Infozákon

10 posts

Odpovede mesta na infožiadosti – II.

Podľa nedávneho predvolebného prieskumu agentúry FOCUS , nielen mňa, Prešovčana, ale všetkých Prešovčanov hneď na druhom mieste po parkovaní trápia cesty a chodníky. Týmto som na svojom blogu, na portáli OpS i v komunikácii s mestom Prešov venoval značnú pozornosť. A o nich bola aj tretia Infožiadosť 093/2022 (ev. č. ž. na MsÚ: 145709_2022). […]

Odpovede mesta na infožiadosti – I.

Mestský úrad v Prešove zaslal na päť infožiadostí zo dňa 19. septembra prvé dve odpovede po pätnástich pracovných dňoch a jednu o deň neskôr. Zákon síce prikazuje vybaviť odpovede do ôsmich pracovných dní, i takýto výkon zo strany mestského úradu však oceňujem. Dokonca napriek tomu, že všetky podnety, ktorých sa infožiadosti týkali, mesto sľúbilo […]

Zdanie klame alebo vybavovanie žiadostí v podkutom meste

Viem, že mesto Prešov sa na rozdiel od mnohých iných podkutostí svojou podkutosťou k ochrane či zveľadovaniu svojho majetku, ani k rešpektovaniu a dodržiavaniu zákonov, ba ani k včasnému odpovedaniu na žiadosti či ich zodpovednému a svedomitému vybavovaniu na transparentoch ani v sloganoch nechváli. Ba ani k mnohým iným, v dobre fungujúcich mestách, […]

Infožiadosť 094/2022 – Chodník pri Toryse

Infožiadosť týkajúca sa reklamácie chodníka pri Toryse. Už po roku od jeho odovzdania bol súci na reklamáciu. Príslušný podnet bol podaný ešte 8.9.2021. Odpovede ostrieľaného, znalého, podkutého mestského úradu zneli ako vyjadrenia školáčika pristihnutého pri kradnutí kriedy. A posledná odpoveď mesta, sľub o “bezokladnom informovaní”, bola ešte z 3. januára […]

Infožiadosť 093/2022 – Zoznam opráv mestských komunikácií

Infožiadosť žiadajúca zverejniť informácie ohľadom opráv chodníkov a ciest v meste. Mesto štandardne, na takmer všetky podnety požadujúce opravu odpovedalo svojou PUFO – prešovskou univerzálnou formálnou odpoveďou. Dodrži “ľuďmi podkuté mesto” zákon a odpovie do 29.9. na tútu infožiadosť? Odpoveď mesta na infožiadosť: tu (doplnené dodatočne) (Obrázok, kredit: Pixabay, Gerd […]

Infožiadosť 092/2022 – Cyklochodník na ul. Kúpeľná

Infožiadosť týkajúca sa reklamácie cyklochodníka na ul. Kúpeľná. Už krátko po jeho odovzdaní sa na ňom vytvárali kaluže svedčiace s sfušovanej práci a brániace bezpečnému používaniu. Podnet bol podaný pred dvomi rokmi, 13.7.2020. Dobre pripravený, ostrieľaný, ľuďmi podkutý mestský úrad tak zanietene, dôkladne, znalo, profesionálne, podkuto preskúmaval tento podnet, až […]

Infožiadosť 091/2022 – Výrub stromov v mestských lesoch

Infožiadosť týkajúca sa výrubu stromov, pravdepodobne v mestských lesoch. Mesto vyše troch rokov nedokázalo rozumne odpovedať na otázky v podnete, kto tieto stromy vyrúbal a ďalšie, a tým, o. i. narušil západný horizont mesta. Naposledy v odpovedi zo dňa 4.11.2021 uviedlo “O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.” Uvidíme, […]