Podkuté mesto – 3. Symboly neschopnosti

Mesto Prešov chce urýchlene, ešte v marci odstraňovať symboly – kosáky, kladivá, päťcípe hviezdy z Pamätníka osloboditeľov a z budov vo svojom majetku. Zatiaľ mi stále neodpovedalo, na základe čoho a či, napr. na odstránenie z Pamätníka ma súhlas Krajského pamiatkového úradu. Viac v článku zo 14. marca – tu.

Petičný muzikant 6. marca riekol: “Neviem si predstaviť, že naši ukrajinská spoluobčania, či už pracujúci alebo študujúci, vidia dennodenne našu neschopnosť, postaviť sa týmto propagandistickým symbolom moci. …Ukrajina sa týchto symbolov zbavila zákonom o dekomunizácii.”

Je síce pravda, že na Ukrajine zákonom z apríla 2015 tieto symboly zakázali, rovnako ako zakázali spievanie alebo hranie bývalej hymny Sovietskeho zväzu a za porušenie hrozí väzenie až na päť rokov.

Do roku 2016 na Ukrajine premenovali 51 493 ulíc, 987 miest a obcí, 25 oblastí, odstránili 1 320 Leninových sôch a 1 069 iných monumentov. Zdroj: Ukrajinský inštitút národnej pamäte. Z mojej strany – bez komentára.

Ale pravdou je aj to, že napríklad Nemecko považuje symbol kosáka a kladiva za univerzálny symbol a môže sa legálne používať rôznymi inštitúciami, stranami, či médiami. A USA má v štátnej vlajke 50 päťcípych hviezd.

Nuž želám, aby sa “odborníci na radnici” rozhodli správne, čím sa inšpirujú. Či Ukrajinou alebo západnými štátmi. A či poslúchnu kvik zopár aktivistov, alebo vlastný rozum. Teda ak z neho ešte nejaké funkčné zvyšky ostali zachované.

Verím, že si mestský úrad správne vyberie aj medzi tým, či už bude dodržiavať zákony platné na Slovensku, alebo opäť, ako v minulosti už neraz dokázal – že ignorovanie platných zákonov a predpisov, či priamo ich porušovanie mu nerobí žiadny problém.

Nepochybujem, že poniektorí na mestskom úrade by sa radi Ukrajinou v tomto a nielen v tomto inšpirovali. Ešte radšej by asi videli Prešovčana – minimálne vo väzení. A nie na maximálne 5, ale minimálne 5 rokov. A to určite nie zo zlomyseľnosti. Len aby mohli v pokoji pracovať pre blaho. Oni najlepšie vedia pre čie blaho.

Alebo “nie je vylúčené” (“patent” primátorky “ľuďmi a kultúrou podkutého” mesta), že ešte oveľa radšej ako vo väzení by Prešovčana videli – na stredovekom škripci. Za jeho “drzosť” poukazovať v článkoch na to, že kráľ je nahý a mestský úrad koná, akoby bol impotentný, čítaj: neschopný.

Ako je to v iných mestách? Možné inšpirácie pre mestský úrad.

Nie je mi známe, že by napríklad v Plzni, ktorú oslobodila americká armáda chceli búrať, či presúvať pamätník “Vďaka Amerika”, za to, že v USA takmer vykynožili pôvodné obyvateľstvo, v 19. storočí vykorisťovali robotníkov, strieľali do demonštrantov, rasovo diskriminovali do roku 1964 a volebné právo černochom priznali až v roku 1965, …

Alebo chceli presunúť/odstrániť pomník generálovi Pattonovi, ktorý velil americkej armáde, ktorá Plzeň oslobodila. Dôvody sa taktiež nájdu. Napríklad za to, že zmasakroval 72 talianskych zajatcov a spravil nemálo iných prešľapov. Za banality v tejto krajine by sotva generála pozbavili na 10 mesiacov velenia armády a postavili mimo službu. Nepochybne však jeho zásluhy pre toto české mesto boli väčšie ako jeho nedostatky a chyby.

Nechce mesto Prešov pozvať/predvolať veľvyslanca Spojeného kráľovstva a poučiť ho, kto to bol Karol Marx? A požiadať ho o “okamžité odstránenie” nápisu “Workers of all lands unite/Proletári všetkých krajín, spojte sa” z jeho pomníka vo východnom Londýne? Veď koľko zla vo svete táto myšlienka a jeho filozofia narobila, koľko obetí, mŕtvych, …?

Vypraví mesto Prešov vlak aktivistov do Prahy na Václavské námestie povaliť sochu sv. Václava? Za to, že ničil pohanské svätyne a šíril kresťanskú vieru, keď počas nasledujúcich pár storočí len v dôsledku križiackych výprav zomrelo podľa odhadov 1 až 9 miliónov ľudí? A ak nie celú sochu, aspoň nech mu z ruky “okamžite odstránia” kopiju? Toť symbol bezprávia, nemorálneho, protiprávneho zabíjania, utrpenia, …

Ukážeme priateľom v USA, že nielen oni dokážu ničiť sochy, prípadne, že v tomto dokážeme byť aj lepší ako oni? Ak sa chce, dôvod sa už predsa nájde. V najhoršom použime taký, možno už síce otrepaný, ale účinný, ako napr. utrpenie, smrť mnohých, protiprávnosť, nepravodlivosť, nemorálnosť.

Zorganizuje mesto výlet aktivistov do Egypta a začne tam ničiť pyramídy? Sú predsa tiež symbolom veľkého utrpenia otrokov a obrovského porušovania ľudských práv.

Prešov

Aj keď sa nedá poprieť, že za uplynulých cca 30 rokov, dokonca aj za posledných sedem-osem, sa niektoré veci v Prešove zlepšili, naozaj sa niečo dobré spravilo. Ak sa však pozrieme na druhú stánku mince, koľko občanov mesta stálo takéto zlepšenie, alebo ako sa dokázali za ten čas rozvinúť iné mestá, až takí optimistickí sa už veru byť nedá.

Aj súčasný stav mesta, činnosť a výsledky mestského úradu nás dennodenne presviedčajú, že mesto má v zlepšovaní značné rezervy a čakajú ho ešte mnohé výzvy. A že mesto je asi všetko iné, len nie mesto “podkuté” ľuďmi, kultúrou, športom, umením, … ako o tom mestský úrad hlása v svojich logách, sloganoch, transparentoch. A ako veľmi príznačne pre toto mesto – aj so skomoleným “k” v texte, ktorý ani po niekoľkých mesiacoch od upozornenia, ani neopravilo, ani nevysvetlilo.

Len či to nebude tým, že nekompetentnosť (Jano v krčme povedal, že blbosť) sa veru ťažko vysvetľuje. Alebo sa možno kompetentní v meste iba s koňom v centre mesta zrazili a preto mi odpovedať nemohli. Ale možno je len mesto mimoriadne sporovlivé, keď milióny rozhadzuje síce inde, ale na oprave sloganov a transparentov chce a dokáže ušetriť pár desiatok eur. Je zaujímavé, že týmto vzorným šetrením sa ešte nepochválilo v Prešovskom magazíne.

Vysvetlenie, aké fakty boli podkladom pre rozhodnutie o tom, že mesto sa v sloganoch, logách a na transparentoch nazýva “kultúrou podkuté mesto”, “umením podkuté mesto”, či “ľuďmi podkuté mesto”, mi mestský úrad ani po vyše dvoch mesiacoch neposkytol. A Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť už zverejnený a mestu preposlaný podnet, inštitút – zrejme na žiadosť “kultúrou podkutého” mesta – stiahol a zablokoval. Čitateľ, ktorý sa zaujíma o stav na prešovskej radnici, je len zvedavý, alebo sa chce pobaviť, môže si podnet a komentáre v ňom prečítať v kópii obsahu podnetu – tu.

Nielen toto konkrétne konanie, ale aj mnohé iné, či čísla a stav mesta svedčia o tom, že mestský úrad nie je podkutý ľuďmi a kultúrou, ale (a najmä) hlúposťou, aroganciou a neschopnosťou. Dôkazov na toto tvrdenie je v článkoch na tomto blogu aj v iných médiách, myslím, dostatok.

Ak mestský úrad považuje odstránenie troch na začiatku tohto článku uvedených symbolov za svoju top marcovú prioritu a chce ich odstraňovať, môže začať, napríklad na ul. Marka Čulena. A myslím si, že pre spoločnosť bude len prospešné, ak by s ich odstraňovaním na tejto ulici aj skončí.

Keďže v predchádzajúcich článkoch som sa viac či menej venoval menšej či väčšej neschopnosti (alebo možno naopak, schopnosti všetkého?) tohto mesta, ako napríklad proces obstarania lávky cez Torysu, rekonštrukcia predstaničného priestoru, zamestnávania bielych i čiernych duší na mestskom úrade, “prespatie” záručnej doby na reklamáciu cesty na Záborského ul., zmluve osobitného významu týkajúca sa 13 reklamných panelov za platbu mestu 20 € ročne za kus, opravovaniu komunikácií namiesto ich reklamácie, neschopnosti zistiť, že mesto je majiteľom veci a jeho prehadzovaniu zodpovednosti na iné subjekty, neschopnosti vybavovať podnety občanov, neschopnosti opraviť cesty a komunikácie, vybudovať, prevziať, reklamovať, spravovať, či neschopnosti primátorky slušne, konštruktívne odpovedať na list a nesplachovať nedostatky na mestskom úrade do Torysy, atď., v tomto článku uvediem zopár iných “symbolov”.

Ide v podstate o maličkosti, ktoré nestoja ani veľa času ani financií, napriek tomu kultúrou a ľuďmi podkuté mesto ich dlhodobo nedokáže, možno len nechce vyriešiť. Ťažko totiž uveriť, že sa všetci “odborníci na radnici” venujú náročným, mimoriadne dôležitým a strategickým rozhodnutiam a na riešenie takýchto “prkotín” im už neostáva čas. Vylúčiť to nemôžem. Ale skôr si myslím, že ide o obyčajnú neschopnosť. Ale možno, že to mesto vysvetlí.

Totiž, ak kompetentní nedokážu vyriešiť takéto viac-menej “maličkosti”, ako dokážu riešiť zložitejšie veci? Hmm, zjavne ide len o rečnícku otázku, pretože to, ako zvládajú “riešiť”, či neriešiť komplexnejšie veci, preukázali už neraz.

Symbol neschopnosti 1

Prečo asi mesto doteraz nedokázalo odstrániť túto starú, roky hrdzavú haraburdu ešte z minulého režimu, na ktorej je mimochodom pätcípa hviezda? Vie o nej minimálne od 22.9.2021, kedy bol podaný podnet.

Z výzvy, ktorú mesto na tomto objekte zverejnilo, zaujímavej aj tým, že na nej chýba miesto a dátum, vyplýva, že tento reklamný stojan (čítaj: “rároha”) bude odstránená po 30.11.2021. Dňa 3.1.2022 mesto tvrdilo, že k odstráneniu dôjde začiatkom roka. Je 20. marec a “reklamný panel/stojan/rároha”, relikt minulého režimu a symbol neschopnosti súčasného, i naďalej veselo straší na svojom mieste.

Symbol neschopnosti 2

Ako je možné, že ľuďmi a kultúrou “podkutý mestský úrad” nevie roky odstrániť skorodované, nefunkčné stĺpy verejného osvetlenia pri Toryse?

Vybavenie tohto podnetu ešte z 26.2.2019 (spred vyše troch rokov) k dnešnému dňu nedošlo, napriek tomu, že mesto “spustilo procesy smerujuce k odstráneniu troch nefunkčných stÍpov verejného osvetlenia” ešte 28.6.2021.

Ako má občan rozumieť takémuto konaniu mesta? Má mesto a jeho mestské firmy až natoľko prázdnu kasu, že nezvládnu odrezať a odviezť tri stĺpy, nie je to pre mesto neho žiadna priorita, alebo ide “iba” o praobyčajnú neschopnosť?

Alebo snáď mesto Prešov a Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť považujú takéto konanie za niečo normálne, bežné, či dokonca za symbol dobre spravovaného mesta a právneho, demokratického zriadenia?

Symbol neschopnosti 3

Kedy mesto zabezpečí, aby sa nebezpečný povrch medzi chodníkom a cestou na Levočskej, z ktorého padajú 6 – 8 cm kamene na cestu, odkiaľ ich auto môže “odstreliť” chodcom – dospelým, či deťom pohybujúcich sa na chodníkoch?

Alebo chcú kompetentní povedať, že v meste, či štáte (správcom cesty je SSC) sa nenájde ani pár stovák eur na to, aby sa situácia uviedla do bezpečného stavu? Veď nedávno tvrdili, že predsa “stačí nekradnúť” a peniaze budú na všetko. A trocha si dovolím odskočiť z Prešova na Francúzsku rivéru. Ozaj, už sa “vrátila štátu” Počiatkova vilu v Cannes?

Symbol neschopnosti 4

Koľko vody v Toryse musí ešte pretiecť, aby mesto zo svojho majetku, z parkomatov odstránilo grafiti, ktoré by niekto o pár rokov taktiež mohol považovať za symboly neschopnosti, protiprávnosti a nemorálnosti mesta, či dokonca súčasného režimu? Podobne, ako teraz sa za také symboly považujú pätcípe hviezdy, či iné?

A na to stačí skutočne málo. Len aby sa takíto “vykladači pravdy., práva a morálky” dostali do parlamentu a odhlasovali potrebný zákon. A keďže vieme, akí “odborníci” sú v súčasnom parlamente, môže snáď niekto s istotou tvrdiť, že takíto “tiežodborníci” sa do tejto zákonodarnej inštitúcie v potrebnom počte, skôr či neskôr, nedostanú?

Ešte šťastie, že zákon zakazuje umiestňovanie “komunistických symbolov” iba na pamätníkoch, pomníkoch a pamätných tabuliach postavených po 1.12.2020 a nie, napríklad v blogu.

Ako je však možné, že na ani nie pred rokom zrekonštruovanej, reprezentatívnej Jarkovej ulici mesto vyše pol roka nedokáže očistiť od grafiti tri parkomaty, vypátrať páchateľa, ked všetky tri parkomaty sú pod dohľadom kamerového systému? A ako je možné, že odpovede mesta sú ako od absolventa osobitnej, pardón, špeciálnej školy?

Symbol neschopnosti 5

Koľkokrát bude musieť vláda spraviť výjazdové rokovanie v Prešove, aby mesto zabezpečilo RTG pracovisko v zdravotnom stredisku Centrum, kde chýba pomaly už šiesty rok?

Alebo snáď zákon, podľa ktorého má mesto povinnosť “utvárať podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti“ bol medzitým zrušený?

Aké podmienky teda za tých šesť rokov vytvorilo, aby tam poskytovateľ mohol potrebné RTG služby poskytovať?

Symbol neschopnosti 6

Ako je možné, že chodníky, cesty, mosty v meste sú v stave, že pravdepodobne ani desať rokov nebude stačiť na to, aby sa opravili? A to je ešte len ten lepší, prípad. Koľko rokov bude trvať, kým sa opraví stav v školstve, zdravotníctve v spoločnosti…

Alebo si naozaj nedokážeme v meste a na Slovensku veci dobre spravovať sami a potrebujeme na to pomoc iných štátov? Koho a odkiaľ si pozveme, keď veľká časť občanov je proti Rusom a veľká časť proti Amerike? Zavoláme si na pomoc Burundi?

Symbol neschopnosti 7

Kedy mesto začne vybavovať podnety občanov v zmysle platných predpisov, zákonov. do 30 dní? Začne ich vybavovať aj svedomito a zodpovedne – ako prikazuje zákon? Prestane (a kedy?) hrať s občanmi hry “ja ho nemám, má ho číslo päť”, či “ja nič, ja muzikant”?

Symbol neschopnosti 8

Kedy mesto vysvetlí, prečo zamestnáva biele i čierne duše na mestskom úrade, stav napraví a vinníkov potrestá? Netreba stínať ani ruky, ani hlavy. Stačí v zmysle zákona.

Ako je možné, že roky zamestnáva zamestnancov v rozpore s platnými predpismi, platným organizačným poriadkom. Ako je možné, že nadstav je podľa vyjadrenia primátorky v nedávnej minulosti – cca 23 % a roky sa s tým nič nedeje?

Symbol neschopnosti 9

Ako je možné, že kompetentní roky nevedia zabezpečiť, aby zamestnanci a vedúci pracovníci úradu, ktorí sa podieľajú na porušovaní platných zákonov, boli “okamžite premiestnení” z priestorov mestského úradu, čítaj: prepustení?

Symbol neschopnosti 10

Naozaj je pre mestský úrad najväčším problémom a top prioritou zopár hviezd a kosákov s kladivami, ako stav v meste, zlý finančný stav mesta, ešte horší stav chodníkov a ciest, mostov, žalostný stav zdravotníctva, školstva, chýbajúci minimálne milión v školstve a dva v dopravnom podniku, nekultúrna kultúra, smutné umenie a žalostný šport? Teda, ten posledný – s výnimkou pár vysmiatych funkcionárov a zopár poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí si zrejme iba pomýlili stoličku poslanca so stoličkou športového funkcionára.

Haló, páni poslanci; haló, NAKA; haló, prokuratúra; číta to niekto z Vás? Čo vy na to?

Podľa zákona bol komunistický systém protiprávny a nemorálny. A ako by sme asi nazvali tento systém v meste Prešov? Naozaj je v súlade s právom a morálkou?

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *