodný je nízky rozdiel v ponúkaných cenách – iba 3 644,26 €, necelých 0,4 %. Nárast oproti predpokladanej cene vyplývajúcej z projektovej dokumentácie vyše 300 000 €, alebo skoro polovica (46,7 %).

Vzhľadom k tomu, že nemám k dispozícii detailné cenové ponuky, ťažko sa môžem kompetentne vyjadriť k oprávnenosti tohto nárastu.

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva sa však poslanci ani občania o dôvodoch – od tých, ktorí tieto ponuky mali –  veľa nedozvedeli. … možno medzitým narástla cena stavebných materiálov, je tam značná časť ocele, … Viac dojmov a domnienok ako pojmov a faktov.

Nuž povedzme si pár faktov.

Na Slovensku podľa Štatistického úradu, v porovnaní s októbrom 2020 vzrástli ceny stavebných materiálov o 22,9 %, medziročný nárast cien stavebných prác o 8,8 %.

Skokanom zdražovania sa stali kovy. Pri oceli bolo navýšenie v porovnaní s rokom 2020 až o 150 %.

Údaje za 4Q/2021 Štatistický úrad ešte nezverejnil, ale je zrejmé, že cena ocele od apríla/mája 2021 po december/január 2022 rozhodne o 150 % nevzrástla. Odhadom, na základe rastu cien ocele v Európe, ktoré sú dostupné, oceľ vzrástla za dané obdobie o cca 50 %. Ale je zrejmé aj to, že stavba zďaleka nepozostávala iba z ocele. Až ŠÚSR ceny zverejní, doplním do článku presné údaje.

V minulosti takéto podlimitné zmluvy štandardne podpisovalo vedenie mestského úradu. Teraz dalo návrh na schválenie poslancom MsZ.

Prečo sa mi zdá, že tu niečo, na ešte nepostavenej lávke, hmm, smrdí?

P. S. Poslanci MsZ Prešov návrh na schválenie financovania stavby  – “uzatvorenie zmluvy o dielo s víťazom procesu verejného obstarávania v podlimitnej zákazke na predmet zákazky ‘Lávka pri Prešovskej univerzite s prepojením na cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kúpeľnej po areál VŠ)’ vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 287/2021 zo dňa 15.12.2021 pod zn. 58873 – WYP” napriek značnej kritike počas diskusie, 16 hlasmi z 24, schválili.

Ďakujem. Pobavil som sa.

A ešte viac sa pobavím, v prípade, že sú moje pochybnosti správne a nájde sa orgán, ktorý to preverí a zabezpečí potrebné, ak “kompetentní” si na príslušné obdobie pôjdu posedieť do ústavu na to zriadeného. Alebo aspoň začnú chodiť kanálmi, ako na poslednom zasadnutí MsZ navrhol, pri inej príležítosti, jeden z poslancov.

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *