27. 4. – Deň advokácie, deň bezplatnej právnej pomoci

Mesto síce stále svoje zavádzajúce a nepravdivé tvrdenia z článku z 11. apríla stále nevysvetlilo ani neopravilo, ale oznámilo, že 27. apríla bude Deň advokácie, v rámci ktorého budú môžu Prešovčania využiť bezplatnú právnu pomoc.

Prešovčania budú môcť využiť bezplatnú právnu pomoc priamo v priestoroch mestského úradu, v zasadacej miestnosti MsÚ na Jarkovej 24, v čase od 9:00 do 14:00 h. Advokáti budú poskytovať právne rady, vo veciach občianskoprávnych, pracovných či dôchodkových.

Nepochybne vítaná príležítosť pre mnohých občanov, ktorí si štandardnú právnu pomoc zaplatiť nemôžu.

A plus pre mesto, že dalo svoju zasadačku pre túto akciu k dispozícii. Dokonca aj bez toho, aby mu to zákon prikazoval.

Je zaujímavé, že v tomto prípade právnici mesta zákon už tak rigidne nevykladali, ako napr. v prípade, ak sú požiadaní o vysvetlenie, vybavenie podnetu a pod. Vtedy sa hľadajú všelijaké možné i nemožné zdôvodnenia, aby to spraviť nemuseli.

Verím, že nie som sám, kto je im vďačný, že v tomto prípade neargumentovali, že mesto na poskytnutie zasadačky “nemá kompetencie”.

Ale dovolím si zamestnancom mestského úradu navrhnút, aby advokátov v uvedenom čase taktiež navštívili a spýtali sa ich, napríklad, či

– musia v práci dodržiavať zákony, platné predpisy, VZN mesta a aké sú sankcie im za to hrozia, ak tak nekonájú

– majú alebo nemajú podnety občanov, žiadosti o informácie a pod. vybavovať zodpovedne, svedomito, včas a bez zbytočných prieťahov a čo sa im môže stať, ak tak neurobia

– aký význam má pojem bezodkladne, ktoré mesto v svojom potvrdení o prijatí podnetu používa. Zdá sa, že môjmu vysvetleniu vo viacerých podnetoch na OpS neverili. A stiahnuť rozsudok NS SR č. 5 Tdo 32/2012 v ktorom sa Najvyšší súd vyjadril aj k pojmu “bezodkladne”, sa im asi len nepodarilo.

A aj keď advokátom počítanie zvyčajne nejde práve najlepšie (česť výnimkám), možno vysvetlia mestu, kedy uplynula stanovená 30 dňová doba na vybavenie podnetov mestom prijatých, napr. ešte septembri – decembri minulého roka, či dokonca skôr. Pár príkladov: 1 (Baštová) 2 (Škultétyho) 3 (Zápotockého)

Je dobré, že mesto dokázalo tieto podnety promptne prijať, ale prijatie podnetu nie je konečným cieľom. Samotné prijatie nestačí ani občanom a za vybavenie podnetu ho nepovažuje ani zákon.

Prípadne, či by im advokáti nevedeli poradiť, kto je vlastníkom chodníka pri Toryse, ktorého mesto nevie od septembra 2021 nevie vypátrať. Raz to bolo Povodie Hornádu a Bodrogu, neskôr SSC, ale nie a nie nájsť toho správneho, ktorý by daný chodník vyreklamoval. Alebo im advokáti poradia, ako napísať reklamáciu, keď úradníci to nevedia, keďže všetko nasvedčuje tomu, že daný chodník patrí a spravuje ho mesto. Podľa radnice je toto mesto, okrem iného, podkuté aj ľuďmi a kultúrou.

Alebo možno aj pomôžu pohľadať príslušné kompetencie, prípadne napísať list Hornbachu, aby sa zvýšila bezpečnosť chodcov v blízkosti priechodu pre chodcov na Rusínskej, kde sú chodci, najmä deti ohrození, neviditeľní za príliš vysokými rastlinami. Lebo kompetentným úradníkom sa to akosi stále, od septembra 2021 nepodarilo.

A možno by sa vedeli pozrieť aj na parkovisko a vysvetliť, ako je možné, že bolo mestom skolaudované, napriek tomu, že, zdá sa, nespĺňa príslušné VZN.

Snáď by im vedeli poradiť aj v tom, ako účinnejšie bojovať s “umelcami”, ktorých sprejerské výtvory majú podobnú hodnotu, ako výtvory, odpovede poniektorých “podkutých úradníkov”. Niekedy aj vyššiu.

Aby sa nestávalo, že priamo v mestskej pamiatkovej rezervácii vagabundi posprejujú budovy (Baštová) a stav mesiace nie je riešený/vyriešený. Alebo dokonca tri parkomaty na Jarkovej ul. pod dohľadom bezpečnostných kamier spravovaných mestom, jeden parkomat priamo pri sídle mestského úradu a mestskej polície a táto páchateľov, zdá sa, nedokázala vypátrať.

V poriadku, stane sa. Ale to, že mestu trvá pol roka, kým parkomaty vyčistí, čo je práca na cca 30 minút a náklady – pár eur? Občanovi sa ťažko chápe, že ak mesto konečne po takom čase zabezpečí vyčistenie troch parkomatov, ale posprejovaný odpadkový kôš pri jednom z nich, meter od stĺpa s kamerou, pár metrov od sídla mestského úradu a mestskej polície ostane i naďalej posprejovaný. Uisťujem mesto, že jarný dážď ani letná búrka ho od sprejových gebuzín nevyčistí.

A ak mesto o sebe tvrdí, že je ľuďmi a kultúrou podkuté, nepatrilo by sa aspoň odpovedať na návrh, ktorý by mohol pomôcť chytiť páchateľov a znížiť vandalizmu? A nestálo by ho to ani cent.

Myslí si mesto, že takéto jeho konanie sa dá nazvať “podkutým kultúrou”? Myslí si to aj niekto iný, okrem vedenia mesta a niektorých jeho zamestancov?

Ak sa kompetentní zastavia v zasadačke mesta, možno im advokáti poradia, že kto chce klamať, musí mať veľmi dobrú pamäť. Kto takú nemá, bolo by lepšie, ak by hovoril pravdu a nestrápňoval sa (Nábrežná, Jána Pava II.)

A advokáti im aj vysvetlia zákony a vyhlášky, ktorým niektorí kompetentní úradníci zjavne nerozumejú. Napríklad Vyhláška č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení (Mirka Nešpora). A možno sa mestu podarí vyriešiť podnety. (17. Novembra, Martina Benku) a mnohé iné. Alebo Stavebný zákon (Rusínska) Či vlastné VZN mesta. Napríklad také VZN č. 5/2018. Možno, že to nebol/nie je úmysel, len mu úradníci nerozumejú (Námestie Legionárov). Alebo mu nerozumejú občania. V tomto prípade by však nemal byť žiadny problém občanom nariadenie mesta v podnete vysvetliť.

Možno im advokáti objasnia, že ak je k podnetu viac fotografií, ktoré dokumentujú porušovanie predpisov na viacerých miestach, nestačí vyriešiť protizákonný len stav zobrazený na prvej fotografii (17. Novembra).

A aj povedia, čo je to plne funkčné zariadenie (Okružná a mnohé iné). A ako postupovať, ak takéto nie je. Pretože tieto neplnofunkčné zariadenia pre chodcov boli síce v októbri vymenené, ale v súčasnosti opäť mnohé z nich svoju funkciu na 100 % neplnia.

A zamestnanci MsÚ by sa mohli spýtať aj na to, ako lepšie nastaviť podmienky stavebných povolení, aby sa “Cesta naša Mičurinova” neopakovala. Keď sa už mestu nepozdávali moje rady (ako mnohokrát predtým i potom, ani na ne nepovažovalo mesto za správne odpovedať), možno dá na rady advokátov.

Alebo im advokáti vysvetlia, že tieto chodníky a priechody pre chodcov na Budovateľskej a Škultétyho naozaj nespĺňajú zákonné požiadavky a platné predpisy a nie sú schopné “zabezpečiť bezpečný a nezávislý prechod osôb cez komunikáciu, s dôrazom na staršie osoby, zdravotne postihnuté, nevidiace a slabozraké osoby”. A aj mnohé iné chodníky a cesty v meste.

A snáď im pomôžu aj v tom, že kompetentní pochopia, že nie je úlohou SaÚKMP – ako uviedlo mesto, ale je úlohou mesta navrhnúť, resp. zabezpečiť navrhnutie chýbajúceho cca dvojmetrového prepojenia ulíc Urbánkova a Levočská. Po vyše dvoch rokoch od odovzdania nového mosta na Levočskej by sa na toto chýbajúce prepojenie, dôležité najmä pre mamičky s kočiarmi, dôchodcov, ale i ostatných chodcov či cyklistov v meste, hádam mohli nájsť i financie i schopnosti.

Alebo, možno im títo advokáti bezplatne poradia a mesto bude vedieť vysvetliť, v čom boli v texte uvedené podnety subjektívne, všeobecné až urážajúce. Dokonca, zdá sa, že až do takej miery, že mesto bolo nútené na mnohé z nich neodpovedať, nieto vybaviť. Alebo, žeby to bolo ináč?

Aj napriek tomu, že občanovi, ktorí tieto podnety zadal, prístup k portálu OpS (odkazprestarostu.sk) bol zablokovaný ešte dňa 31. januára 2022 (dodnes nezdôvodnený) a podnety mestu už nepodával, mesto sa až 7. apríla rozhodlo, že od spolupráce s portálom OpS odstúpi. Nedá sa nedodať, že ide o ľuďmi i kultúrou podkuté mesto. Aspoň tak to o seba hlása v sloganoch a na transparentoch v meste.

Dočká sa verejnosť vysvetlenia? Otvoreného, pravdivého, kultúrneho. Nie poprekrúcaného ako 321 paragrafov dohromady. (Správy RTVS 24. 4 .)

Nájdu si príslušní zamestnanci čas a prídu sa poradiť 27.4. do zasadacej miestnosti MsÚ na Jarkovej 24 (1. poschodie), v čase od 9:00 do 14:00 h?

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *