Odkaz pre starostu. Skôr pre starostku a (nie iba) pre Prešovčanov. – VI.

(pokračovanie článku – 6. časť analýzy tvrdenia mesta)

6. “podnety… sú subjektívne, všeobecné, niekedy až urážajúce.

Nepochybne, 62 podnetov tohto občana nebolo zablokovaných len tak z plezíru, či nudy SGI. Dokonca niektoré z nich boli už zaslané mestu na vybavenie, a následne boli, bez akéhokoľvek komentára či vysvetlenia mailom podávateľovi, stiahnuté a zablokované. Zjavne sa mesto sťažovalo SGI a predpokladám, že uviedlo to isté, čo na svojom webe – že podnety boli subjektívne, všeobecné, až urážajúce.

Keďže konto občana na OpS je stále zablokované a prístup k 62 zablokovaným podnetom nie je možný, ponúkam tri, ktorých obsah bol archivovaný predtým, než boli odoslané na OpS:
a) “stĺpik hrdzou podkutý“
b) “prosím opraviť hrdzou podkutú značku”
c) “Kultúrou podkuté mesto neodpovedalo na podnety prijaté 10. decembra vyše 40 dní odo dňa prijatia. O. i., podľa platnej smernice primátora SP č. 08/2016, podnet má byť vybavený do 30 dní.”

Čitateľ má v tom zrejme jasno. Dokázal by niektorý z 10 právnikov mesta vysvetliť, v čom sú tieto podnety subjektívne, všeobecné a urážajúce, ako tvrdí mesto na svojej oficiálnej webovej stránke?

.

Predpokladám, že rozsah negatívneho pôsobenia tohto neidentifikovaného občana musel byť obrovský, ak sa mesto rozhodlo pre deaktivovanie konta na odkazprestarostu.sk. V takomto prípade však zrejme pre mesto nebude žiadny problém preukázať, že 85 / 65 / 45 / 25 / 15, alebo čo len 5 % podnetov a komentárov tohto občana bolo – subjektívnych, všeobecných, či urážajúcich.

Slabším počtárom z podkutého mesta pomôžem: 5 % z 321 podnetov a 628 komentárov je 16 podnetov a 31 komentárov.

A keď ich budú hľadať, môžu zároveň spočítať, koľko percent podnetov bolo mestom vybavených zodpovedne, svedomito a včas. Domnievam sa, že zo zákona sa má takto vybaviť každé podanie. Obávam sa totiž, že mestu sa to na OpS nepodarilo nie v 95 %, ale ani v 5 % svojich vybavených a “vybavených” podnetov.

Poučenie? Dovolím si citovať Alberta Einsteina. „Len dve veci sú nekonečné. Vesmír a ľudská hlúposť. Pri tej prvej si však nie som taký istý.“

A pre tých, ktorí majú radi čísla a “farbičky”, ponúkam tri grafy, ako mesto vybavovalo podnety na OpS.

(Predchádzajúca časť)                 (Nasledujúca časť)

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *