Odkaz pre starostu. Skôr pre starostku a (nie iba) pre Prešovčanov – I.

Mesto Prešov dňa 11. 4. na svojej oficiálnej webovej stránke zverejnilo správu, že sa rozhodlo deaktivovať svoje konto na portáli odkazprestarostu.sk. Uviedlo: “K tomuto rozhodnutiu prispela i skutočnosť, že takmer polovicu z podnetov, ktoré prostredníctvom tejto adresy prichádzajú, tvoria podnety jediného občana, ktorého identita nie je známa. Za obdobie od 1.9.2021 podal spolu 321 podnetov, ktoré mnohokrát nespĺňajú pravidlá stanovené portálom, sú subjektívne, všeobecné, niekedy až urážajúce. Podať podnet prostredníctvom portálu odkazprestarostu.sk navyše môže ktokoľvek, aj bez udania svojej totožnosti, nakoľko na registrovanie podnetu stačí uviesť iba emailovú adresu. Z tohto pohľadu sú teda všetky podnety prakticky anonymné.”

Toto vyjadrenie mi pripomenulo starý vtip:

– Dobrý deň! Rádio Jerevan? Chcel by som sa opýtať, či je to naozaj pravda, že minulú nedeľu na poludnie rozdali na Červenom námestí v Moskve päťdesiat novučičkých moskvičov.

Odpoveď rádia Jerevan:
– Vaše informácie sú správne, len ich treba mierne upresniť. Nestalo sa to v nedeľu, ale v sobotu, nie na poludnie, ale v skorých ranných hodinách a nie v Moskve, ale na periférií Irkutska. A nebolo to päťdesiat novučičkých moskvičov, ale sto ošarpaných bicyklov a nerozdali ich, ale rozkradli.

Pretože druh informácie mesta v citovanom odstavci sa v slovníkoch zvykne uvádzať pod písmenami Z, L, O, či P, v heslách –  Zavádzanie, Lož, Omyl, Prekrúcanie, či Propaganda, pokúsim sa uviesť veci na pravú mieru. Vzhľadom na to, že vzťah medzi “občanom, ktorého identita nie je mestu známa” a Prešovčanom dokonca o málo bližší ako vzťah medzi Mestským úradom Prešov a neschopnosťou, poskytnuté informácie o tomto občanovi od Prešovčana budú zaručene spoľahlivé.

Pripomeniem, že portál odkazprestarostu.sk (OpS), pomáha občanom slovenských miest a obcí v nahlasovaní podnetov týkajúcich sa hmotných vecí, ktoré môžu byť upratané, opravené, vymenené, alebo odstránené, napríklad: cesty, chodníky a iné verejné komunikácie (cesty, cyklotrasy, schody, oplotenie); zeleň a životné prostredie (stromy, neporiadok, znečisťovanie); dopravné značenie (značky, semafory, stĺpiky); mestský mobiliár (koše, ihriská, lavičky, zastávky MHD); automobily (parkovanie a „vraky“); verejné služby (osvetlenie, kanalizácia, MHD, web, rozvodné siete); verejný poriadok (stavby, reklama, vandalizmus). A v projekte je k dnešnému dňu zapojených 137 miest a obcí.  Je jedným z projektov občianskeho združenia Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (často nazývanom v skratke SGi, skrátka pochádzajúca jeho z anglickej verzie názvu).

Prejdime ale k mestu a poďme jeho “informáciu”, štyri vety trocha rozanalyzovať, rozpitvať.

1. Dôvod zrušenia spolupráce: “K tomuto rozhodnutiu prispela i skutočnosť”

Keďže mesto okrem informácie o anonymnom podávateľovi podnetov, o iných skutočnostiach, ktoré prispeli k jeho rozhodnutiu ukončiť spoluprácu s portálom OpS neuvádza, je zrejme oprávnené predpokladať, že uvedená skutočnosť nie iba prispela, ale v podstate bola hlavnou príčinou, prečo sa “ľuďmi i kultúrou podkuté mesto” rozhodlo pre deaktivovanie konta, čo vlastne znamená ukončenie OpS v Prešove.

(pokračovanie)

 

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *