Odkaz pre starostu. Skôr pre starostku a (nie iba) pre Prešovčanov – II.

(pokračovanie – 2. časť analýzy tvrdenia mesta)

2. Zdôvodnenie: “takmer polovicu z podnetov, ktoré prostredníctvom tejto adresy prichádzajú, tvoria podnety jediného občana, ktorého identita nie je známa”

Mesto toto tvrdenie zvýraznilo tučným písmom. Som si istý, že nie preto, že by snáď chcelo, aby tento text nezidentifikovaný občan neprehliadol a prišiel sa predstaviť na radnicu, lebo mesto mu chce odovzdať cenu primátora za zlepšenie stavu v meste (ostrovček na Levočskej ul., Malá stanica a mnohé iné). Ale zrejme preto, že toto svoje tvrdenie mesto pokladalo za veľmi dôležité posolstvo pre všetkých, ktorí web mesta čítajú.

Keďže tvrdenie je trocha dlhšie, pozrime sa na jeho jednotlivé časti.

a) “takmer polovica …”

Schopnosť mesta rátať dlhodobo nie je jeho silná stránka. Zrejme aj to bude príčinou, prečo sa jeho dlh na obyvateľa od roku 2015 značne zvýšil. Záhadou je, kde tieto peniaze skončili, keďže na zlepšenom stave mesta sa tento nárast neprejavil. 

Vrátim sa však k “polovici”. Mesto pri jej počítaní zjavne zrátalo dokopy hrušky s jablkami, alebo jahody s kapustou. Nech je tak, či onak, na tom, že výsledok, ktorý mestu vyšiel, je nepravda, možno len omyl, možno úmyselná lož, to nič nemení.
Nepredpokladám totiž, že mesto by nedokázalo zrátať polovíce, zlomky, čo je látka 5. ročníka základnej školy. Alebo dokázalo nedokázať? Ktovie.

Mesto svoje konto deaktivovalo a na portáli OpS už nie sú dostupné jeho štatistiky. V archíve však tieto mám za obdobie do konca marca. Som presvedčený, že podnety zadané, či vyriešené v apríli by mali len zanedbateľný vplyv na výsledok. Ak sa v tomto mýlim, mesto isto veľmi rado “nezidentifikovateľnému občanovi” preukáže opak.

Z týchto štatistík a archívu stránky podnetov (prehľady nájde čitateľ v článku) zadaných “neidentifikovaným občanom” vyplýva, že v období od 1.9.2021 do 31.3.2022 “občan bez známej identity” podal 320 podnetov, z toho zablokovaných, čakajúcich, mestu nepreposlaných, resp. od mesta, na jeho žiadosť stiahnutých bolo 62.

Mesto sa totiž cítilo nesmierne urazené formuláciami ako “prosím opraviť ‘hrdzou podkutý’ stĺpik značky” a preto ich SGI “musel” stiahnuť, zablokovať. Bez týchto zablokovaných  podnetov, mesto malo vybaviť 258 podnetov občana bez identity. Nebudem teraz rozoberať, že vybavilo “úchvatných” 27.  Wow! Tešme sa, že to nebola okrúhla nula.

Pre objektivitu, pravdu a spravodlivosť (pozor, je potrebné rozlíšiť skratku týchto troch slov – OPS a skratku portálu Odkazu pre starostu – OpS) treba povedať, že mesto aj niektoré iné podnety de facto vyriešilo (odpratanie starej rárohy z Marka Čulena a i.), ale

i) na portáli o vyriešení neinformovalo ani mesto ani občania, teda OpS nemohol zmeniť stav na “vyriešený”

ii) takéto v skutočnosti vyriešené podnety, ale na portáli so stavom “v riešení” majú aj všetky ostatné mestá, preto pri porovnávaní vybavenosti podnetov medzi mestami na OpS to zrejme nehrá dôležitú úlohu. Je predovšetkým na meste, ako si nastaví svoje procesy a zabezpečí, aby de facto vyriešený podnet bol aj na portáli “Vybavený”. Navyše sľubov mesta v podnetoch o tom, že podnet bude vyriešený, ale ani v uvedenom termíne, ba ani o mesiace,  roky neskôr vyriešený nebol, je mnoho

iii) k tejto rárohe: Mesto dňa 3.1. v podnete informovalo, že odstránenie bude realizované začiatkom roka 2022. V skutočnosti k nemu došlo až niekedy v poslednej dekáde marca. Buďme ale pozitívni – táto haraburda špatila prostredie desiatky rokov, tak z dvoch – troch mesiacov vedu robiť nebudeme.

 

Vráťme sa ale k rátaniu. Celkový počet všetkých podnetov (od všetkých užívateľov, nielen od nezidentifikovaného občana) zaslaných mestu v danom období na OpS bol 489.

Nech susedov piatak Paľko, ktorý práve prebral zlomky, ráta tak, či tak, k “takmer polovici” sa nijakovsky nevie dostať. Vychádza mu, podľa toho, kde zablokované podnety zaráta, 53 %, 58 %, alebo dokonca 65 %, čo sú takmer dve tretiny. A k “takmer polovici” sa nedopracovala ani jeho sestra vysokoškoláčka študujúca matematiku. A ani ja. Dokonca ani v prípade, keby som k hodnotám do marca pripočítal podnety za apríl.

Určite by nejednému zaplesala duša, keby jeho zamestnávateľ počítal podobne “kvalitne” ako mesto a poslal mu na účet o 6, 16, či 30 % vyššiu sumu, ako mal. Asi niet div, že mesto pri takom rátaní vyzerá tak, ako vyzerá a – “čo projekt, to priekak”.

Nuž ale vyše polovica, či dokonca dve tretiny podnetov od jedného občana?! To, zdá sa, je aj na koňa priveľa. Veď ten hnusný občanisko bez identity takouto mrzkou aktivitou takmer zruinoval najcennejšími podkutosťami podkutý mestský úrad. Chúďatko mesto, zo všetkých síl sa roky snažilo podnety občanov riešiť zodpovedne a svedomito, predovšetkým aj v zmysle zákonov i platnej primátorskej smernice 8/2016 vybavovať, ale práve kvôli tomuto záškodníkovi sa mu to nedarilo!

Alebo žeby aj toto bolo ináč? Skúsme nechať dojmy dojmami a pozrime, čo na to hovoria sumárne fakty. (Koho by zaujímala ochota a schopnosť mesta riešiť konkrétne podnety občanov, viac nájde tu, tu, tu a v iných článkoch na blogu.)

V roku 2021 na webe OpS bolo v Trnave podaných 1161 podnetov, vyriešených 685 (59 %), v Nitre – podaných 1071, vyriešených 441 (41 %), v Žiline – podaných 1406, vyriešených 473 (34 %). V Bratislave – podaných 8004, vyriešených 2642 (33 %).

V “podkutom Prešove” – podaných 640 (vrátane už 194 podnetov “občana bez identity”) a vyriešených 111 (“podkutých” 17 %). 

Že takýto výsledok vybavenosti podnetov u podkutého mesta je vo virtuálnom závode “dostihových koní” – krajských miest na chvoste štartového poľa, nie je zrejme potrebné zdôrazňovať.

b) “podnety jediného občana”

Pripomeniem, že podľa posledného sčítania obyvateľov v roku 2021 Trnava má cca 64 000 obyvateľov, Nitra – 78 000, Žilina  – 83 000, Bratislava – 476 000 a Prešov – 85 000. V prepočte na 10 000 obyvateľov bolo v roku 2021 na portáli OpS v Trnave podaných 182 podnetov, Nitre – 137 , Žiline – 170, Bratislave – 168. V Prešove – 76(!), slovom sedemdesiatšesť a sú v nich aj podnety od tohto “nezidentifikovaného občana”. Napriek tomuto nízkemu číslu podnetov, menej ako polovičnému v porovnaní s inými mestami, konanie tohto občana, podľa primátorky bolo šikanózne a mohlo ohroziť mesto a spôsobiť ujmu aj iným občanom.

Na rozdiel od mesta, budem objektívny. Je pravdou, že mesto vybavuje podnety aj cez systém egov. kde malo v roku 2021 vyše 1200 podnetov v kategóriách ako sú na OpS a vybavenosť oveľa lepšiu. Aspoň sa tak z egov štatistík zdá. Detaily, či ich mesto vybavuje rovnako “podkuto”, t. j. nezodpovedne a nesvedomito ako na OpS, som nekontroloval.

Ak však podnety na egov mesto vybavuje správne, prečo to nedokázalo aj na OpS? Verím, že to nie je tým, že na egove úradníci pod vybavenie uvádzajú svoje meno, a na portáli OpS nie.

Veď mestský úrad sídli v meste Prešov a tvrdí, že mesto je ľuďmi a kultúrou podkuté. Tak hádam tieto podkutosti mestský úrad neobišli! Alebo podnety na OpS vybavujú iní úradníci ako na egove, či Marťania, alebo nejakí záškodníci? A hádam netreba zdôrazňovať, že aj ostatné mestá vybavujú podnety aj mimo OpS.

Nech už je ako je, faktom je taktiež to, že mesto sa musí riadiť zákonmi. A zákony nerozlišujú, či mesto podnet, podanie vybavuje cez OpS, egov, mailom, telefonicky, osobne alebo iným spôsobom. Týmito sa má úradník zaoberať zodpovedne a svedomito. Bodka.

A že mesto takto nekonalo, bolo na OpS viac než zrejmé.

Z čísel uvedených vyššie jasne vyplýva, že mesto Prešov aj so zarátaním podnetov tohto nespratníka – občana bez známej identity, kvôli ktorému “bolo potrebné” zrušiť konto na OpS – dostalo na OpS značne menej podnetov ako iné mestá. Trnava, Žilina, Nitra majú dokonca menej obyvateľov ako Prešov. Pri prepočte počtu podaných podnetov na počet obyvateľov mesta je neschopnosť “ľuďmi a kultúrou podkutého mestského úradu” vybavovať podnety na OpS ešte markantnejšia.

A vyriešenie určených druhov podnetov do 3 dní (72 hodín), ako napr. v Bratislave znie pre Prešovčanov ako science fiction a mestský úrad na toho, kto by s tým prišiel, zrejme skríkne “Apage, Satanas!”

Nedá sa nepoložiť otázku. Ako by asi tento podkutý mestský úrad a jeho vedenie zareagovali, ak by na vybavenie dostali porovnateľný počet podnetov ako mestský úrad v Trnave, Žiline, či Nitre? Podala by podkutá primátorka na občanov žaloby za šikanovanie mesta, alebo za “ohrozenie výkonu iných právomocí a úloh mesta”? Alebo by kvôli tomu vyhlásila núdzový stav, či všetkých občanov, ktorí podali aspoň jeden podnet, vysťahovala za Ural, či poslala na Guantanámo?

c) “…ktorého identita nie je známa”

Na základe skúseností s týmto podkutým mestom, napr. na zaslanú žiadosť o informácie týkajúcu sa počtu zamestnancov na mestskom úrade, podpísanej krstným menom, ma mesto informovalo, že žiadosť posúdilo podľa infozákona a vyzvalo, aby som doplnil meno, priezvisko a adresu, ináč žiadosť odloži. Na otázku, na základe čoho žiadosť takto posúdilo mi v mojom prvom maile pedantne, červenou vyfarbilo slová. Napríklad aj tieto – objasniť, vysvetliť, informácia, uviesť.

Podľa aktuálne platného organizačného poriadku má mať aparát MsÚ 232 zamestnancov. Na základe informácií na webe www.presov.sk/odbory-msu.html ku dňu 9.2. vychádza celkový počet zamestnancov aparátu MsÚ – 219 (vrátane informátoriek, údržbárov, vodiča, spolu 6 zamestnancov bez mailov). Aj keď sa zarátajú 7 zamestnanci na Útvare hlavného kontrolóra (vrátane hlavného kontrolóra) a Vás (prednostu MsÚ), celkový počet je 219 + 7 + 1 = 227. Mohli by ste mi objasniť nesúlad medzi hodnotami 227 a 232?

Môžete mi, prosím, vysvetliť, prečo sa v Správach o záverečnom účte mesta Prešov a hodnotiacich správach od roku 2018 neuvádza celkový počet administratívno-technických zamestnancov MsÚ? Predpokladám, že k tomu došlo len nedopatrením a v správe za rok 2021 budú uvedení, vrátane predchádzajúcich rokov.

Je známe, že v roku 2019 bol externou spoločnosťou realizovaný procesný audit na MsÚ. Bola informácia o počte zamestnancov 194, ktorí by mali pracovať na MsÚ, ktorá odznela na 32. zasadnutí MsZ, výsledkom (jedným z výsledkov) tohto auditu?

Na tom istom zasadnutí MsZ odznela aj informácia, že od marca 2022 sa plánuje nový organizačný poriadok. Môžete uviesť, aký je plánovaný celkový počet zamestnancov aparátu MsÚ?“.

Je pozoruhodné, že keď som poslal mail do niektorých iných krajských miest z toho istého mailového konta ako mestu Prešov, mail bol rovnako podpísaný iba krstným menom ako mail mestu Prešov, žiadosť sa týkala oveľa detailnejších informácíí ako žiadosť pre mesto Prešov, odpoveď som dostal bez akejkoľvek ďalšej byrokracie, či buzerácie.

Podobne, keď som začiatkom roka chcel dostať informáciu o parkovaní. V inom, “ničím nepodkutom meste” mi telefón zdvihli do cca 10 sekúnd a obratom zodpovedali otázku. V ľuďmi podkutom meste – dovolať sa nebola šanca. A podobných príkladov dokážem vysúkať viac ako Copperfield králikov z 10 klobúkov. Kto by neveril, presvedčí sa o pár odstavcov nižšie.

Aby bolo jasné, nepochybujem, že toto mesto je kvalitne, konsky podkuté. Otázka len znie – čím? Naozaj ľuďmi a kultúrou?

Ak “ľuďmi podkuté mesto” nedokáže doplniť pol metra štvorcového vypadanej dlažby na chodníku tesne pred priechodom pre chodcov takmer osem (!) rokov (v súčasnosti už tam chýba vyše metra štvorcového dlažby), či 20 až 50 cm hlboké diery na chodníkoch alebo v ich tesnej blízkosti, v tráve čakajú na svoju opravu, resp. aspoň provizórne zasypanie spravidla nie menej ako tri mesiace od oznámenia podnetu, čím je asi mesto podkuté? Že “nejsou peníze”? Všetky tieto opravy sú vo výške maximálne pár desiatok eur. Navyše, návrh, ako peniaze na takéto drobné, ale nutné opravy získať, som mestu ešte v januári zaslal. Odpoveď pravdepodobne ide cez poštu na Saturne, či Jupiteri, lebo ani po troch mesiacoch mi nedošla.

Alebo, ak občan oznámi, že chodník, či cesta je poškodená, sú na nej praskliny, robia sa kaluže a bola odovzdaná do užívania len pred rokom a je v záruke, “kultúrou podkuté mesto” “vybaví” podnet oznámením, že chodník bol postavený podľa projektu. A bodka. Ešte čosi o zdegradovanej ploche mimo chodníka, ale o tom, že uplatnia voči dodávateľovi reklamáciu ani slovo.  Muselo prejsť ďalších takmer 9 mesiacov a byť zaslaných x ďalších komentárov, od tohto nespratného nezidentifikovaného občana, aby sa mesto k reklamácii vôbec odhodlalo.

Alebo, že oprava bola zaradená do plánu opráv. Z peňazí mesta, teda daní občanov. Slovo reklamácia je pre ľuďmi podkutý mestský úrad zrejme len nejaký čudný zvuk vydávaný neznámou formou existencie z inej hviezdnej galaxie.

Celkom obľúbeným “športom” na mestskom úrade je aj hra na “ja ho nemám, má ho číslo 5” – prehadzovanie zodpovedností na iné spoločnosti. A keď po dokladovaní, že chodník ani pozemok pod chodníkom týmto spoločnostiam nepatri, patria mestu,  podkutým odborníkom dôjde fantázia a začnú držať “bobríka mlčanlivosti”.  Niekedy tak úspešne, až sa im podarí prespať aj 5 ročnú záručnú dobu na reklamáciu.

Na odpoveď typu “Ďakujeme za podnet, dodávateľovi sme zaslali reklamáciu a o jej vybavení Vás budeme informovať bezodkladne, ako príde odpoveď, najneskôr do xxxxxxxx.” som nenarazil.

No nie je toto mesto podkuté? Ja tvrdím, že na 300 % je! Len to nie je podkutosť ani ľuďmi, ani kultúrou. Ale nezodpovednosťou, lajdáckosťou, neznalosťou. A zrejme aj inými “bratrancami a sesterniciami” týchto troch necnosti.

A tomuto podkutému mestu nevadí, že plytvá daňami svojich občanov, že ohrozuje ich zdravie i životy, že nechráni majetok, … Na základe tučného oznamu na webe “ktorého identita nie je známa” v článku týkajúcom sa o spôsobov podávania podnetov, sa javí, že nie bezpečnosť, zdravie občanov, majetok, či stav mesta je pre podkutý mestský úrad dôležitý, ale vadí mu predovšetkým to, že nepozná identitu občana, ktorý tieto podnety podal.

Nie som psychológ, a preto nasledujúce tvrdenie je nutné brať s rezervou. Zrejme niekomu na mestskom úrade riadne “rupli nervy” z toho, že občan mesta poukazoval na žalostný stav mesta, nie výnimočne aj na neschopnosť kompetentných tento stav riešiť, resp. vybavovať podnety občanov a domáhal sa riešenia, zodpovedného vybavenia podnetov a dodržiavania platných predpisov a zákonov. A niekto, kto sa pričinil o to, že mesto má v sloganoch slovo podkutosť (ľuďmi, kultúrou, športom, umením a ktoviečím ešte) zrejme dostával záchvaty anafylaktického šoku, akonáhle zbadal podnet s týmto slovom, napr. “prosím opraviť ‘hrdzou podkutý’ stĺpik značky”.

Nuž, na takýto typ alergie, myslím si, že dotyčnému, či dotyčným, ktorý/í sa navyše pričinil/i o ukončenie spolupráce s OpS, by prospela predovšetkým návšteva kurzov “Správne vybavovanie podnetov občanov” a “Kvalitné spravovanie samosprávy”. A ak alergia neustúpi, návšteva psychológa, či odborníka v príbuznom odbore.

Na druhej strane,  treba oceniť, že tučným písmom zvýraznený text v svojom ozname mesto neuviedlo VERZÁLKAMI, červenou, a že na koniec vety nedoplnilo zo desať výkričníkov (!!!!!!!!!!). Považujem to za dobrý znak toho, že až také zlé to na mestskom úrade ešte nie je.

(Predchádzajúca časť)                 (Nasledujúca časť)

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *