Cui bono? Reklama, Masarykova ul.

Mesto dnes, 9.12.2021 odpovedalo na podnet zo 16.3.2020. Nie, nie je to preklep, 2020.

Týkal sa poničeného reklamného, či oficiálne “informačného” panela na MHD zastávke na Masarykovej ul.
Kedysi, napr. v roku 2019 tento “informačný panel” vyzeral takto.

V marci roku 2020 a zrejme až dodnes, keďže mesto dnes odpovedalo, takto:


Tých, ktorí si myslia, že ide len o obyčajný vandalizmus, ktorému je škoda obetovať svoj čas v pokračovaní čítania, už čoskoro vyvediem z omylu.

V poslednom čase mesto akosi nevládze odpovedať na podnety, dokonca ich nestíha ani prijímať. Alebo len, nechce? Čo na tom, že proti platným predpisom. Veď čoskoro sú tu Vianoce!

Nech už je ako je, snaha mesta vybaviť tento bradatý podnet svojou odpoveďou, ma potešila.

Menej už samotná odpoveď.

Prečo len Prešovčanovi tento “železný stĺp” tak náramne pripomína reklamné panely, ktoré využíva spoločnosť ARDSYSTEM, s. r. o. na základe zmluvy z roku 2017?

Žeby mesto v odpovedi len nedopatrením uviedlo nesprávne číslo parcely? Mestom uvedená parcela KCN 9675 sa totiž nachádza na ul. Metodova, vzdušnou čiarou kilometer od “miesta činu”. Podnet sa však týka ul. Masarykova a jedná sa o parcelu KCN 9792, resp. 9792/1.

Et voilà! 1 m2, na parcele KCN 9792, má v prenájme spoločnosť ARDSYSTEM, s. r. o., s ktorou mesto v roku 2017 podpísalo zmluvu na 15-ročný prenájom pozemku, a na tomto kúsku zeme má umiestnený reklamný panel, teda pardón, podľa zmluvy ide o informačné zariadenie – s označením IB-09.

Cena prenájmu za 1 m2, resp. za využívanie 1 ks reklamného panela: je neuveriteľných až 20 €/rok. Len pre porovnanie, SPU v Nitre dostala podľa zmluvy od tej istej spoločnosti za dobu cca 1 roka (2013 – 2014) takmer 250 € bez DPH (presne 248,95 € bez DPH). Konkrétne za obojstranne presklennú skrinku s rozmermi 850/1336 mm vsadenej do betónového kvetináča 850×450 mm. Mesto Prešov pri 15-ročnej zmluve, za 4-stenný reklamný panel s rozmermi reklamnej plochy, odhadujem na cca 80x80x160 cm (x4), kde na jednej stene má byť reklama mesta – 20 €/rok.

Zdá sa, že skvelá zmluva. Otázka znie, cui bono? Pre koho?

Mestské zastupiteľstvo tento bomba kšeft schválilo, ako prípad osobitného zreteľa, na svojom zasadnutí 28.6.2017. O 22 hodine 22 minúte 22 sekunde. Asi začnem byť poverčivý na dvojky. A pravdepodobne by sa asi poslanci mali vyhnúť tak dlhým zasadnutiam.

Prešovčanovi sa nevdojak vnúkajú otázky.

1.  V dnešnej odpovedi mesta šlo len o nedopatrenie, či len o ďalšie z tvrdení typu “5/9” zo strany mesta? Alebo aj o niečo iné?

2. Qui bono, v čí prospech predovšetkým, je zmluva schválená ako prípad hodný osobitného zreteľa?

3. Dá sa čudovať, že mesto vyzerá tak, ako vyzerá, jeho finančné zdravie je také, aké je (roky najhoršie spomedzi krajských miest), ak Odbor financií a mestského majetku MsÚ dnes poslal odpoveď takú, akú poslal?

A pár otázok, na ktoré by, nielen Prešovčan, rád dostal odpoveď
1. Zmení mesto svoje rozhodnutie a požiada o nápravu súkromnú spoločnosť, s ktorou má platnú zmluvu? Alebo chce realizovať odstránenie “železného stĺpa” cez mestskú firma TsMP, zrejme na jej náklady, resp. na náklady mesta?

2. Považuje mesto túto zmluvu “osobitného zreteľa” za výhodnú pre mesto?

3. Nezváži jej vypovedanie a uzavretie pre mesto výhodnejšej?

4. Vyjadrí sa k výhodnosti zmluvy aj hlavný kontrolór mesta?

Ak ste zvedaví, ako to dopadne, sledujte i naďalej tento web, alebo riešenie podnetu na OpS.

A ak chcete prispieť k zmene diletantizmu a ignorácie na strane samosprávy mesta, dajte o tomto vedieť aj iným a skúste prispieť svojou troškou k tomu, aby sa stav v meste zmenil k lepšiemu.

 

Dodatok 13.12.2021, aktualizácia článku – tu.

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *