Prešovské podkuté slogany

Pred pár dňami mesto spustilo svoj redizajnovaný web, na ktorého čestnom mieste sa objavil aj slogan – “ľuďmi podkuté mesto”.

Slogan ľuďmi podkuté mesto na webovej stránke mesta

 

Podkuté mesto, podľa slovníka – dobre pripravené, zbehlé, znalé, ostrieľané, profesionálne, … predstavilo slogan obyčajnému nepodkutému svetu ešte v novembri 2021. Aj spolu s jeho sestrami a bratmi: mesto podkuté kultúrou | umením | športom | históriou | prírodou. Od ich slávnostného predstavenia robí táto rodinka sloganov spoločnosť každému, kto prechádza cez Jarkovú ulicu popri mestskom úrade, alebo okolo niektorých iných budov v meste, napr. Divadlo Jonáša Záborského, Park kultúry a oddychu, zimný štadión, …

Pozrime sa na jednotlivé slogany a porovnajme to, čo tvrdia – s realitou.

Mesto podkuté ľuďmi

Je zvláštne, že takto podkuté mesto nedokázalo ani po deviatich mesiacoch priniesť na svet “tvrdé dáta”, ktoré by preukázali oprávnenosť sloganov, napr. tých o podkutosti kultúrou a umením.

A nielenže na podnety s takouto žiadosťou počaté ešte 9.1.2022 neodpovedalo, ale požiadalo správcu portálu Odkaz pre starostu, aby tieto dva podnety, aj s inými, týkajúcimi sa rozmanitých vecí (spolu 62), zablokoval. Aby ich obsah, ktorý poukazoval na nešváry v meste a preukazoval diletantstvo úradníkov a vedenie mesta, svet nikdy nevidel. Slovom – abortus.

A to pritom nešlo o preukazovanie žiadnych veľkých káuz, iba o maličkosti, ako sú stav chodníkov a ciest, poškodených a v rozpore s predpismi umiestnených dopravných značiek, dlhodobo neriešeného vandalizmu (MHD zastávky), ignorovanie platných zmlúv, nedodržiavanie vlastných VZN, predpisov a zákonov zo strany mesta a pod.

Dá sa vari toto mesto nazvať mesto podkuté ľuďmi?

Ak sa snáď nájde taký, kto si napriek obsahu odstavcov vyššie myslí, že áno, prípadne považuje môj dôkaz opaku za nedostatočný, odporúčam pozrieť si staršie blogy na tomto webe, napríklad v tomto prehľade –  tu.

Mesto podkuté kultúrou

Poznatky, skúsenosti, či historky týkajúce sa znalosti, pripravenosti mesta a mestského úradu na poli kultúry by vydali na slušnú knihu. Za všetky uvediem len takúto maličkosť – celý, nekrátený obsah podnetu  (jeden zo 62 zablokovaných), v ktorom bolo mesto požiadané o poskytnutie tvrdých dát zdôvodňujúcich oprávnenosť použitia tohto sloganu. Podnet pozostával z textu podnetu z 9.1.2022 a dodatočného komentára zaslaného krátko po odoslaní podnetu.

a) Podnet

Môže mesto vysvetliť zmysel tohto transparentu “Kultúrou podkuté mesto”, poskytnúť konkrétne fakty, “tvrdé dáta”, na základe ktorých je zrejmé, že mesto je skúsené, vyniká v oblasti kultúry?

Ináč, tento transparent, ako nežiaduci vizuálny smog, som presvedčený, že navyše aj luhajúci, je potrebné odstrániť.

Z podnetov na webe OpS je zrejmé, že mesto je “podkuté” v oblasti kreatívneho, umeleckého umiestňovania dopravných značiek v rozpore s platnými predpismi, podkuté neschopnosťou postarať sa o cesty a chodníky, či včas a správne vybaviť podnety občanov, je dobré v oblasti kreatívneho vysvetľovania a obchádzania zákonov zo strany MsÚ. Ale zrejme sa v tomto prípade nejedná o tie požadované “tvrdé dáta”, ktoré by oprávňovali tento slogan verejne prezentovať.

Za skoré vysvetlenie ďakujem.

b) Komentár

O stave “podkutosti kultúrou” asi príznačne vypovedajú aj nezostrihané suché kvety (1 m), burina prerástajúca obrubník okolo stromu (1 m), či poškodené schody (3 m) v blízkosti tohto “kultúrneho” transparentu. Ako v Čechách zvyknú vravieť – “Kultura za pět set”.

Domnievam sa, že oveľa lepší by bol transparent s textom “Neschopnosťou podkuté mesto”, “Halabala podkuté mesto”, “Mrchavo podkuté mesto”. Znel by rovnako “cool” ako ten súčasný, a navyše by bol oveľa pravdivejší a výstižnejší.

Pravidelní čitatelia môjho blogu vedia, že mesto sa neuspokojilo so zablokovaním podnetov a ich zneprístupnením verejnosti, ale v krátkom čase, 11. apríla, úplne ukončilo spoluprácu s portálom Odkaz pre starostu. Pre tých ostatných spomeniem, že mesto v svojom vyhlásení k tomuto ukončeniu tvrdilo, že tak spravilo, pretože jeden neidentifikovateľný občan porušoval pravidlá portálu, jeho podnety boli „všeobecné, subjektívne, ba až urážajúce“.  Moje oficiálne vyjadrenie – tu. Zopár menej oficiálnych článkov – tutu. A tu je cyklus siedmich článkov. Žiadny strach, dĺžka tohto cyklu sa ani zďaleka nepribližuje Wagnerovmu opernému cyklu Prsteň Niebelungov,  dokonca ani žiadnej opere z tohoto cyklu. Takže pohoda, klidek, tabáček.

Bolo veľmi zaujímavé, že ani kultúrou i ľuďmi podkutý mestský úrad, ani správca portálu, ba ani ním najatá advokátka porušenie akéhokoľvek pravidla portálu autorovi podnetov nepreukázali. A to, či bol text podnetu a komentára “všeobecný, subjektívny, ba až urážajúci” a či mesto (mesto podkuté ˇľuďmi a kultúrou”) bolo oprávnené naň neodpovedať, podnet zablokovať a následne aj ukončiť spoluprácu s portálom, nechám na čitateľa.

A keďže kultúra je moja – síce nepodkutá, ale srdcovka – dovolím si uviesť ešte jeden bonusový príklad.

Môže byť mesto podkuté kultúrou, ak v takmer stotisícovom meste, vo vyše 50 člennom tíme pre EHMK a vyše 200 zamestnancoch mestského úradu a ďalších desiatkách pracujúcich na dohodu sa na rozdiel od ostatných slovenských, nepodkutých miest nenašiel ani jeden človek, ktorý by dokázal napísať Stratégiu rozvoja kultúry – súčasť kandidatúry na EHMK? Túto stratégiu “ľuďmi a kultúrou podkuté mesto” dalo napísať za nie celkom zanedbateľných 12 000 € do “ničím nepodkutých” Košíc.

Naozaj nemám nič proti Košiciam ani Košičanom, okrem iného tam mám mnoho priateľov, ale je snáď takýto postup hodný “kultúrou podkutého mesta”?

Ešte šťastie, že mesto Prešov kandidatúru nevyhralo. S pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou by to dopadlo rovnako ako s mnohými inými podobnými projektmi, ktoré mesto “prešovsky podkuto” zvrzalo. Zo všetkých spomeniem len tri: cyklochodník na Zlatu Baňu,  rekonštrukcia predstaničného priestoru,  rekonštrukcia zimného štadióna.

Ak by sa mesto stalo európskym mestom kultúry, to by potom bola kultúra nie “za pětset”, ale za mnoho desať tisíc! Na poďakovaniach a všimnom A pri istom šťastí, aj za pár rokov basy pre nejedného “superpodkutého” v tomto meste.

Myslím si, že toto koňarské mesto a mestský úrad zvlášť je, žiaľ, podkutý skôr slamou ako kultúrou.

Mesto podkuté umením

Ešte jeden podnet. Keďže bol tiež abortovaný a nie je verejne prístupný. Podľa mesta bol v rozpore s pravidlami, všeobecný, subjektívny, ba až urážajúci. Možno niektoré informácie v ňom pomôžu nasledovníkom roky-prikutých-ku-stoličkám-mestského-úradu, pri zdvíhaní kultúry a umenia v tomto meste na vyššiu úroveň.

Podnet z 9.1.2022

Predpokladám, že takýto slogan sa prijal na základe faktov, nie len tak pri pive, káve, pozeraní sa na fotografie pekných koní, či preto, že to niekomu znelo “cool”.

Verím, že mesto preto poskytne tieto informácie, “tvrdé dáta”, na základe ktorých sa rozhodlo prezentovať tento slogan Uvádzam zopár základných:

1a) Je v meste viac umeleckých podujatí, prípadne podujatí prepočítaných na 100 000 obyvateľov, viac kultúrnych inštitúcií, ako v iných slovenských, českých, maďarských, poľských, či iných porovnateľných európskych mestách?

1b) Môže mesto uviesť porovnanie, napr. s Košicami, Ostravou (3. najväčšie mesto v ČR, 300 000 obyv.), Pardubicami (90 000 obyv.), Miškovcom (3. najväčšie mesto v Maďarsku, 200 000 obyv.), Stoličným Belehradom (maďarsky Székesfehérvár, 95 000 obyv.), Rzeszówom (200 000 obyv.), či Nowym Sączom (85 000 obyv.) alebo s Luzernom (CH, 80 000 obyv.)?

1c) Boli kompetentní, pred tým, než vyšli s týmto sloganom na verejnosť, oboznámení so stavom a ponukou umenia v týchto mestách a porovnali ju s Prešovom?

1d) Boli niekedy osobne v niektorých z týchto miest, navštívili v nich aj koncert, či divadlo alebo iné kultúrne podujatie, či aspoň ich webové stránky?

1e) Tvrdí niektoré z vyššieuvedených miest o sebe, že je kultúrne, či výnimočné v oblasti umenia? Tvrdí o sebe “sociálna pracovníčka” vo verejnom dome, že je panna?
Prečo kompetentní, vlastne zjavne nekompetentní v Prešove majú takúto, podobnú potrebu, tvrdiť, čo pravdou nie je?

2a) Sú v meste významné kultúrne, umelecké podujatia, festivaly aj s medzinárodnou účasťou, významné z pohľadu mesta, resp. aj z pohľadu širšieho regiónu?

2b) Boli tieto podujatia organizované, či výraznejšie podporované mestom? Alebo také, ktoré iné mestá nemajú?

3a). Aká bola celková návštevnosť kultúrnych podujatí, napr. v roku 2018, pred covidom a priemerná, na jedno podujatie? Pre uľahčenie, kultúrnych podujatí usporiadaných PKO.

3b) Koľko podujatí mesto zorganizovalo, podporilo?

3c) Akú sumu, koľko % rozpočtu dalo mesto na podporu umenia? Koľko dali v mestách v bode 1b)?

4. Aká je ponuka umeleckých podujati v súčasnosti, resp. na 1. polrok 2022 v Prešove a vo vyššieuvedených mestách? Myslím, že webové stránky si kompetentní vedia nájsť.

V Prešove na www.gopresov.sk nefunguje poriadne ani webová stranka (bezpečnostný certifikát) a ponuka z https://www.gopresov.sk/podujatia/kalendar-podujati/ je takáto:
jedno podujatie v januári, jedno vo februári a jedno v máji. (prikladám foto)
Ponuka v Luzerne:
Divadlo: https://www.luzernertheater.ch/spielplan/kalender
KKL: https://www.kkl-luzern.ch/de/shop-tickets/performances

Covid situácia: https://ourworldindata.org/covid-cases?country=SVK~CZE~CHE~POL~HUN~
Resp. na foto – v čase písania tohto podnetu.

Ešte stále sú “kompetentní” presvedčení, že Prešov je “Umením podkuté mesto”?

5a). Aká je kapacita najväčšej koncertnej a divadelnej sály v Prešove a v porovnateľných mestách?

5b) Aká je celkova kapacita koncertných a divadelných sál v Prešove?

6. Koľkoročné a v akom stave sú koncertné klavíry v PKO, DJZ?

Za odpovede na tieto otázky vopred ďakujem.

Takže, milý čitateľ, posúď sám, či “umením podkuté mesto” je pravda, alebo niečo iné.

Mesto podkuté športom

Nepochybne je skvelé, že v Prešove máme majsterky Slovenska, či dokonca juniorskú majsterku Európy v karate. No ako sú na tom veľké, masové a vo verejnosti najobľúbenejšie športy?

Futbal

Prešovský futbalový klub Tatran Prešov je najstarší na Slovensku. Vznikol v roku 1898 o rok bude teda oslavovať 125. výročie.
Začiatok znie super, však? Bude takým i pokračovanie?

V európskych pohároch účinkoval trikrát, v rokoch 1967, 1973 a 1994. Dvakrát vypadol v prvom kole, raz v druhom.
Aj keď by sa oprávnene dalo povzdychnúť – kdeže lanské snehy sú(!) –  ešte stále to nie zlé. Dobehne podkutosť, v prípade športu, aspoň do cieľovej rovinky?

Pokračujme vo faktoch: Tretie najväčšie mesto v štáte už dlhé roky nemá zastúpenie v domácej najvyššej futbalovej lige. Presnejšie, v posledných 30 ročníkoch  – 16x, v posledných 10 ročníkoch – 3x. V sezónach 2018/19 – 2021/22 hrával futbalový klub Tatran Prešov dokonca až 3. ligu, z ktorej až v poslednej postúpil do 2. ligy. Svoje domáce zápasy v 3. lige hrával na štadióne vo Veľkom Šariši a zápasy v tejto sezóne na svojom štadióne hrať taktiež nebude. Jesennú časť odohrá v Ličartovciach a ak mu bude šťastena naklonená, jarnú časť na ihrisku v jazdeckom areáli v Prešove. Ale nie na svojom domácom trávniku. Kto sa čo len trocha zaujíma o šport a mesto, pozná dôvody.

Hokej

Prešovský hokejový klub v najvyššej štátnej lige po zániku Československa, t. j. z posledných 30 ročníkoch účinkoval 6-krát. Z toho posledné dve sezóny len vďaka presunu licencie detvianskeho klubu do Prešova. Deväťdesiattisícové mesto, tretie najväčšie na Slovensku podľa počtu obyvateľov a prvé podľa podielu ekonomicky aktívneho obyvateľstva, v počte účastí v najvyššej lige predbehli aj ani nie 40 tisícové mestá, ako sú Nové Zámky, či Spišská Nová Ves [1].

Aféry okolo rekonštrukcie zimného štadióna  neunikli nielen mojej pozornosti, ale ani pozornosti nadácie Zastavme korupciu.

Hádzaná

A najúspešnejší slovenský hádzanársky klub Tatran Prešov? Ten sa chystá presťahovať a premenovať na Tatran Ľubotice, Pravdepodobne s preregistrovaním čaká, o. i. na výsledky volieb. Pre viacerých kandidátov je totiž šport v meste významnou prioritou.

Cyklistika

Nesporne je treba kvitovať a byť hrdý, že Cyklistický areál v Prešove je jediným športovým areálom na Slovensku s olympijskými parametrami a dráhou o dĺžke 333,3 m. Ako je to však s jeho využitím tými, ktorí by ho využívať chceli a mali a kontrolou, dozorom zo strany mesta Prešov nad prenajímateľom areálu, ktorý ho získal do 15-ročného prenájmu za 1 € ročne?

Niečo už naznačilo vystúpenie občana na februárovom zasadnutí MsZ v Prešove.

Odporúčam vypočuť jeho vyjadrenie až do konca. Dozviete sa niečo aj o Saganovi.

Hlavný kontrolór bol následne poverený vykonať kontrolu. Správu z nej predniesol na nedávnom septembrovom zasadnutí MsZ. Nuž a pre mesto Prešov výsledky nevyzerajú vôbec, ale vôbec “podkuto”. Časť správy týkajúca sa kontroly cyklistického areálu je tu,

Dúfajme len, že túto správu hlavného kontrolóra mesta vedenie mesta taktiež dodatočne neoznačí za “všeobecnú, subjektívnu, ba až urážajúcu” a nezablokuje ju na webe.

Ak snáď niekto tuší, aké argumenty by mohli byť dôvodmi na to, aby sa toto mesto v roku 2021 nazvalo “mesto podkuté športom”, prosím, informujte ma, napr. cez kontaktný formulár.

Na rozdiel od podkutého mesta a jeho podkutých predstaviteľov (môže vari mať podkuté mesto nepodkutých predstaviteľov?), sa rád nechám poučiť.

Mesto podkuté históriou

Čo mesto myslelo tým, že je podkuté históriou nevie zrejme ani samo. Domnievam sa, že v opačnom prípade by sa tým v Prešovskom magazíne, či na svojom oficiálnom webe pochválilo.

Je treba uznať, že mesto má za sebou, na rozdiel napríklad od amerických miest, oveľa dlhšiu históriu. A nie nezaujímavú.

Mestu sa dokonca v nedávnych rokoch podarilo zrenovovať aj niektoré svoje pamiatky, napr. v roku 2012 Caraffovu väznicu, či Sklad soli v Solivare v roku 2016.

Paradoxom je, že k rekonštrukcii, zveľadeniu Skladu soli došlo “len vďaka” jeho vyhoreniu v roku 1986. A faktom je, že na jeho rekonštrukciu do roku 2016 sa čakalo “iba” 30 rokov. Nuž podkutosť ako lusk! Ta ňe?

Je taktiež isté, že mnohí obyvatelia – či už majú výhrady voči stavu mesta, alebo ho berú aj v celej jeho nedokonalosti za úžasné a svoje – by ho nevymenili za žiadne iné. Avšak, ak by snád toto mal byť argument zdôvodňujúci pravdivosť, oprávnenosť takéhoto sloganu, tak len na Ukrajine sú desiatky, ba stovky obcí a miest, ktoré by z tohto uhla pohľadu mali byť označované za megapodkuté.

Čo teda toto mesto tak výrazne odlišuje od mnohých iných miest, hoc len na Slovensku, aby od roku 2021 bol racionálny dôvod nazývať toto mesto, špeciálne, “históriou podkuté”? Netuším.

Môžem sa mýliť, ale zdá sa mi, že niekomu vo vedení mestského úradu pohľad na nové logo so štylizovanou podkovou (ozaj pekné) priniesol na jazyk slovo “podkutý”. A to sa mu/jej tak zapáčilo, že “sa rozhodol/a” aplikovať slogan o podkutosti hlava-nehlava na všetko, čo mu/jej práve napadlo.

Zjavne sa nikto nezamyslel, alebo ak sa zamyslel, tak sa vedeniu neodvážil oponovať, že takéto slogany by mali mať aj nejakú oporu, spojitosť s realitou. Nielen prvoplánovú spojitosť s logom.

Mesto podkuté prírodou

Ja objektívnou pravdou a šťastím, na ktorom súčasná generácia má len minimálne zásluhy, že Prešov leží uprostred lesov, kde sa občania môžu prejsť pešo, na bicykli, v tomto jesennom čase zbierať huby a pod. Skrátka – potešiť sa, zrelaxovať. Zatiaľ, našťastie, ešte stále zadarmo.

Ale nemyslím si, že by to bolo na Slovensku niečo extra výnimočné,. Tento malý, chudobný (a nielen po finančnej stránke), avšak krásny štátik, je v lesnatosti na skvelom 7. mieste v Európe. Bodaj by bol na takejto pozícii aj čo sa týka životnej úrovne, spokojnosti občanov, či mierou korupcie!

Takže čím je mesto v oblasti prírody dobre pripravené, zbehlé, skúsené?

Azda v rúbaní stromov hlava-nehlava? Vlastne hlava-hlava, strom-strom? Alebo v trojročnej neschopnosti zistiť, komu tieto parcely patria, kto lesy spravuje, kto výrub nariadil a kto realizoval?

Alebo v “úpravách” 2 m lesných ciest na 7 m diaľnice v mestských lesoch na Cemjate, Malkovskej hôrke?” Oficiálne – s cieľom “zabezpečiť dostupnosť, protipožiarnu ochranu a bezpečný pohyb pre návštevníkov”? Alebo vyrúbaním stromov na Malkovskej hôrke – údajne kvôli rozhľadni?

Alebo navezením niekoľko stotisíc ton kameniva z vyrazeného tunela do lesov?  Cui bono? Naozaj v prospech lesa, obyvateľov? Alebo v prospech stavebníka a v prospech zopár “peniazmi a drzosťou podkutých”?

To si vážne takíto “podkutci” myslia, že všetci Prešovčania, polícia i prokuratúra žerú seno?

Záver

Bude veľmi krátky, Pri hodnotení som si dovolil inšpirovať sa novým logom mesta so štylizovanou podkovou, podobne ako mesto sa v svojich sloganoch nechalo inšpirovať práve touto podkovou. Som si však istý, že môj výsledok inšpirácie, aj keď možno nebude na 100 % pravdou, je k nej na svetelné roky bližšie ako slogany mesta.

Skrátka, podkutosti mesta Prešov ľuďmi | kultúrou | umením | športom | históriou | prírodou, zvlášť, ak o nich začalo verejne hovoriť v roku 2021, kedy sa mesto nachádzalo v stave popísanom napríklad tu či tu,  je obyčajná – konina.

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *