Zlikvidovať, zničiť, zabudnúť! Alebo ako si zopakovať históriu.

V sobotu 12. marca sa Mestský úrad v Prešove na TV JOJ prejavil opäť ako razantný bojovník. Nedalo mi to a poslal som kompetentnej osobe mail. Až príde odpoveď, článok aktualizujem. 
 
Vážená pani (meno prijímateľa odstránené na blogu autorom mailu),
 
ohľadom Vášho vystúpenia v Novinách TV JOJ v sobotu 12. marca (linka čas 25:42), v ktorom ste sa vyjadrili “V priebehu marca budú z pamätníka v Južnom parku a z iných miest patriacich do majetku mesta odstránené symboly bývalého režimu a to kosák, kladivo a pätcípa hviezda.”, mohli by ste mi, prosím:
 
1. Vysvetliť, na základe akých právnych dôvodov chce mesto Prešov takto postupovať?
 
2. Objasniť, aký je účel odstránenia týchto symbolov.
 
3. Zaslať kompletný zoznam objektov, z ktorých mesto Prešov chce tieto symboly odstrániť aj s uvedením, či sa jedná o pamiatku alebo nie?
 
3. Odporučila toto odstránenie Komisia MsZ pre kultúru, národnostné menšiny a zahraničné kontakty?
 
4. Vydal na takéto odstránenie symbolov z pamiatkových objektov súhlas Krajský pamiatkový úrad Prešov?
 
5. Má mesto Prešov na odstraňovanie týchto symbolov nejaké relevantné vyjadrenie historikov alebo iných odborníkov,? Vedeli by ste uviesť bližšie detaily – akých odborníkov a o aké vyjadrenie sa jedná?
 
6. Predpokladám, že táto akcia súvisí so situáciou na Ukrajine. keďže petícia na odstránenie týchto symbolov, resp. petícia “Za okamžité odstránenie Pamätníka osloboditeľom v hlavnom mestskom parku a jeho premiestnenia na vhodné miesto na Vojenskom cintoríne”  vznikla na Koncerte pre Ukrajinu dňa 6. marca.
 
Žiaľ, v texte petície iniciovanej istým prešovským hudobníkom, bolo viacero chýb. Nie div, historické, či právne vedomosti k danej téme u neho človek neočakáva, ale od mesta Prešov očakávam, že bude konať so znalosťou veci a podľa zákonov.
 
Domnieva sa snáď mesto Prešov, že odstránením týchto symbolov zmierni utrpenie ľudí na Ukrajine, prispeje k zastaveniu tohto konfliktu, alebo k spravodlivejšej spoločnosti? 
 
Uznávam, že tieto symboly zobrazujú našu, zďaleka nie najkrajšiu históriu, na ktorú ani ja nie som hrdý a bol by som nerád, aby sa vrátila. Ale ide o históriu našu, nie cudziu. A históriu, z ktorej by sme sa, podľa môjho názoru, mali my a aj ďalšie generácie predovšetkým poučiť, a nie na ňu zabudnúť tým, že budeme tieto symboly, či pamätníky odstraňovať.
 
Verím, že Vy aj Vaši kolegovia na mestskom úrade poznáte výrok “Kto sa nedokáže poučiť z vlastnej histórie je odsúdený na jej opakovanie.”
 
Pri všetkej úcte k utrpeniu ľudí na Ukrajine, prosím, nepostupujme v Prešove podobne barbarsky, ako to robili na Ukrajine, keď v mene zákona z roku 2015 o zákaze propagovania totalitných  komunistických a nacistických režimov demolovali celé monumentálne umelecké objekty  – pamätníky, sochy, či mozaiky, napr. v kyjevskom metre.
Alebo podobne barbarsky ako Taliban, keď sa “vysporiadaval z minulosťou” a zničil obrovskú sochu Budhu.
 
Pomôžme týmto ľuďom v núdzi, ale primerane inak, nie tým, že začneme odstraňovať pamätníky našej histórie, či jej symboly, na základe iniciatívy niekoho, kto si v tejto dobe možno iba našiel zámienku, aby tieto symboly a pamätníky odstraňoval. Alebo možno aj konal v dobrom úmysle, len nedomyslel, či nedokázal domyslieť dôsledky, 
 
Alebo bude mesto Prešov o pár rokov odstraňovať aj symboly kríža a takéto pamätníky, či zakáže cirkvi, lebo len napr. v dôsledku križiackych výprav v rokoch  1095 – 1291 podľa odhadov zahynulo od 1 do 9 miliónov ľudí, počas inkvizícií zahynulo niekoľko stotisíc nevinných a počet zneužívaných deti sa ráta minimálne na tisíce? Bude mesto Prešov na a v budovách patriacich do majetku mesta odstraňovať, napr. predstaviteľov Rakúsko-Uhorska, pretože tento režim potláčal práva ostatných národov? 
 
Zamyslelo sa, resp. dokáže sa mesto Prešov zamyslieť aj nad dôsledkami svojho plánovaného konania? 
 
7. Bola už (ak áno, kedy?) petícia na odstránenie týchto symbolov, resp. petícia “Za okamžité odstránenie Pamätníka osloboditeľom v hlavnom mestskom parku a jeho premiestnenia na vhodné miesto na Vojenskom cintoríne” na doručená mestu? Pretože na webovej stránke nie je zaevidovaná.
 
8. Prečítalo si mesto, resp. kompetentní, pred tým, než takto rozhodli, napr. článok bývalého riaditeľa Britského múzea  Neila MacGregora?
9. Alebo opätovne, ako napr. v prípade sloganu “kultúrou podkuté mesto”, mesto chce konať bez znalosti primeraných faktov, bez adekvátnej diskusie?
 
Len na margo: Mesto Prešov ktoré o sebe v sloganoch a transparentoch hlása, že je “kultúrou podkuté mesto” a “ľuďmi podkuté mesto” doteraz na moje podnety týkajúce sa týchto transparentov a dôvodov ich umiestnenia v meste nielenže neodpovedalo, ale som presvedčený, že práve na žiadosť mesta, OpS už zverejnené podnety neskôr stiahlo a zablokovalo, resp. nastavilo stav “čakajúci”, čím sa zablokovalo ich riešenie. Linka 
V jednom z nich som sa mesta Prešov pýtal
—–
Komentár, 9.1.2022
Môže mesto vysvetliť zmysel tohto transparentu “Kultúrou podkuté mesto”, poskytnúť konkrétne fakty, “tvrdé dáta”, na základe ktorých je zrejmé, že mesto je skúsené, vyniká v oblasti kultúry?

Ináč, tento transparent, ako nežiaduci vizuálny smog, som presvedčený, že navyše aj luhajúci, je potrebné odstrániť.

Z podnetov na webe OpS je zrejmé, že mesto je “podkuté” v oblasti kreatívneho, umeleckého umiestňovania dopravných značiek v rozpore s platnými predpismi, podkuté neschopnosťou postarať sa o cesty a chodníky,  či včas a správne vybaviť podnety občanov, je dobré v oblasti kreatívneho vysvetľovania a obchádzania zákonov zo strany MsÚ. Ale zrejme sa v tomto prípade nejedná o tie požadované “tvrdé dáta”, ktoré by oprávňovali tento slogan verejne prezentovať.

Za skoré vysvetlenie ďakujem.

Komentár, 9.1.2022

O stave “podkutosti kultúrou” asi príznačne vypovedajú aj nezostrihané suché kvety (1 m), burina prerástajúca obrubník okolo stromu (1 m), či poškodené schody (3 m) v blízkosti tohto “kultúrneho” transparentu. Ako v Čechách zvyknú vravieť – “Kultura za pět set”.

Domnievam sa, že oveľa lepší by bol transparent s textom “Neschopnosťou podkuté mesto”, “Halabala podkuté mesto”, “Mrchavo podkuté mesto”. Znel by rovnako “cool” ako ten súčasný, a navyše by bol oveľa pravdivejší a výstižnejší.

—–
Viac k tejto téme je možné nájsť v blogu – https://presovcan.com/mesto-presov/kulturne-mesto/
 
Som presvedčený, že by zrejme nebolo na škodu, ak by mestský úrad začal predovšetkým dodržiavať platné predpisy a zákony, vybavoval podnety a žiadosti občanov zodpovedne, svedomito a včas, zlepšil stav mesta a v meste. A v prípade odstraňovania symbolov, napríklad najprv inicioval aspoň primeranú diskusiu.
Viac k téme porušovania platných predpisov: 
—–
 
K odstraňovaniu symbolov. Aby sme sa vyhli zbytočným mailom, pokiaľ by ste snáď Vy, alebo právnici mestského úradu argumentovali, že Mesto Prešov koná v súlade s § 7a Zákona o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému, dovolím si Mesto Prešov informovať, že v zákone je aj § 7c Na pamätníky, pomníky a pamätné tabule podľa § 7a umiestnené do 30. novembra 2020 sa vzťahujú doterajšie predpisy. 
Pripájam obrázok s príslušným textom tohto zákona.
 
 
Nemyslím si, že by to bol Váš prípad, ale poniektorí Vaši kolegovia na mestskom úrade majú problémy s čítaním a porozumením zákonov, ako vyplýva zo spôsobu “vybavovania” viacerých podnetov, napr. aj z tohto podnetu zo 4. októbra 2021. Mimochodom, taktiež nevybaveného v zmysle platných predpisov, konkrétne Smernice primátora č. 8/2016, do 30 dní. Od jeho zaslania uplynulo viac ako 5 mesiacov. A podobne nevybavených podnetov na webe OpS, v rozpore s platnými predpismi, sú desiatky, možno stovky. Domnievam sa, že mestský úrad tým sám dokazuje, ako je to s podkutosťou ľuďmi a kultúrou v meste a zvlášť na tomto úrade.
 
Dokáže preukázať Mestský úrad v Prešove aspoň v tomto prípade odstraňovania symbolov, že vie konať v zmysle platných zákonov a kultúrne?
 

Kópiu mailu zasielam aj na Krajský pamiatkový úrad, pre prípad, že by Mesto Prešov opäť konalo v rozpore s platnými predpismi – chcelo odstrániť symboly z kultúrnych pamiatok bez súhlasu KPÚ Prešov (informáciu o povolení som na úradnej tabuli KPÚ Prešov nanašiel), poslancom – členom Komisia MsZ pre kultúru, národnostné menšiny a zahraničné kontakty a taktiež TV JOJ, ktorá šot z Prešova dňa 12. marca odvysielala. Prosím, zašlite svoju odpoveď aj im.

Za Vašu skorú odpoveď vopred ďakujem..
 
 
S pozdravom
Michal

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *