Namiesto nekrológu za OpS

Dňa 11.4. z tohto podkutého mesta a sveta odišiel náš milovaný OdkazpreStarostu, ktorého blízki často familiárne volali – OpS. Jeho odchod bol pre mnohých nečakaný. Tí, ktorí ho bližšie poznali, vedeli, že dlho bojoval so zákernou chorobou, tak veľmi rozšírenou v meste Prešov a nakoniec jej, dôsledkom (samo)zrušenia, deaktivovania konta mesta na portáli odkazprestarostu.sk, podľahol.

Asi takto by sa mohol začať nekrológ za OpS v Prešove. Ale verím, že nie je na mieste. Že mesto sa nad týmto svojim krokom zamyslí, prehodnotí ho. Podobne ako prehodnotilo svoje, dokonca v televízii ohlásené rozhodnutie – „v priebehu marca budú z pamätníka v Južnom parku a z iných miest patriacich do majetku mesta odstránené symboly bývalého režimu a to kosák, kladivo a pätcípa hviezda.“ Verím, že svojou troškou som k tomu prispel i ja – článkom a mailom kompetentnej osobe na mestskom úrade. Na mail síce ani po vyše mesiaci neodpovedala, ale nevadí.

Verím, že podobne ako v prípade pamätníka, aj v prípade OpS mesto zváži dôvody pre a proti, výhody pre občanov mesta i pre mesto samotné a OpS v Prešove “vstane z mŕtvych”.

Ak už nie do veľkonočných troch dní a mesto by ho “nestihlo” oživiť ani do jesenných volieb, tak určite po nich. Teda pevne verím, že občania mesta už znova nedajú dôveru tým, ktorí za takmer 8 rokov už nie raz, ani nie dvakrát, preukázali svoje (ne)schopnosti a to, že na občanov, na ochranu majetku mesta, na dobré spravovanie daní platených občanmi mesta a na dodržiavanie práva zvysoka (samocenzúrované).

A verím aj v to, že dovtedy aj v SGI (Slovak Governance Institute/Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť), ktorý projekt OpS zastrešuje, dôjde k sebareflexii. Či, napríklad je správne – na úkor občanov, na úkor spravodlivosti, na úkor svojho cieľa demokratickej, otvorenej a kvalitne spravovanej spoločnosti – podporovať svojim konaním, dokonca rozpore s vlastnými pravidlami, takú samosprávu, ktorá, diplomaticky povedané, má pravdepodobne iné priority ako stav mesta, spokojnosť občana, dodržiavanie platných predpisov a zákonov.

Samospráve, ktorej SGI na portáli OpS nadržiaval, privieral oči podobne ako podplatený rozhodca vo futbale. Napr. nastavoval stav podnetov v prospech samosprávy, zjavne nevybavené, či nesprávne vybavené podnety jej ani na opakované žiadosti užívateľov nepreposielal, ani po doložení citátom zo zákona, zmenil pravidlá, aby sa k uzavretým (pre mesto niekedy k “nepríjemným” podnetom) už nedalo vyjadrovať, zablokoval podnety (nastavil stav “čakajúci”, mestu nepreposlal, resp. už preposlané stiahol) – stačilo, že sa v nich vyskytlo slovíčko “podkutý”, ktoré má mesto od novembra 2021 v svojich sloganoch, neodpovedal na námietky, otázky ani v podnetoch, ani mailom, a pod.

Kto robí, robí aj chyby. Ale toľko? Možno to však bolo len z dôvodu, aby táto samospráva i naďalej používala projekt OpS. A SGI na to využilo asi nie práve najdemokratickejši spôsob –”účel svätí prostriedky”. Čo tam po pravidlách, čo tom po demokracii, otvorenosti, či kvalitnému spravovaniu.

Ale ako sa hovorí, komu niet rady, tomu niet pomoci. Nakoniec aj tak táto “konsky podkutá samospráva” od OpS “odcválala” a dôveryhodnosť SGI v mojich očiach poklesla ako ortuť v teplomeri pri jeho premiestnení z Abu Dabí do Vladivostoku v zime.

Pretože, čo dobré a slušné si už človek môže o organizácii pomyslieť, ak tá o sebe tvrdí, že má za cieľ “demokratickú, otvorenú, kvalitne spravovanú spoločnosť”, ale na legitímne a veľmi jednoduché otázky – napr. na základe porušenia akého pravidla, prípadne zákona zablokovali konto užívateľovi OpS, či na základe porušenia akých pravidiel bolo zablokovaných v tom čase až 66 podnetov, nedokáže odpovedať ani administrátor, ani projektová manažérka, ani riaditeľka. A ani člen správnej rady, v súčasnosti člen predstavenstva, podľa mnohých seriózneho, Denníka N a v minulosti minimálne dvomi novinárskymi cenami ocenený novinár. Možno však len bol priveľmi zaneprázdnený. Ťažko uveriť, že za pár rokov zabudol na novinársku česť.

Vyzeralo, že celá bratislavská kaviareň pri otázkach Prešovčana stratila reč. A na odpoveď na takéto jednoduché otázky považovala za nutné najať si externú advokátku, lebo ani druhá členka správnej rady, právnička, ktorú som o vyjadrenie požiadal, odpovedať na otázky nedokázala. Alebo len nechcela? Ťažko povedať, čo je horšie.

Najatá externá advokátka zrejme nebola žiadna cé-čková kategória, ak v minulosti zastupovala aj Radu vlády pre mimovládne organizácie.

Iste, toto právo tejto bratislavkej kaviarni neupieram. Majú ho. Rovnako ako ja mám právo o tom napísať. Našťastie sa hranice Slovenska ešte nezmenili, ani systém v štáte. Dokonca sa ešte ani nezrútil. Aj keď od tohoto v niektorých oblastiach, zdá sa, nemá ďaleko.

Organizácia, ktorá žiada slušnosť, ale sama základné pravidlá slušnosti ignoruje. Na maily neodpovedá.

Ktorá žiada od užívateľov OpS dokladovanie tvrdení, sama mesiace neodpovedá a externá právnička na štyroch stranách listu neuvedie, nedoloži ani jeden argument, fakt.

Zdá sa, že nielen prešovský Mestský úrad je podkutý najmä tým, čím by nemal byť. Nihil novi sub sole. Dá sa vari potom diviť, že nielen v Prešove aj v štáte to potom takto vyzerá? Na rozdiel od zmieneného mestského úradu však títo ostatní o svojej “podkutosti” aspoň verejne nerozprávajú.

Pokiaľ SGI, mesto Prešov, či iní vyššie uvedení považujú za potrebné, aby som im moje predošlé tvrdenia vysvetlil na súde, budem len rád. Ak si ich doteraz nedali vysvetliť v mailovej “komunikácii”, čo už? Slovo “komunikácii” zámerne uvádzam v zátvorkách., keďže ťažko o nej hovoriť, ak druhá strana mesiace vôbec neodpovedá, resp. až po niekoľkých mesiacoch poverí odpoveďou advokátku. A tá sa zmôže na zaslanie vágnych, nepravdivých, nezmyselných bez akéhokoľvek konkrétneho dôkazu.

K jej cti však slúži, že – môžem sa mýliť, ale asi po prijatí môjho vyjadrenia – od spolupráce so svojím klientom odstúpila.

A ten sa následne tak hlboko “zasebareflexil” – možno si len spomenul, že aj sebareflexiu má v svojom cieli – až opäť “zabudol” odpovedať. Vysvetlenie, či ospravedlnenie ani nespomínajúc.

Napriek vyššieuvedenému, verím, že OpS sa do Prešova skoro vráti. A budem tomu rád. A bol by som ešte oveľa radšej, ak by z mesta odišli: neschopnosť, arogancia, hlúposť, neporiadok, ľahostajnosť, nezodpovednosť a ich blízkí príbuzní.

Na pamiatku, stále verím, že len dočasne “odídeného”, OpS z Prešova, ponúkam zopár prehľadov o podnetoch, ktoré som mestu Prešov na portáli OpS poslal. A pridám k nim pár slov.


 

Vybavenosť mojich podnetov: 8,4 % (27 podnetov z 321, počítam tu aj podnet z februára 2021)

Najrýchlejšie vybavený podnet (trvanie): 4 dni (1x)
Najpomalšie vybavený podnet (trvanie): 165 dni (1x)

Priemerná doba vybavenia (z vybavených podnetov): 47 dní
Priemerná doba vybavenia (zo všetkých podaných podnetov, k 31.3.2022): >120 dní (drvivá väčšina nebola a zdá sa, že ani nebudú vybavené, takže číslo bude rásť)

Vybavenosť podnetov do 30 dní (z vybavených podnetov): 40,7 %
Vybavenosť podnetov do 30 dní (zo všetkých podaných podnetov, k 31.3.2022): 4,7 %

Ako to v živote chodí, niečo sa podarilo, niečo nie.

Horeuvedené čísla zodpovedajú stavu v OpS systéme, nie realite. Sú mnohé podnety, ktoré boli vyriešené, situácia bola napravená, len mesto ani nikto z užívateľov vybavenie na OpS nenahlásil a teda podnet sa nenachádza medzi vybavenými.

A sú aj také, ktorých termín vyriešenia bol mestom v podnete prisľúbený, dokonca také, ktoré už mali podľa mesta byť, aj s udaním termínu, realizované. Ale chyba lávky, nestalo sa tak. A SGI nastavilo stav na vybavený. Možno len došlo k informačnému šumu, možno k nepredpokladaným udalostiam, ktoré realizácii zabránili. Stáva sa.

Čo ma však mrzí, je, že mestu trvalo mesiace, ba roky aj vybavenie jednoduchých podnetov a náprava situácií, v ktorých je ohrozené zdravie, či bezpečnosť občanov a náklady na opravu je pár desiatok eur (hlboké diery v chodníkoch, chýbajúca dlažba, či obrovské kaluže vody pred priechodom pre chodcov a pod.) Alebo, že úradníci mesta nemajú prehľad, čo patrí pod majetok mesta a mesto je povinné starať sa oň. Namiesto toho podnet vybavovali oznámením, že za riešenie je zodpovedný iný subjekt – v rozpore so skutočnosťou. Raz subjekt X, po vyvrátení tvrdenia, to mal byť subjekt Y, prípadne následne “mesto nedisponovalo žiadnou overenou informáciou”, že by v podnete uvádzanej situácii, zaplavovaniu ulice … a výraz od sťažovateľa ‘dlhodobo sa stáva’ je pre nás neidentifikovateľný”. Napriek tom, že pred pár rokmi mesto pre prešovský korzár uviedlo, že „mesto o tomto probléme vie”. Nuž ale kto by si pamätal takúto “prkotinu” spred piatich rokov, že?

Skrátka – podkutosť nad všetky podkutosti.

Ak sa to stane raz, Prešovčan nedopatrenie pochopil. Ak sa to stalo 2 – 3x, spýta sa kompetentných, na základe čoho sa dopracovali k takýmto svojim záverom, prípadne, či a kedy boli kompetentní úradníci preškolení.

A ak napriek tomu sa rovnaké chyby i naďalej opakujú, nepríde ani vysvetlenie, ani ospravedlnenie, ani náprava, je zrejmé, že o podkutosti mesta ľuďmi a kultúrou, o ktorej mesto od novembra 2021 informuje v svojich sloganoch, propagačných materiáloch, či na transparentoch v meste, je asi ťažko možné seriózne hovoriť. Možno o nej tak akurát tliachať.

Aj keď sa z prehľadov podnetov môže zdať, že zlepšenie stavu v Prešove je “Mission impossible”, nevzdávam sa. A verím, že to nevzdáte ani Vy.

Ak ste sa so súčasným stavom úplne nezmierili a len neviete, ako by sa dalo prispieť k zlepšeniu, skúste niečo z toho:

A na záver detailný prehľad mojich podnetov zaslaných mestu. Keďže na OpS sa podnety pre mesto Prešov už nedajú vyhľadávať, možno linky uvedené v prehľade budú pre niekoho užitočné. Komu by sa prehľad nezobrazoval kompletne, nech skúsi použiť posúvniky na pravej strane a na spodnom okraji.

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *