Monthly Archives: január 2022

7 posts

Slušný návrh

Ešte 4. októbra minulého roka, kedy bol nielen Národny deň vodky v USA, ale zároveň v mnohých štátoch sveta aj Deň zlepšenia svojej kancelárie, vzhľadom na žalostné vybavovanie podnetov občanov, som mestu Prešov navrhol “dočasne zmeniť pracoviská vedeniu samosprávy mesta a MsÚ – od primátorky po vedúcich odborov z Hlavnej/Jarkovej ul., napr. […]

Nespravodlivosť

Podal som mestu podnet, aby nezabudlo zabezpečiť ostrihanie nevzhľadných, nekultúrnych a suchých kvetov na Masarykovej ulici a vyslovil nádej, že kultúrou a ľuďmi “podkuté mesto” takéto elementarity o rok už dokáže zabezpečiť aj samo, bez potreby nahlasovať ako podnet. A predstavte si tú nevďačnosť, nespravodlivosť obyvateľov mesta, jeden z nich […]

Kultúrne mesto

Nedávno, v krásne, slnečné popoludnie som sa prešiel mestom. Hlavná ulica už nebola taká ľudoprázdna ako počas sviatkov. Zaujímavé, že mnohí, najmä starší, aj po ulici chodili v rúškach. Nepýtal som sa, či len práve vyšli z obchodu a nestihli si ich ešte sňať, alebo čo je za tým. Nebudeme […]

Sky News: Situácia je vážna, asi aj zúfalá

V duchu motta tohto webu “Čo sa v Prešovskom magazíne nedočítate” a dodávam, že ani na oficiálnom webe mesta, zopár aktualít. 1. Mestský úrad v “kultúrou podkutom meste” Prešov tretí deň po sebe neprijal ani jeden z prostredníctvom webu odkazprestarostu.sk podaných podnetov 2. Pred pár dňami mestský úrad rozposlal občanom […]