Mesto Prešov

72 posts

Cui bono? Reklama, Masarykova ul. – II

Aktualizácia pôvodného článku Zdá sa, že poškodený reklamný panel v podnete bol už dávnejšie opravený a odpoveď mesta z 9. decembra patrila k inému podnetu, kde sa skutočne jednalo o železný stĺp spomínaný v odpovedi. Mesto na základe 15-ročnej zmluvy so súkromnou spoločnosťou “bude využívať jednu plochu pre svoju potrebu na každom informačnom zariadení (propagácia cestovného ruchu, historických objektov, kultúrnych pamiatok, kultúrnych […]

Otvorený list primátorke mesta, poslankyniam a poslancom MsZ v Prešove

(List na stiahnutie v PDF – tu.) V Prešove 12.12.2021 Vážená pani primátorka, milé pani poslankyne, ctení páni poslanci, podľa termínovníka, dňa 15. decembra sa má uskutočniť zasadnutie MsZ, posledné v tomto roku. Prosím, oboznámte sa dovtedy s týmto listom. Pred nami sú Vianoce, významné kresťanské aj rodinné sviatky. A aj sviatky pokoja […]

Cesta naša Mičurinova

Tak toto je rekord mesta za posledných, možno aj 10 rokov! Nevídané, neslýchané! Na podnet svojho občana zo 6. decembra týkajúci sa stavu cesty na Mičurinovej ul. po rozkopávkach kvôli plynovodu, odpovedalo mesto už dnes, po troch dňoch! Na také niečo si nielen Prešovčan, ale ani mnohí iní, starší a skúsenejší Prešovčania […]

Cui bono? Reklama, Masarykova ul.

Mesto dnes, 9.12.2021 odpovedalo na podnet zo 16.3.2020. Nie, nie je to preklep, 2020. Týkal sa poničeného reklamného, či oficiálne “informačného” panela na MHD zastávke na Masarykovej ul. Kedysi, napr. v roku 2019 tento “informačný panel” vyzeral takto. V marci roku 2020 a zrejme až dodnes, keďže mesto dnes odpovedalo, takto: […]

Bilancovanie – finančné zdravie

Blíži sa koniec roka. Patrí sa preto trocha aj bilancovať. Poprípade porovnať s inými, seberovnými i lepšími. O tom, ako si naše mesto viedlo v tomto roku vo vybavovaní podnetov občanov v porovnaní s ostatnými krajskými mestami, som čo-to napísal už tu. V dnešnej dobe si čoraz viac uvedomujeme, že najväčšou hodnotou je zdravie. […]

Las Vegas

Nie som sám s týmto názorom a počul som ho aj od mnohých iných – že v Prešove zdochol pes. Na druhej strane, ak sa človek prejde mestom, nemôže nekonštatovať, že Prešov sa asi zrejme snaží priblížiť významným svetovým metropolám ako Londýn, Paríž, New York, či pre niektorých – mekke Las Vegas. […]

5/9 alebo – vyhrá kobra, či mangusta?

V predchádzajúcom článku som písal o grafiťákoch, medzi ktorými je veľa obyčajných vandalov, ktorí robia humus na cudzom majetku. Dnes to bude o vandaloch, ale takých, nie obyčajných. Čo robia humus, tiež nie na svojom, ale na našich úradoch, kde sú z našich daní platení, aby robili prácu v prospech […]

Desatoro

Na úvod otázka – aké desatorá poznáte? Nepochybne si spomeniete na Desatoro Božích prikázaní (dekalóg). Nie, nebojte sa, nebudem žiadať, aby ste ich všetky vymenovali. Aj keď v tomto predvianočnom čase a už čoskoro aj vianočnom,  bolo by možno zaujímavé, ak by ste sa spýtali svojich blízkych, či známych, koľko z týchto prikázaní […]