Cesta naša Mičurinova

Tak toto je rekord mesta za posledných, možno aj 10 rokov! Nevídané, neslýchané!

Na podnet svojho občana zo 6. decembra týkajúci sa stavu cesty na Mičurinovej ul. po rozkopávkach kvôli plynovodu, odpovedalo mesto už dnes, po troch dňoch! Na také niečo si nielen Prešovčan, ale ani mnohí iní, starší a skúsenejší Prešovčania za posledné roky nespomínajú.

Takýto prístup skutočne a úprimne oceňujem!

A keď mesto tak rýchlo, dôkladne, konkrétne a úplne odpovie aj na týchto Prešovčanových sedem otázok, napíšem Ježiškovi, aby mestu na Vianoce poslal pekný darček.

Otázky pre mesto

K odpovedi mesta: “Spätné úpravy sú zrealizované v požadovanom stave v zmysle podmienok v rozhodnutí na zvláštne užívanie miestnych ciest.”

Môže mesto
1. Potvrdiť, či stavebné povolenie, na ktoré sa v odpovedi odvoláva, ale číslo neuviedlo, je stavebné povolenie č. SÚ/87112020 – Sf/2

2. Vysvetliť, prečo v stavebnom povolení nestanovilo podmienky, napr takto?
“V prípade, ak by pri pozdĺžne vedenej ryhe zostal nenarušený asfalt k obrubníkom (krajniciam) vozovky vo vzdialenosti menšej ako 3,0 m, vykonávateľ rozkopávky je povinný zabezpečiť položenie nového asfaltového krytu v celej šírke vozidlovej komunikácie.”

Resp. či takto, ak nie lepšie, bude konať vo všetkých budúcich stavebných povoleniach týkajúcich sa rozkopávok komunikácií?

3. Zamestnanci mesta, ktorí vykonané práce po rozkopávkach od zhotoviteľa SPP prevzali, by odsúhlasili a prevzali takýto stav aj vtedy, ak by sa jednalo o rozkopávku ich súkromného majetku?
Mám totiž o tomto pochybnosti.

4. Prečo teda takto konali v tomto prípade, ak svojim konaním majú majetok mesta chrániť?
V pracovnej zmluve, či v etickom kódexe nie je zmienka o tom, že “zamestnanec má chrániť majetok mesta a vynaložiť maximálnu starostlivosť a konať zodpovedne”?

5. Je súčasný stav skutočne nimi požadovaný stav – podľa bodu č. 38 Stavebného povolenia (na obr.)? Prečo nepožadovali zaasfaltovanie cesty až k jej okraju, vyspravenie výtlku?

6. Má mesto ešte nejakú možnosť a bude požadovať od zhotoviteľa nedostatky odstrániť?

7. Žiadam aj o vyjadrenie hlavného kontrolóra mesta  postupu mesta.

Za skorú, konkrétnu a úplnú odpoveď ďakujem.

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *