Prešovčan

98 posts

Alternatívy

Aj keď v dobe internetu, smartfónov a fitness centier je to pre mnohých asi ťažké… Skúste si, napriek tomu, predstaviť, že krava na poli vypustí svoju štandardnú dávku, s prepáčením, lajna, ktorá dopadne na vtáčatko. Na prvý pohľad “je zrejmé”, že drobné vtáča týmto zahlušila. Čo by ste spravili? 1. […]

Mosty

Dnes bolo v meste slávnostne odovzdané stavenisko spoločnosti, ktorá bude rekonštruovať most na Škultétyho ul., ktorý je v havarijnom stave. Nebudem rozoberať, ako a prečo sa do tohto stavu dostal, radšej ponúknem zopár informácií o niektorých mostoch vo svete – na porovnanie s týmto našim.   1. San Giorgio viadukt […]

Odborníci na radnici. Diel: Zrušená kolaudácia

Hrozné! Nielenže Prešovčan, podľa elity mesta, robí “prepracovaný mediálny atak” – tým, že reaguje na ťuťmáctvo (ne)kompetentných na mestskom úrade, ale 26. januára sa k tomuto ataku “zrejme” pridala aj Nadácia Zastavme korupciu a denník SME v projekte Cez čiaru vo videu o zimnom štadióne. A pred pár dňami, 13. februára […]

Jednoduchá matematika

Mestský úrad Prešov, podľa nateraz posledného Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku, ktorý je záväzným dokumentom, účinného od 1.8.2019 má zamestnávať “v aparáte” 232 zamestnancov. Skutočnosť za rok 2021: 239 – podľa vyjadrenia jedného z poslancov na poslednom zasadnutí MsZ. Presný počet sa mi vo verejne prístupných dokumentoch zistiť nepodarilo. […]

Nová lávka cez Torysu

Ta sme še pobaveľi. Pripomeňme si, že mesto dalo v marci 2021 spracovať obhliadku 14 mostov a lávok, na základe jej výsledkov 5 lávok od 29. marca 2021 uzavrelo. Správu o ich stave mesto objednalo prostredníctvom svojej mestskej firmy SaÚKMP, no na webe tejto spoločnosti ani na webe mesta sa mi zmluvu, či faktúru […]

Sancta simplicitas (svätá prostota)

Ujo Gúgl mi doniesol správu, že môj blog a moja snaha o zmenu mesta k lepšiemu, k jeho znormalizovaniu, skvalitneniu, isté kruhy na mestskom úrade považujú za “prepracovaný mediálny atak” na mestský úrad, dokonca na primátorku. O, sancta simplicitas! Zjavne je pre niekoho nepredstaviteľné, že dlhoročná neschopnosť “kompetentných”, ktorá sa […]