Podkuté mesto

9 posts

Odpovede mesta na infožiadosti – II.

Podľa nedávneho predvolebného prieskumu agentúry FOCUS , nielen mňa, Prešovčana, ale všetkých Prešovčanov hneď na druhom mieste po parkovaní trápia cesty a chodníky. Týmto som na svojom blogu, na portáli OpS i v komunikácii s mestom Prešov venoval značnú pozornosť. A o nich bola aj tretia Infožiadosť 093/2022 (ev. č. ž. na MsÚ: 145709_2022). […]

Odpovede mesta na infožiadosti – I.

Mestský úrad v Prešove zaslal na päť infožiadostí zo dňa 19. septembra prvé dve odpovede po pätnástich pracovných dňoch a jednu o deň neskôr. Zákon síce prikazuje vybaviť odpovede do ôsmich pracovných dní, i takýto výkon zo strany mestského úradu však oceňujem. Dokonca napriek tomu, že všetky podnety, ktorých sa infožiadosti týkali, mesto sľúbilo […]

Podkuté mesto – 4. Koncentrovaná “podkutosť”

Fotografia skoncentrovaných transparentov na Jarkovej ulici je z novembra 2021, keď sa v meste slávnostne uviedlo nové logo a slogan. Nad logom sa kompetentní, podľa vyjadrenia primátorky, sedem rokov zamýšľali. Zdá sa, že s tými siedmimi rokmi to bola skutočne pravda a preto im neostal čas na iné “maličkosti”, ktoré trápia […]

Podkuté mesto – 3. Symboly neschopnosti

Mesto Prešov chce urýchlene, ešte v marci odstraňovať symboly – kosáky, kladivá, päťcípe hviezdy z Pamätníka osloboditeľov a z budov vo svojom majetku. Zatiaľ mi stále neodpovedalo, na základe čoho a či, napr. na odstránenie z Pamätníka ma súhlas Krajského pamiatkového úradu. Viac v článku zo 14. marca – tu. […]

Podkuté mesto – 2. Diera na Železničiarskej

Kto si myslí, že zasypať dieru na chodníku je vec jednoduchá, toho radnica raz-dva vyvedie z omylu. A možno i ja týmto článkom. Pre ľuďmi podkutý Mestský úrad v Prešove je množstvo oveľa jednoduchšich veci ako táto. Napríklad nedodržiavanie platných predpisov, tvárenie sa, že všeobecné nariadenia mesta neexistujú, alebo, že […]