Slušný návrh

Ešte 4. októbra minulého roka, kedy bol nielen Národny deň vodky v USA, ale zároveň v mnohých štátoch sveta aj Deň zlepšenia svojej kancelárie, vzhľadom na žalostné vybavovanie podnetov občanov, som mestu Prešov navrholdočasne zmeniť pracoviská vedeniu samosprávy mesta a MsÚ – od primátorky po vedúcich odborov z Hlavnej/Jarkovej ul., napr. do vhodnej, nevykurovanej garáže s prípojkou na elektrinu, minimálne do času, kým sa podstatne nezlepší situácia v riešení podnetov občanov.”

Stav vybavovania podnetov za obdobie roka 2021 v krajských mestách

Celý návrh – na obrázku nižšie alebo v PDF – tu.

Za tri mesiace, od podania tohto návrhu sa nielenže situácia vo vybavovaní podnetov podstatne nezlepšila, ale posledné štyri dni, bez akéhokoľvek vysvetlenia na vlastnom webe, či na webe OpS (Odkaz pre starostu), mesto prostredníctvom tohto webu neprijalo ani nevybavilo žiadny podnet.

Navyše, mesto síce môj pôvodný podnet promptne, v deň podania podnetu 4.10. prijalo, dokonca 10. decembra prijalo aj moju urgenciu zaslanú 7. decembra, ale inak dosiaľ vôbec neodpovedalo, podnet nevybavilo.

Napriek tomu, že o. i. podľa platnej smernice primátora 08/2016 má mesto podnet vybaviť do 30 dní. Predpokladám, že mesto Prešov nepovažuje za vybavenie podnetu to, že pred pár dňami vyvesilo na Hlavnej ulici transparent “kultúrou podkuté mesto“.

A pretože od prijatia pôvodného podnetu uplynuli viac ako 3 mesiace a od prijatia urgencie viac ako 30 dní, pripomenul som sa dnes mestu.


Dokázala by samospráva “kultúrne podkutého mesta” uviesť

  • aký deň majú dnes na mestskom úrade
  • kedy bol pôvodný podnet podaný
  • kedy boli podnet a jeho urgencia mestským úradom prijaté
  • či a kedy MsÚ odpoveď zaslal, resp. podnet vybavil
  • koľko dní uplynulo od prijatia podnetu a prijatia urgencie
  • aká je lehota na vybavenie podnetu, napr. podľa Smernice primátora 08/2016?

Mohla by si samospráva pozrieť, ako vybavuje podnety samospráva v Bratislave a vysvetliť, prečo v Prešove “še tak nedá”?

Len tri príklady z mnohých:
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/131561/potocna-stlpik-poskodeny

https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/131213/kosicka-zvisla-znacka-zle-otocena

https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/131236/parickova-neporiadok-vo-verejnom-priestranstve

Pokiaľ by kompetetným v meste ušli isté “detaily”, odporúčam upriamiť pozornosť na štýl komunikácie, uvedenie nielen oddelenia, ktoré podnet vybavilo (Kto), ale aj termínu vybavenia, resp. očakávaného termínu vybavenia (Kedy), uvedenie dokumentácie – fotografiami v podnete a v nie neposlednom rade – celkové trvanie vybavenia.

Žiadnych 30 dní, ani mesiace, či roky “skúmania”, či “bezodkladného informovania” o vybavení podnetu ako v “kultúrou podkutom” Prešove.

Žiadne “Na základe vyššie uvedeného podnetu nevieme adekvátne reagovať, odkazu chýba bližšie definovanie polohy …, resp. fotodokumentácia, ktorou by sa dalo spomínané miesto identifikovať.”
https://www.odkazprestarostu.sk/presov/podnety/94973/hlavna-zelen-vyjazdene-kolaje

Ani “Na základe podnetu bol v roku 2019 tento podnet vyriešený. To, že portál „odkaz pre starostu“ tento podnet eviduje ako v riešení, nie je problémom mesta Prešov. Mesto vykonalo potrebné opatrenia a nedostatok bol odstránený. Mesto nemá povinnosť oznamovať, že predmetný podnet je vyriešený.”
https://www.odkazprestarostu.sk/presov/podnety/69931/kupelna-vertikalna-znacka-chybajuca

A už vôbec nie splietanie piateho cez deviate, ako v tomto podnete.
https://www.odkazprestarostu.sk/presov/podnety/93610/nabrezna-vandalizmus-graffiti

Prípadne mnohé ďalšie “prešovské perly”.

Vážená pani primátorka, pán prednosta,
vedeli by ste zaujať stanovisko k vyššie a nižšieuvedenému?

Isto, ani v Bratislave nie každý podnet je takto ako vyššieuvedené tri vybavený, ale môžete uviesť, koľko a ktoré podnety v Prešove boli zo strany MsÚ takýmto spôsobom vybavené?

Dovolím si Vám predložiť tento návrh:
Za každý vybavený podnet v Prešove v roku 2021 tak ako uvedené tri podnety v Bratislave darujem symbolických desať eur Vám osobne a ďalších sto eur zašlem na účet mestskému úradu.

Venujete recipročne aj Vy mne desať, alebo čo len jedno euro za každý podnet, ktorý takto vybavený nebol? A uhradíte 100 € na účet MsÚ za každý podnet, ktorý nebol vybavený v zmysle platných predpisov a budem môcť určiť využitie celkovej sumy – striktne len na vyriešenie niektorých doteraz nevyriešených podnetov na webe OpS?

Súhlasíte a prijímate tento návrh?

Za skorú, konkrétnu a úplnú odpoveď na pôvodný podnet zo dňa 4.10.2021 i tento dnešný zo dňa 13.1.2022 vopred ďakujem.


Myslím si, že je to slušný, férový návrh. Určite omnoho slušnejší ako postoj mesta k svojim občanom.

Či ho mesto prijme, kedy a ako mesto podnet vybaví, či a kedy zlepší svoj postoj k občanom a vybavovaniu podnetov? Dozviete sa v podnete na webe odkazprestarostu.sk, prípadne v aktualizácii tohto článku, akonáhle mi “kultúrou podkuté” mesto odpovie.

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *