Podkutí neandertálci na mestskom úrade

Zdá sa, že na ľuďmi i kultúrou podkutom mestskom úrade sa objavili neandertálci, ktorí podľa vedcov vyhynuli pred 40 000 rokmi. Posúďte sami.

Mesto pred dvomi dňami na svojom webe zverejnilo článok s názvom “Podnety môžu Prešovčania adresovať mestu viacerými spôsobmi”.
Linka na archív článku na webovom archíve – tu  – pre prípad, ak by mesto obsah článku zmenilo.

V článku mesto informuje, že je otvorené podnetom občanov, ktoré ho pomáhajú rozvíjať, neustále zlepšovať a modernizovať. Aj o tom, že podnety môže občan podať písomne na adresu MsÚ v Prešove, osobne doručiť do podateľne MsÚ, využiť telefonické kontakty alebo svoj podnet jednoducho poslať prostredníctvom formulára na webovej stránke mesta: https://egov.presov.sk/PodnetyPage.aspx,

Mestu, zdá sa, veľmi, preveľmi, ba až “preveľmi preveľmi” prekáža, že nepozná meno, priezvisko, adresu občana, ktorý podá podnet na stav v meste. Nie výnimočne ide o stav neúnosný či nebezpečný pre ľudí.

A vyzerá, že poniektorých usídlencov na mestskom úrade chytá amok, ak si občan dovolí upozorniť, že konajú v rozpore s platnými predpismi, či zákonmi, že podnet nebol vybavený správne, zodpovedne, svedomito, len púho formálne, všeobecne (“PUFO – prešovská univerzálna formálna odpoveď”). A nie výnimočne, ani takou nie – mesto vtedy mlčí dôkladnejšie ako skaut/ka, ktorý/á sa snaží o bobríka mlčanlivosti. Skrátka, že mesto vybavuje podnety – “prešovsky podkuto”.

Neandertálcom isté nevedomosti a neschopnosti tolerujem. Ale som presvedčený, že vzdelaný, školený úradník, či predstaviteľ mesta dokáže myslieť logicky, pozná zásadu neformálnosti pri vybavovaní žiadosti a taktiež kategóriu “poskytovanie informácii v bežnom úradnom styku”. Vie, že “bez zbytočného odkladu” znamená buď priamo na počkanie, alebo s minimálnym časovým oneskorením, maximálne 5–7 dní. Nie mesiac, štvrťrok a tobôž nie dlhšie. Že pozná aj mnohé iné zásady, príslušné predpisy, zákony a že ich v svojej práci dodržiava.

Som zvedavý, na základe akého zákona by chcelo mesto identifikovať občanov pri telefonickom podávaní podnetov alebo žiadosti o (bežnú) informáciu, a ako podnet, či žiadosť vybaví, ak sa mu volajúci predstaví ako Ján Novák, Jozef Hudák, Peter Nagy, prípadne uvedie, že má trvalé bydlisko v maďarskom Komárome. Asi mu podám príslušnú žiadosť cez egov.

Taktiež by ma zaujímalo, či mesto vyradí z knižníc a zamestnanci mesta zo svojich domovov vyhodia knihy od Martina Kukučína, Isaaca Asimova, J. K. Rowlingovej, Stephena Kinga, Marka Twaina a iných, lebo publikovali pod pseudonymom, ako autor tohto blogu. Alebo či vypnú v nedeľu popoludní televízor, ak v ňom začne ďalší diel Poirota, keďže Agatha Christie publikovala 6 svojich diel taktiež pod pseudonymom

Pre istotu, podotýkam, že autor týchto riadkov je presvedčený, že jeho blog dielam vyššie uvedených autorov nesiaha “ani pod” členky a považuje za stratu času svoje dielka, či svoje schopnosti s týmito autormi čo len porovnávať.

Mesto informuje aj o tom, že pri podaní podnetu prostredníctvom formulára na egov  je dôležité si najprv preveriť, či je podnet v danej veci už riešený. Preverenie však na na egov.presov.sk nie je vôbec jednoduché a pochybujem. že mnohí budú mať toľko času a chuti takéto preverenie vykonať, čo mnohých od podania podnetu na zlepšenie stavu či upozornenia na nedostatky odradí, alebo pridá zbytočnú prácu úradníkom. Preverovanie duplicít na portáli odkazprestarostu bolo automatizované, navyše s dodatočnou kontrolou administrátora a mesto duplicitné podnety nedostávalo.

Zadávanie GPS súradníc na portáli egov v porovnaní s portálom odkazprestarostu.sk – ich automatickým určením na základe lokalizácie v mape, je asi ako porovnať škodovku z 90. rokov minulého storočia s modelom Porsche z roku 2020.

Mesto roky pre zadávanie a spracovanie podnetov občanov, podobne ako ďalších cca 140 miest a obcí na Slovensku používalo rýchly, efektivny a moderný nástroj odkazprestarostu.sk (OPS), ktorý bol pre užívateľov značne jednoduchší, komfortnejší, modernejší a trúfam si povedať, že aj pre mesto. O jeho kvalite svedčí aj počet miest, ktoré tento nástroj používajú a vybavujú na ňom podnety k oveľa väčšej spokojnosti občanov ako “podkuté” mesto Prešov. Za zmienku isto stojí aj to, že portál egov.sk na vybavovanie podnetov okrem Prešove nepoužíva žiadne iné krajské mesto a pravdepodobne ani žiadne iné.

Podotýkam, že primátorka mi v svojom liste zo dňa 21.1.  ohľadom portálu OpS uviedla: “Páčila sa nám myšlienka skvalitnenia miestnych samospráv a ich pozitívnejšieho vnímania občanmi, vďaka posilnenej komunikácii z oboch strán, ktorú doteraz Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť – SGI na stránke prezentuje.”

Portál OpS mal však z pohľadu mesta, zdá sa, dve veľké chyby. Prvú – mesto nepoznalo celé meno, priezvisko a adresu občana, ktorý podnet podáva. A druhú – vybavenie podnetu mestom bolo veľmi prehľadné a odpoveď videli stovky užívateľov portálu, ktorí navyše toto vybavenie mohli aj komentovať, resp. upozorniť na nepozornosť alebo chybu u podávajúceho občana, či u odpovedajúceho mesta.

Toto však “ľuďmi a kultúrou podkuté” mesto, resp. niektorí “neandertálski usídlenci” v ňom, zrejme nedokázali uniesť a ako v ozname mesta informujú “mesto Prešov sa rozhodlo deaktivovať svoje konto na portáli odkazprestarostu.sk”.

Je zrejmé, že neandertálci, ktorí žili na Zemi pred 40 000  – 130 000 rokmi sa v internete, zákonoch, či modernom, kvalitnom spravovaní mesta nemôžu vyznať.

Ak to však neboli oni, ktorí sa zrazu, po toľkých rokoch zjavili na mestskom úrade v Prešove a ktorí rozhodli o deaktivovaní konta na portáli odkazprestarostu.sk, kto to bol a aké boli skutočné dôvody? Lebo tie, uvedené v článku sú pravdivé asi rovnako ako mnohé vyjadrenia Ruska, Ukrajiny, či USA. O dôveryhodnosti a pravdivosti vyjadrení slovenskej vlády, či iných “vysokých politikov” sa radšej bližšie ani nezmieňujem.

O “prešovsky podkutom” zdôvodnení zrušenia spolupráce s OpS, resp. s Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť, ktorý projekt OpS zastrešuje, už čoskoro vyjde samostatný článok.

Pár poznámok na záver:

Verím, že Lucy – na obrázku hore, ktorá bola kromaňonka, nie neandertálka, pochopí a odpustí mi, že som jej fotografiu dal k tomuto článku o neandertálcoch. A predovšetkým to, že jej fotka je v článku, ktorý súvisí s mestským úradom “podkutého mesta”. Snáď ma za to druhé neovalí v poveľkonočný utorok kyjakom po hlave ani nehodí z mosta do Torysy.

Ešte šťastie, že lávka pri univerzite je, pomaly už rok, uzavretá a z nej ma zhodiť nemôže. Ďakujem Vám týmto, neandertálci na mestskom úrade, aj za jej nerekonštrukciu, ktorá mala byť, tuším  najneskôr do konca minulého roka. A poďakovanie za obmedzenia (obchádzky, redukcia autobusových spojov) bez adekvátnych náhradných opatrení, Vám, verím, dajú dotknutí občania pri voľbách.

Rád by som však veril, že na tomto mestskom úrade dôjde k zmenám k lepšiemu ešte pred voľbami a že, okrem mnohých iných vecí, aj podnety občanov začnú konečne vybavovať zodpovedne, svedomito a včas.

Držme im v tomto všetci spoločne prsty. Vlastné, nie ich. Oni tie svoje budú potrebovať pri práci na náprave svojich chýb, ktorých je ako tulipánov v Prešove.

Aspoň niečo, čo sa v meste vydarilo. Verím, že to nie je iba zásluhou Prešovskej univerzity, ale prispelo k tomu aj mesto Prešov.

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *