Odpovede kandidátov na primátora mesta Prešov

V tomto článku čitateľ nájde odpovede kandidátov na primátora mesta Prešov na môj dotazník s 19 otázkami. Najskôr však zopár faktov a poznámok.

V štvrtok, 28. 9. som mailom oslovil 10 kandidátov na primátora mesta Prešov s verejne dostupným kontaktom a zaslal im dotazník s 19 otázkami. V sobotu, po dodatočnom získaní kontaktu bol dotazník zaslaný aj jedenástemu kandidátovi. Napriek snahe, kontakt na posledného, dvanásteho kandidáta/kandidátku sa mi získať nepodarilo.

Mojim hlavným cieľom bolo umožniť Prešovčanom mať k dispozícii na jednom mieste prehľad o kandidátoch, o ich motivácii, plánoch, schopnostiach… Viac je možné nájsť v článku. Podotýkam, že tento môj nápad, projekt som uskutočnil bez akejkoľvek finančnej či inej formy odmeny (minulej, súčasnej, či prisľúbenej budúcej) od ktoréhokoľvek z 12 kandidátov, resp. akejkoľvek inej fyzickej alebo právnickej osoby (firmy, strany, hnutia, …)

Aby som minimalizoval riziko, že osloveným napríklad marketingové agentúry pripravia superdokonalé odpovede a zároveň, aby mali aspoň minimálny čas na serióznu odpoveď, dostali termín na jej vypracovanie a zaslanie štyri dni, z toho dva boli víkendové. A aby som zamedzil výskytu prípadných “románových” odpovedí, dĺžka odpovedí na otázky bola limitovaná, podľa druhu otázky, 200/500/1000 znakmi.

Z 11 oslovených kandidátov na primátora si šiesti (“väčšia polovica” – ako nesprávne zvyknú tvrdiť poniektorí, aj mediálne známi “odborníci”) našli čas, chuť a predovšetkým asi najmä odvahu prijať túto výzvu a prezentovať svoje názory, odpovede na tomto blogu aj na “nie práve najjednoduchšie” otázky. Ísť do takéhoto verejného porovnania, ktorého výsledok, na rozdiel napríklad od televíznych diskusií, má na verejne dostupnom internete značne dlhšiu životnosť, nie je skutočne jednoduché.

Pravdivosť odpovedí som neanalyzoval, ani ich nijak nekomentujem. Vytvorenie názoru na odpovede a ich nositeľov ponechám na čitateľa.

Vzhľadom na to, že blog publikujem pod pseudonymom a takto vediem aj celú mailovú komunikáciu ohľadom vecí, ktoré s blogom akokoľvek súvisia, niektorí z oslovených ma najprv mailom kontaktovali a vyslovili obavy ohľadom mojej dôveryhodnosti, či toho, že by som ich odpovede mohol zneužiť v prospech iných kandidátov. Tieto ich obavy sa mi podarilo rozptýliť.

Zvyšní piati oslovení kandidáti ma ohľadom prípadných pochybností či nejasností nekontaktovali. Ani nezaslali odpovede. Nebudem v tejto chvíli špekulovať o dôvodoch. Je nepochybné, že žiadny zákon týmto neporušili.

A konečne – k veci. Nižšie sú jednotlivé otázky a odpovede kandidátov na primátora mesta Prešov, ktorí túto moju výzvu prijali. Odpovede sú zoradené abecedne, podľa priezviska kandidáta.

Otázka č. 1. Kedy Vám napadla myšlienka kandidovať za primátora/primátorku mesta a prečo ste sa rozhodli kandidovať?

Odpoveď – Zuzana Bednárová: Na jar roku 2022, kedy ma členovia KDH v meste Prešov oslovili s ponukou kandidovať. Počas ôsmich rokov, čo som pôsobila v zastupiteľstve, sa podarilo veľa vecí spoločne naštartovať a rada by som ich dokončila. No zároveň by som rada priniesla svoje vízie a zúročila skúsenosti, jednak z komunálnej politiky, ale aj zo zamestnania. Mala som možnosť vidieť zblízka, kde sú slabé miesta fungovania mesta, ale aj jeho veľký potenciál.

Odpoveď – Patrik Benčík: 1.1.2022. Rozhodol som sa kandidovať pretože som vedel, že medzi kandidátmi za primátora mesta Prešov nebudem mať ja sám koho voliť. A preto že chcem pomôcť mestu Prešov a Prešovčanom aby sa Prešov opäť stal skvelým mestom na život.

Odpoveď – Artúr Benes: Pre Prešovčanov pracujem už minimálne 23 rokov. Jednak organizovaním rôznych veľkoformátových podujatí, ale aj projektami, cez ktoré mesto získava peniaze z eurofondov, prostredníctvom Agentúry regionálneho rozvoja, ktorú už 16 rokov riadim. Toto rozhodnutie sa nerodilo ľahko ani rýchlo a posledné slovo mala moja rodina. Ale iná možnosť, ako zmeniť veci, na ktoré nechcem iba nadávať, nie je. Vyhrnúť rukávy a zmeniť to, čo v meste nefunguje. Mám dostatok skúseností, schopností, výsledkov aj plánov na to, aby som predstúpil pred Prešovčanov s reálnym programom, ktorý dokáže rozvinúť jeho potenciál.

Odpoveď – Martin Eštočák: Prvýkrát ešte pred rokmi, v období komunálnych volieb, keď niektorí ľudia v mojom okolí ma upozornili na to, že ako kandidát na poslanca mám šikovnejšiu kampaň ako niektorí z kandidátov na primátora, nízkonákladovú, vtedy sa jednalo zhruba o 500-700 EUR komplet. Následne asi pred rokom mi napadla myšlienka vytvoriť veľký tím s ktorým by sa dalo spoločne kandidovať do Mestského zastupiteľstva, z dôvodu, že nie som stotožnený čo sa robilo v Mestskom zastupiteľstve 2014-2018, s tým, žeby sa vyprofiloval kandidát na primátora alebo by sme neskôr podľa uváženia možno niekoho z kandidátov podporili. Definitívne som sa rozhodol kandidovať po januárovom telefonáte s mojou známou (2022), kedy povedala, že so spomínaných kandidátov nemá koho voliť a do toho mi prišiel mail od redakcie Prešov Dnes 24, či budem kandidovať na post primátora. V tej chvíli som sa rozhodol a povedal som si, že idem do toho, veď mám jasnú predstavu o fungovaní mesta, nebudem klamať a zavádzať verejnosť, že premýšľam

Odpoveď – Marek Kurta: Definitívne rozhodnutie kandidovať padlo v lete. Kandidovať som sa rozhodol, pretože mesto dlhodobo zažíva úpadok, čoho dôkazom je aj veľký pokles počtu obyvateľov. V rámci hospodárenia patrí mesto k najhoršie spravovaným na Slovensku, nerieši sa problém s odpadmi, o budovaní parkov či oddychových zón sa dlhodobo len rozpráva, pre deti, rodiny či seniorov sa nerobí skoro nič. A mesto úplne rezignovalo na komunikáciu so svojimi občanmi. Tento kurz treba kompletne otočiť.

Odpoveď – Ján Štovka: Myšlienka vznikla zhruba pred dvoma rokmi pri rozhovoroch o stave nášho mesta. Moja nespokojnosť pramenila aj z hľadiska občana a otca, ktorý vychováva dieťa v tomto meste. Mesto Prešov týmto našim deťom neponúka žiadne možnosti a nedáva príležitosti. Preto sme sa to rozhodli zmeniť.

 

Otázka č. 2. V pozícii primátora/primátorky budete veľakrát čeliť stresu, nepochopeniu, skrytému, či otvorenému nepriateľstvu, tlaku z rôznych strán, nedokonalým zákonom neraz brániacim konať rýchlo a v prospech mesta, a pod. Ako ste pripravený/pripravená toto zvládnuť?

Zuzana Bednárová: S týmto všetkým som sa už stretla a nie sú to pre mňa nové veci. S niečím sa oplatí bojovať a pokúsiť sa o zmenu, či už zákonov, alebo platných predpisov. Na druhej strane s neprajnosťou a nenávisťou nemá zmysel bojovať.

Patrik Benčík: Myslím že budem sa vedieť adaptovať na stresové situácie pretože som 19 rokov advokát. Som zvyknutý rozhodovať sa rýchlo, efektívne a v stresových situáciách. Keď vášmu klientovi hrozí či zostane vo väzbe alebo na slobode, či ho spod obžaloby súd oslobodí alebo vyfasuje “natvrdo” 10 rokov, alebo či daňový úrad vyrubí daňovému subjektu 100 000 € a o prácu príde 20 zamestnancov firmy, takéto situácie vás naučia zvládať záťažové testy a stresové situácie.

Artúr Benes: Otvorené nepriateľstvo, klamstvá a doslova bludy, na ktoré ich odosielatelia neberú žiadne logické argumenty zažívam už v kampani a na to nie je liek. Treba sa s tým naučiť žiť bez emócií a jednoducho akceptovať fakt, že nevyhoviem každému. Snažím sa byť slušný, najmä voči útočným ľuďom, ktorých som v živote osobne nestretol, ale z nejakého dôvodu som sa ako kandidát zrazu stal terčom, no všetko má svoje hranice. O výsledku napokon rozhodne väčšina. Nedokonalosť zákonov, časový tlak a byrokratické prekážky sú každodennou súčasťou mojej práce projektového manažéra pracujúceho v problematike eurofondov už 20 rokov. Kto pracuje v tejto sfére, vie presne o čom hovorím. Som dostatočne odolný, no vždy sa snažím urobiť maximum pre úspešný výsledok. Zatiaľ sa to mne a môjmu tímu darí.

Martin Eštočák: Je to samozrejmosť. Dá sa to očakávať. Vytvorenie poriadneho kvalitného tímu, tímu odborníkov, mať prednostu, kde to môže byť založené na dôvere a odbornosti. Vsádzam vytvorenie tímu, ktorý bude držať za jeden povraz. Malo by ísť o Prešovčanov, ktorí majú k mestu citový vzťah a sú ♥ Prešovčania. Nie som odborník na všetko, mám predstavu a vízie a len poriadnou prácou tímu a korektnou prácou založenej na dôvere vieme niečo v meste dosiahnuť. Som otvorený všetkým možnostiam a rôznym spoluprácam. Chcel by som spolupracovať s rôznymi organizáciami, združeniami, viac využiť ich potenciál ako v súčasnosti a podporovať ich nápady a myšlienky, ktoré by mohli mesto Prešov výrazne oživiť. Nepochopenie sa dá eliminovať otvorenosťou k ľuďom, verejnosti. Každý kto je v komunálnej politike, už má aj priateľov, ale aj nepriateľov, nemožno vyhovieť každému. Som presvedčený, že dobrou a priamou komunikáciou a hlavne úprimnou by tých nepriateľov mohlo byť menej:) Čo viem zaručiť, je, že nebudem klamať.

Marek Kurta: Nie som takto negatívne nastavený. Samospráva má výrazné právomoci, aby konala v prospech mesta už aj v rámci svojho rozpočtu, stačí len efektívne hospodáriť. Nepriateľstiev sa neobávam, som človek ochotný spolupracovať s každým bez výnimky, verím, že si ľudia vždy vedia nájsť k sebe cestu a počiatočné vzájomné nepochopenie sa vie správnym prístupom rýchlo zmeniť na dohodu. Preto som náchylný k spolupráci aj so všetkými zvolenými poslancami bez ohľadu na stranícke tričko, nakoľko len spoločná práca môže pomôcť rozvoju mesta a jeho obvodov. Som zvyknutý pracovať pod tlakom i v stresujúcich podmienkach, vysoké nároky ma skôr motivujú, než by ma brzdili.

Ján Štovka: Roky pracujem v školstve a súkromnej sfére, kde stresu musíte čeliť pravidelne.

 

Otázka č. 3. Je všeobecne známe, že všetkým sa vyhovieť nedá. Často majú iné záujmy, napr. politici, iné podnikatelia, iné občania. Ba aj v rámci týchto veľkých skupín sú rôznorodé názory a záujmy. Komu a podľa akých kritérií by ste po víťazstve, vo funkcii, “drukovali”?

Zuzana Bednárová: Nemám v pláne komukoľvek “drukovať”. Pre mňa je prioritou človek – obyvateľ Prešova. Záleži mi na rozvoji mesta a chcem aby bol príťažlivým miestom na život. To sa dá len vtedy, ak každý dostane možnosť sa realizovať podľa svojich schopností, či mladý, alebo starší.

Patrik Benčík: Nikomu. Ja kandidujem ako nezávislý kandidát a nebudem závisieť od žiadnej firmy, ani politickej strany. Budem sa zodpovedať výlučne svojim voličom, teda Prešovčanom.

Artúr Benes: Nemám za sebou žiadnych sponzorov ani politické strany, ktoré by mi po voľbách diktovali, akým témam sa mám venovať. Ponúkam svoje skúsenosti a čas iba Prešovčanom ako službu tomuto mestu. Prešov si konečne zaslúži odborný manažérsky prístup, ktorý vlastne nikdy nezažil. Iba politikárčenie.

Martin Eštočák: Som pripravený odolať tlakom a vplyvom a úprimne jednať aj s poslancami MsZ mesta Prešov a byť otvorený. V podstate v Prešove bojujem proti takýmto veciam. Dosť bolo politikárčenia a kšeftov v Prešove.

Na prvom mieste je občan, nie naopak. Ak si získame dôveru občanov, pracovať sa bude lepšie a jednoduchšie . Za 4 roky poslancovania, čo som stál vždy na strane ľudí, chránil som ich financie a nebál som sa, že budem fackovaný.

Mandát poslanca a upozorňovanie na niektoré závažné témy mi trošku ubralo zo súkromia, no zvykol som si a stotožnil som sa stým. Preto sa môj život nezmení ani po kandidatúre na primátora mesta Prešov. Mám svojich priateľov, “fanúšikov” ako aj nepriateľov.

Moje JA:

1. rád vybavujem, organizujem, riešim problémy – FUNKČNOSŤ
2. spravodlivosť-transparentnosť- prehľadnosť- BOJ PROTI KORUPCI
3. empatia-dobrosrdečnosť
4. odvaha, ODHODLANIE, nebojácnosť- úprimnosť
5. pravda
6. kreativita
7. pracovitosť, húževnotosť
8. jednoduchosť – moderné, IT, digitalizácia a i.

Marek Kurta: Primátor má drukovať predovšetkým vlastným občanom. Je nimi zvolený a je poverený pracovať pre nich. Preto by správny primátor nemal byť ovládaný lobistickými alebo podnikateľskými záujmami, hlavným kritériom pri rozhodovaní je pre mňa prospešnosť daných návrhov či projektov pre mesto, jednotlivé mestské časti a jeho občanov.

Ján Štovka: Budem pracovať v prospech občanov mesta Prešov.

 

Otázka č. 4. Ktoré tri veci by ste spravili ako prvé, ak by ste sa stali primátorom/primátorkou?

Zuzana Bednárová: Prvý krok je zostaviť vyrovnaný rozpočet, keďže zvýšené ceny energií výrazne zamiešali karty v každej oblasti fungovania mesta. Nastaviť efektívne procesy na mestskom úrade, aby vedel pružne reagovať, či už na požiadavky obyvateľov, alebo na vonkajšie udalosti.

Patrik Benčík:
1. Sfunkčniť mestský úrad
2. Vymenovať do vedenia mestských firiem profesionálnych manažérov
3. Naštartovať prílev investícii vrátane zahraničných do Prešova.

Artúr Benes: Nemám rád tento typ otázky. Tri veci, päť vecí… Jednoducho urobím základnú vec – pustím sa do práce a plnenia priorít môjho programu.

Martin Eštočák: Dá sa to poňať v rôznych rovinách, či po zvolení alebo či nástupe a prevzatí agendy
Po prevzatí agendy:
1. Obsadenie pozície prednostu MsÚ – ten preberá namiesto primátora pozíciu “manažéra” úradu. Ja mám predstavu
2. Zoznámenie sa so zvolenými poslancami, so zástupcami mestských firiem a organizácií
3. Príprava návrhu na predloženie poslancom MsZ – Zavedenie protikorupčných opatrení zameraných na zvýšenie priehľadnosti v meste a obmedzenie priestoru pre korupciu. Rozbehnutie servisu pre obćanov

Marek Kurta:
1 – Primátor musí po zvolení najprv vypracovať dôkladnú analýzu stavu mesta, chodu mestského úradu a celkovo organizácie mesta. Nasledujú stretnutia s pracovníkmi úradu, členmi predstavenstiev a dozorných rád a zvolenými poslancami. Úlohou je tiež vytvorenie pracovného tímu pre plnenie stanoveného programu.
2 – Okamžite by som zaviedol zľavovú rezidenčnú kartu pre seniorov, keďže nás čaká neľahká zima.
3 – Ihneď by som obnovil komunikáciu s občanmi obnovením “odkazu pre starostu”.

Ján Štovka: V prvom rade personálny a ekonomický audit o stave mesta.
Výberové konania s online prenosom.
Vytvorenie odborných komisií s účasťou odbornej verejnosti vo všetkých odboroch.

Otázka č. 5. Ktorých päť problémov vo všeobecnosti, podľa Vás, najviac ťaží obyvateľov mesta Prešov?

Zuzana Bednárová:
1. Nestabiliná politická a celospoločenská situácia.
2. Pocit ohrozenia (vzhľadom na vojnu na Ukrajine).
3. Práca a strata práce, a s tým spojené existenčné problémy.
4. Inflácia, zdražovanie a cena energií.
5. Úroveň zdravotníctva a dostupnosť zdravotnej, ale aj sociálnej starostlivosti.

Patrik Benčík:
1. Dobre ohodnotené pracovné miesta
2. Dopravná situácia a stav prešovských komunikácií
3. Parkovanie
4. Rapídne stúpajúce náklady na energie
5. Dostatok voľných bytov

Artúr Benes: Ak by ich bolo iba päť, nekandidoval by som. Dlhé roky som odborným partnerom komunálnej politiky. V Prešove je v každej oblasti nejaký problém. V bežných kompetenciách, pri krízovom riadení, aj pri vážnych projektoch. A potom sú tu problémy, s ktorými sa mesto ešte nikdy nepotýkalo. Napríklad aktuálna energetická kríza. Čokoľvek ľudia chcú, na všetko sú potrebné financie. Mojou prioritou bude získať ich a ukázať ľuďom, že sa dá robiť veci efektívnejšie a lepšie.

Martin Eštočák:
1. nízke mzdy
2. nedostatok práce, nie veľký výber
3. zlá spoločenská situácia – neistota
4. nedostatok bývania, vysoké nájomné + platby správcom bytových domov + vysoké energie
5. Zlá klíma v meste, chýbajúca kultúra a šport, ľudia sa menej socializujú a “kradnutie” v samospráve, resp. “každý primátor kradol a bude kradnúť”. Toto je jediné, čo ľuďom môžem sľúbiť, že budem stať na ich strane a nebudem kradnúť.

Marek Kurta: Sú to všeobecné problémy, ktoré trápia občanov vlastne všade na Slovensku: energetická kríza, zdravotníctvo, obavy z budúcnosti, bezpečnosť, finančná neistota

Ján Štovka: Mesto čelí množstvu problémov, ktoré treba okamžite riešiť, čaká nás ťažké obdobie ekonomickej a energetickej krízy.

 

Otázka č. 6. Ktorých päť problémov, ktorých riešenie je v kompetencii samosprávy, podľa Vás, najviac ťaží obyvateľov mesta Prešov?

Zuzana Bednárová:
1. Plynulosť dopravy v meste.
2. Nepružnosť, chybovosť mestského úradu.
3. Stav ciest a chodníkov.
4. Nedostatočná infraštruktúra pre športové aktivity.
5. Starostlivosť o mestskú zeleň

Patrik Benčík:
1. Dopravná situácia v meste Prešov
2. Parkovanie
3. Čistota verejných priestranstiev
4. Akcie v centre mesta
5. Dostatok voľných bytov

Artúr Benes: Každá časť mesta, každé sídlisko má mnoho problémov, dokonca ich každý človek vidí inak podľa svojich priorít. Kým jedni pociťujú nedostatok nájomných bytov, iných trápi viac stav chodníkov a ciest. Ďalší vnímajú ako najväčší problém parkovanie, iní vnímajú centrum mesta ako mŕtve. Cyklisti sa na mesto pozerajú inou optikou ako vodnopólisti, či futbalisti. Skrátka, každý chce to svoje.

Martin Eštočák:
1. Základné potreby obyvateľov mesta nie sú napĺňané, t. j. to, čo nebolo prioritou v predošlom období, Komunikácia mesta vo vzťahu k obyvateľom, poriadna informovanosť, chodníky, cesty, údržba mobiliáru, kosenie (FUNKČNOSŤ)
2. komunálny odpad – neporiadok-nečistota (ČISTOTA)
3. parkovanie
4. doprava
5. priehľadnosť, transparentnosť, aby ľudia mali prehľad, aby nás bolo vidno, aby nás mohli kontrolovať (VIDITEĽNOSŤ)”

Marek Kurta: Samospráva môže a mala by čo najskôr vyriešiť problém s parkovaním, problém s odpadmi, zabezpečiť viac parkov a zelene, údržbu sídlisk, ciest a chodníkov, budovanie a rekonštrukciu športovísk, detských ihrísk a oddychových zón

Ján Štovka: Máme dvanásť priorít, ktorým sa chceme okamžite venovať, a ktoré sú priamo spojené s problémami mesta Prešov.

 

Otázka č. 7. Riešenie ktorých z nich máte vo svojom volebnom programe?

Zuzana Bednárová: Všetky:
1. Plynulosť dopravy v meste – zefektívnenie a ekologizácia mestskej verejnej dopravy, dynamicky riadená svetelná signalizácia.
2. Nepružnosť, chybovosť mestského úradu – posilnenie Mestského úradu, aby bol personálne aj odborne silný a stabilný.
3. Stav ciest a chodníkov – zavedenie nového efektívneho systému monitorovania a údržby mestských komunikácií.
4. Nedostatočná infraštruktúra pre športové aktivity – výstavba mestskej plavárne, podpora nielen nosných športov, ako sú hokej a futbal, ale aj iných druhov športov.
5. Starostlivosť o mestskú zeleň – oživenie mestskej zelene a obnova parkov.

Patrik Benčík: Vo volebnom programe mám 3 z týchto bodov: doprava, parkovanie a aby centrum mesta žilo.

Artúr Benes: To, že mesto má kosiť, opravovať chodníky a plniť si svojich približne 4000 kompetencií považujem za SAMOZREJMOSŤ, nie za program. Primátor, ktorý rieši iba toto je údržbár, nie primátor. Preto som do svojho programu zahrnul investičné priority a zmeny, ktoré považujem za prospešné. Mesto je treba manažérsky nastaviť. A potom veci ako čistota, bezpečnosť, pokosená tráva, upravená zeleň, opravené výtlky, dostatok parkovacích miest nebudú problémom, ale samozrejmosťou.
V mojom programe preto ľudia nájdu body, ktorých úlohou je ušetriť peniaze mestu aj jeho obyvateľom, získať externé zdroje a zhodnotiť majetok mesta. Nájdu tam investičné priority, ako aj riešenia, ktoré odstránia viacero problémov naraz.

Martin Eštočák: Viacmenej mám všetko. Základom je FUNKČNÉ (FUNGUJÚCE MESTO), ČISTÉ A VIDITEĽNÉ aj za pomoci odborných rád ako poradných orgánov primátora mesta Prešov. V súčasnosti potrebujeme sfunkčniť Mestský úrad a mestské firmy, a pomôcť ušetriť nám môže Strategický protikorupčný dokument. Ten prinesie pozitívne politické ako aj ekonomické dopady.

Politické dopady zavedenia protikorupčných opatrení spočívajú najmä v budovaní dôvery medzi predstaviteľmi mesta a jeho občanmi. Dôvera sa buduje napríklad ujasnením a sprehľadnením postupov a výsledkov rozhodovania mesta. Prakticky to znamená vyvrátenie fám o „kšeftoch“ primátora a poslancov, odstránenie zbytočného napätia pri investičnej výstavbe a pod.

Odborné rady ako poradné orgány primátora
1. Rada pre dopravu
2. Rada pre životné prostredie
3. Rada pre kultúru a šport
4. Rada pre architektúru a urbanizmus
5. Rada pre seniorov
6. Rada pre študentov
7. Rada pre podnikateľov
8. Iné rady
+ Návrh na zriadenie mládežnického parlamentu

Marek Kurta: Všetky menované. Parkovanie by bolo vhodné vyriešiť projektom podzemných/nadzemných parkovísk. Odpady zastrešením všetkých kontajnerových miest a realizáciou projektu polopodzemných kontajnerov. Po rokoch je už potrebné konečne spustiť projekt park Sekčov a zabezpečiť viac zelene na sídliskách, kde výrazne chýba. Zabezpečiť je treba pravidelné kosenie, v zime okamžité posypovanie zamrznutých chodníkov a kvalitnú opravu ciest a chodníkov, nie iba dočasné plátanie dier. Na sídliskách zrekonštruovať a dobudovať detské ihriská, oddychové zóny, vnútrobloky, aby všetky rodiny s deťmi i dôchodcovia mali v blízkosti svojho bydliska dostatok miesta pre trávenie príjemných chvíľ.

Ján Štovka: Ponúkame odborné riešenia na všetky nami spomínané tézy.

 

Otázka č. 8. Kde (prípadne odkedy, ak ešte nie je zverejnený) môže občan nájsť Váš volebný program?

Zuzana Bednárová: Program je už zverejnený na webovej stránke zuzanabednarova.sk.

Patrik Benčík: Postupne volebný program pridávam na FB, hotový ma byť kompletne do 7.10.2022. Potom si ho občania budú môcť prečítať na Facebooku a budem ho distribuovať aj prostredníctvom informačných letákov.

Artúr Benes: Na mojej stránke www.supermesto.sk. A osobne ho so mnou môže prekonzultovať kedykoľvek.

Martin Eštočák: Bez veľkých sľubov. Môj program je založený na predstave správneho fungovania mesta, aby mesto Prešov bolo funkčné, čisté a viditeľné. Web martinestocak.sk. Program bude zverejnený do 7.10.2022.

Marek Kurta: Volebný program som zverejnil zatiaľ len v bodoch na svojej facebookovej stránke:

Na tejto stránke budem všetky body môjho programu preberať detailnejšie.

Ján Štovka: www.janostovka.sk, fb – podmerobitmesto

 

Otázka č. 9. Vymenujte max. 5 cieľov Vášho volebného programu, ktoré považujete za najdôležitejšie.

Zuzana Bednárová: Rovnako ako v bode 7, keďže ide o priority obyvateľov:
1. Zefektívnenie a ekologizácia mestskej verejnej dopravy, dynamicky riadená svetelná signalizácia.
2. Posilnenie Mestského úradu, aby bol personálne aj odborne silný a stabilný.
3. Zavedenie nového efektívneho systému monitorovania a údržby mestských komunikácií.
4. Výstavba mestskej plavárne, podpora nielen nosných športov, ako sú hokej a futbal, ale aj iných druhov športov.
5. Oživenie mestskej zelene a obnova parkov.

Patrik Benčík:
1. Prílev investícii a vytvorenie nových pracovných miest
2. Vybudovanie nových a zrekonštruovanie starých dopravných ihrísk
3. Zníženie miestnej dane za psa na 1/2, útulok pre psov a mačky a výbehy pre psov
4. Zefektívnenie činnosti mestských firiem a nezbavovanie sa nehnuteľného majetku mesta
5. Optimalizácia fungovania mestského úradu

Artúr Benes:
Mesto, ktoré má budúcnosť
Dobre spravované mesto
Mesto, ktoré žije
Mesto, kde sa dobre žije
Mesto, ktoré sa stará

Martin Eštočák: 
1. Nastaviť fungovanie Mestského úradu, firiem a mesta, aby mesto Prešov bolo čisté, funkčné a viditeľné. Nebude fungovať Mestský úrad, nebude fungovať nič.
2. Budovanie dôvery medzi predstaviteľmi mesta a občanmi. Dôvera sa buduje napríklad ujasnením a sprehľadnením postupov a výsledkov rozhodovania mesta.
3. Prestrihnúť silné pavučiny rôznych ľudí, strán a firiem. Nepolitikárčiť a nekšeftovať.
4. Vytvorenie odborných rád, vytvoriť systém.
5. Lacnejšie obstarávať a nakupovať pre Mesto.

Marek Kurta: K vyššie uvedeným cieľom môžem dodať ako hlavný cieľ rozumné hospodárenie s mestskými financiami. V minulých rokoch sme tu mali zbytočne predražené a niekedy neprofesionálne riešené projekty, ktoré stáli občanov mesta státisíce eur. Je potrebné zastaviť mrhanie verejnými peniazmi, investovať do prospešných vecí, aby občania za platenie daní dostali adekvátne služby. Rozumné hospodárenie bude viesť k zabezpečeniu realizácie všetkých bodov môjho programu, vrátane tých uvedených vyššie.

Ján Štovka: Najdôležitejší ciel je rozvoj mesta vo všetkých oblastiach ako ekonomika, sociálna oblasť, šport, kultúra, seniori, vzdelávanie, životné prostredie.

 

Otázka č. 10. Uveďte v percentách (aspoň približný odhad), aká časť Vášho programu spĺňa všetkých týchto 5 požiadaviek na SMART (specific, measurable, achievable, realistic, time specific) ciele, t. j. sú špecifické (konkrétne), merateľné, dosiahnuteľné, realistické a zároveň časovo špecifikované.

Zuzana Bednárová: Všetky, je to len otázka správneho zadefinovania ukazovateľov.

Patrik Benčík: 80 %

Artúr Benes: 99 %, jedno percento je štatistická odchýlka.

Martin Eštočák: Moje ciele sú všeobecné na sfunkčnenie mestaa, systém, koncepcie. Mesto nemá systém a smerovanie.

Marek Kurta: 90 %

Ján Štovka: 99 %

 

Otázka č. 11. Čo Vám toto mesto dalo?

Zuzana Bednárová: Narodila som tu, vyrástla, študovala, mám tu rodinu a priateľov. Tu sa sústreďuje celý môj pracovný, aj súkromný život.

Patrik Benčík: Rodinu, narodil sa mi tu syn.
Podnikanie: v Prešove mám 19 rokov advokátsku kanceláriu.
Bývanie: v Prešove 19 rokov bývam.
Susedov, známych, klientov.
Osobnú pohodu a zázemie.

Artúr Benes: To najvzácnejšie. Rodinu a dobrých priateľov.

Martin Eštočák: Rodičov, učiteľov MŠ, ZŠ, gymnázium, nárečie, prízvuk, silné puto k mestu, spomienky na hádzanú a reprezentovanie mesta, Majstrovstvá Slovenska, lásku, manželku, dieťa (aj nemocnica 🙂 Množstvo kamarátov, priateľov. Spomienky. Mesto je to miesto, v ktorom som bol formovaný do súčasnej podoby, samozrejme, že za pomoci rodičov, vzdelávania a aj snahy. V neposlednom rade aj poslaneckú odmenu 😊 za prácu, niekoľko šedín.

Marek Kurta: Mesto Prešov mi dalo domov, do ktorého som sa rád vracal, aj keď som študoval v iných mestách. Ako rodený Prešovčan nikdy na mesto nezanevriem, nech by už časy boli akokoľvek zložité, a tu chcem žiť a pracovať.

Ján Štovka: Príležitosť, úspech, vzdelanie, rodinu a budúcnosť.

 

Otázka č. 12. Čo Vám toto mesto vzalo?

Zuzana Bednárová: Nič také neviem nájsť.

Patrik Benčík: NIČ.

Artúr Benes: Chuť žiť niekde inde.

Martin Eštočák: Momentálne za 4 roky, asi “pol-života” :), väčšie možnosti na sebarozvíjanie, lepšie, pracovné možnosti, niekoľko stoviek až tisícky hodín z času a to čakaním v dopravných zápchach. Mesto mi vzalo možnost pýšit sa svojím rodným mestom. Nie som stotožnený s tým, ako mesto vyzerá a kam sa uberá takže mesto mi vzalo pokoj v duši. To je jeden z dôvodov prečo kandidujem.

Marek Kurta: Mesto v posledných rokoch stratilo nielen obyvateľov, ktorí sa z rôznych dôvodov radšej odsťahovali, ale aj svoj živý duch. Centrum mesta v podstate vymrelo, ubudli akcie, mnohé miesta sú zanedbané. Mesto mi teda zobralo ten nadšený pocit, keď sa človek šiel prejsť do centra plného ľudí, ktoré svojou dušou lákalo nielen domácich, ale aj turistov. To všetko sa ale dá vrátiť.

Ján Štovka: Som hrdý Prešovčan.

 

Otázka č. 13. Čo ste dali Vy mestu (/spravili pre mesto)?

Zuzana Bednárová: Osem rokov ako mestská poslankyňa za Sídlisko 3 a Rúrky som podporovala aktivity rozvíjajúce nielen mestskú časť ale celý Prešov. Vyberám niektoré: rekonštrukcia Jarkovej ulice, Zimného štadiónu, viac ako 900 nových parkovacích miest, nové nájomné byty, kilometre obnovených ciest a chodníkov, nové cyklochodníky.

Patrik Benčík: Zastupujem ako advokát klientov (často Prešovčanov a prešovske firmy) proti daňovému úradu s cieľom zrušiť nezákonné rozhodnutia o vyrubení rozdielu dane. 2 roky som poskytoval právnu pomoc PRO BONO a stál som pri rozbehu projektu bezplatnej právnej pomoci ktorú som poskytoval pre občanov celého Prešovského kraja 1 deň do týždňa 6 hodín v budove Okresného súdu v Prešove. Založil som a predsedám občianskemu združeniu PRO BONO Slovakia o. z. ktoré ma 3 piliere: charitu, podporu opustených psov a mačiek a poskytovanie právnej pomoci pro bono z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Artúr Benes: Cez moje pôsobenie v pozícii generálneho riaditeľa Agentúry regionálneho rozvoja, ktorú som pred 16-timi rokmi založil, sme už Prešovu priniesli mnoho projektov a európskych peňazí. Naša agentúra totiž patrí medzi lídrov v poskytovaní pomoci pri čerpaní eurofondov mestám, obciam a organizáciám a napr. v plánovacích obdobiach od r. 2004 do r. 2018 dosiahla hodnota našich schválených projektov 167 miliónov Eur. Všetko v Prešovskom kraji a Prešove. Okrem toho sme s mojimi spoločníkmi oživili Jazdecký areál, kde organizujeme každoročne nielen tradičné Parkúrové preteky, ale aj trhy, Prešovský pivný festival, športové a kultúrne akcie, charitatívny bowlingový turnaj PSK, samozrejme už 20 rokov medzinárodný futbalový turnaj mládeže Fragaria cup. Ak sa bavíme o futbale, tak napr. ihriská v Jazdeckom areáli sme minulý rok bezplatne poskytli mládežníkom Tatrana, aby mali kde trénovať.

Martin Eštočák: Deti 🙂 do prešovskej rodiny a štatistík, čím stále sme 3. najväčšie mesto na Slovensku. Dane, poplatky, návrhy, nápady riešenia, otváranie oči Prešovčanom, reprezentoval som mesto 10 rokov ako hádzanár Tatrana Prešov, Majstrovstvá Slovenska – mladší žiaci, starší žiaci, Vicemajstri Slovenska v doraste a i., aj v zahraničí turnaje.

V našom meste sme organizovali ples, spoluorganizoval som futsalový/futbalové turnaje od r. 2018, triedenie odpadu, 2018-2022 – ako poslanec Mestského zastupiteľstva, informovanosť občanov, práca pre občanov, pomoc, riešenie podnetov a i.

Ako poslanec som venoval svoj čas lebo som veril, že pomôžem, že sa čosi zmení. Niečo sa podarilo no z pozície poslanca je to len akési klopanie na dvere. To čo som mohol som urobil. Mňa teší aj taká maličkosť, ak sa ľudia usmievajú, lebo sme im dali lavičku. Ja som vďačný a odhodlaný urobiť viac, len aby ľudia boli usmievaví a aby boli na svoje mesto pyšní.

Marek Kurta: Nikdy som nebol vo verejnej funkcii, takže som nemohol mestu pomôcť ako poslanec či primátor. To je aj dôvod mojej kandidatúry do týchto funkcií, pretože chcem mesto meniť k lepšiemu a to sa dá hlavne v politických funkciách. Z tých malých občianskych prínosov môžem spomenúť hlavne to, že sa snažím, aby moje okolie bolo čisté, snažím sa triediť odpad a zúčastňujem sa dobrovoľníckych aktivít pri jeho zbere. Rovnako tak som živo v kontakte s ľuďmi, zaujímajú ma ich názory a problémy a na základe toho si budujem obraz o skutočných potrebách mesta.

Ján Štovka: V r. 2014 som získal Cenu mesta Prešov za jeho dlhodobú reprezentáciu.

 

Otázka č. 14. Čo mu dáte, ak by ste boli zvolení?

Zuzana Bednárová: Svoje skúsenosti z komunálnej politiky a biznis prostredia, chuť pracovať na rozvoji mesta a reagovať na meniace sa potreby jeho obyvateľov.

Patrik Benčík: Seba, svoje skúsenosti, prax, pracovitosť, čestnosť a entuziazmus.

Artúr Benes: Úspešnú budúcnosť. Život a peniaze, ktoré potrebuje.

Martin Eštočák: Čo mu dám? Ja nič!!! My všetci mu dáme, lebo moja koncepcia ráta so spoluprácou s ľuďmi občanmi mesta. My, teda mesto a úrad, prichystáme všetko, čo potrebujeme na dosiahnutie toho, čo moji voliči chcú. Poriadok, miesto na relax a 100% spoluprácu s mestom. Záujem mesta, vytvoriť podmienky, prípadne súčinnosť mesta.

To viem zabezpečiť mojou aktívnou prácou, húževnatosťou, úprimnosťou, čestnosťou, spravodlivosťou, transparentnosťou a s nutkaním pomáhať ľuďom a byť tu pre nich.

Marek Kurta: Ak by som bol zvolený za primátora, budem napĺňať body môjho programu, ktoré z mesta Prešov urobia krajšie, bezpečnejšie, živšie a čistejšie mesto. Keďže kandidujem aj na post poslanca, rovnakú politiku by som po prípadnom zvolení presadzoval aj v tejto pozícii.

Ján Štovka: Budem pokračovať v tom, čo som robil doteraz pri jeho pozitívnej reprezentácii.

 

Otázka č. 15. Čo mu dáte, ak by ste zvolení neboli?

Zuzana Bednárová: Budem nápomocná tým, ktorí zvolení budú.

Patrik Benčík: Všetko čo doteraz. Odpoveď detto ako v bode 13.

Artúr Benes: Budem pokračovať v rozbehnutých projektoch.

Martin Eštočák: Ak nebudem zvolený? Vždy budem aktívny či už v mojom okolí alebo kdekoľvek kde to bude potrebné, kde má ľudia o to požiadajú. Som pripravený začať ešte aktívnejšie pracovať pre mesto. Založiť občianske združenie OZ Prešovské H-lavičky a iniciovať sa v rôznych oblastiach. Mňa baví organizácia, šport, kultúra, pomoc ľuďom, organizácia, vzdelávanie, malo by to mať nejaký širší záber. Chcel by som, aby sme rozšírili svoj tím a využili chuť robiť niečo pre mesto.

Marek Kurta: Naďalej budem aktívny vo svojich plánoch i programe, budem upozorňovať na veci, ktoré si zasluhujú pozornosť, ostanem v kontakte s ľuďmi a ich podnety posúvať “vyššie”.

Ján Štovka: Budem pokračovať v tom, čo som robil doteraz pri jeho pozitívnej reprezentácii.

 

Otázka č. 16. Mesto svojim konaním doteraz neraz viac dbalo na záujmy “poniektorých” ako na záujmy mesta a jeho občanov. Čo si myslíte o tomto tvrdení a ako budete konať, v prípade Vášho zvolenia, Vy?

Zuzana Bednárová: Odpoviem otázkou: Kto je mesto? Mesto to sú jeho obyvatelia a nemyslím, že by na nich toto tvrdenie platilo.

Patrik Benčík: Budem postupovať v zmysle zásady SUUM CUIQUE TRIBUERE (každému patrí čo je jeho) a pred zákonom a v meste bude platiť právo a spravodlivosť: rovnosť pred zákonom a na mestskom úrade.

Artúr Benes: Odbornosť bez kompromisov a žiadne politikárčenie. To je liek.

Martin Eštočák: Ako som už spomenul, moja koncepcia spočíva v spolupráci s občanom. To, že na úrade musia byť odborníci, je každému jasné. Už menej resp. vôbec nebolo jasné úradu, že čokoľvek v ktorejkoľvek časti mesta sa ide niečo realizovať, je nutné poznať názor občana, ktorého zmena sa týka najviac, lebo tam býva a nepodceňovať a zakomponovať. Tu by mohli výrazne napomôcť aj Rady zástupcov vlastníkov bytov na jednotlivých sídliskách. Mám koncept.

Marek Kurta: Myslím si, že je to dokonalá charakteristika aktuálneho stavu mestskej politiky. Postupuje sa v štýle, že najprv naplníme svoje záujmy, potom záujmy mojich kruhov a občania sú na poslednom mieste. S občanmi sa vôbec nediskutuje a ich podnety nie sú vypočuté. Ja chcem konať presne opačne. Chcem byť primátorom, ktorý pracuje v teréne, chodí aj osobne za občanmi, aby zistil, čo ich trápi a čo by radi zmenili. Primátor má hľadieť hlavne na rozvoj mesta a spokojnosť jeho obyvateľov, záujmy lobistických skupín musia ísť bokom.

Ján Štovka: Tak ako povedal môj dobrý priateľ Michal Hudák, mesto je v područí rôznych politických, ekonomických a záujmových zoskupení. Celý jeho odkaz Prešovčanom si môžte vypočuť na našej fb stránke.

 

Otázka č. 17. Začiatkom apríla 2022 mesto ukončilo spoluprácu s portálom Odkaz pre starostu, na ktorého stránke www.odkazprestarostu.sk bolo neprofesionálne konanie mesta pri vybavovaní podnetov občanov často kritizované. Za rok 2021 bolo mesto Prešov na chvoste rebríčka krajských miest vo vybavovaní podnetov na tomto portáli. Ako sa pozeráte na takéto konanie mesta a čo s týmto stavom, v prípade Vášho víťazstva v komunálnych voľbách, urobíte?

Zuzana Bednárová: Zrušenie spolupráce malo svoje vecné dôvody, ktoré boli jasne vysvetlené. Navyše tento portál nemôže byť náhradou na komunikáciu s úradom a primátorom, ktoré je definované v medziach platnej legislatívy. Mojou víziou je mať vlastnú online platformu na komunikáciu s obyvateľmi.

Patrik Benčík: Spoluprácu s týmto webovým portálom určite obnovím. Je to základ sebareflexie fungovania mesta. Ja zase pochádzam pôvodne z mesta (Trnava), ktoré z krajských miest, myslím, že skončilo prvé. Bola to hlúposť a skratovité konanie mesta Prešov zrušiť spoluprácu s týmto portálom, za čo bolo aj kritizované.

Artúr Benes: Politikárčenie namiesto profesionálnej roboty sa ukázalo aj v tomto. Kým dnes si populisti dávajú do programov vytvorenie linky na nahlasovanie rôznych podnetov v meste, tento systém je už vymyslený a dobre funguje napríklad práve cez portál odkazprestarostu.sk Jednoducho je potrebné to začať opäť používať a komunikovať to s ľuďmi, aby to začali aktívne využívať. Zo strany mesta to samozrejme znamená vybudovať si dôveru u ľudí tým, že sa podnety začnú naozaj aj aktívne riešiť. A aby nedochádzalo k zneužívaniu takéhoto portálu, tak bude nevyhnutná aj odborná filtrácia podnetov.

Martin Eštočák: Keďže som viackrát robil štatistiky, počet podaných podnetov a počet vybavených, aj zo stránky egov.presov.sk, tak viem, aké mizerné čísla vybavovania podnetov sme mali. Vnímam to ako nejaký ťah a minimalizovanie rizika, aby sa ľudia nedozvedeli, koľko podnetov sa reálne nevybavuje.

Pred niekoľkými rokmi som ako poslanec vyzval aj viceprimátora mesta, aby skúšal jednať s firmou, ktorá má podobnú stránku ako odkazprestarostu, zaujímala ma ponuka a možnosti a porovnanie, či by to nemohlo byť efektívnejšie a lepšie, no nedostali sme sa do tohto štádia. Čo viem sľúbiť, že určite zriadime nejakú stránku, spôsob, kde mimo egov.presov.sk obyvatelia budú môcť podávať podnety, či už mailom, cez appku alebo prípadne cez nejaký telefonát, kde by bol spojovateľ alebo nejaká “prešofská SOS linka” a priamo posúval podnety príslušným odborom/firmám na vybavenie. Napr. spadnutý strom, krík a iné. Chýba systém. Obyvatelia si dajú námahu na upozornenie a mesto sa im obráti chrbtom. Je to prejav neúcty.

Marek Kurta: Takéto konanie mesta je absolútne v protiklade s tým, čo si želám ja. Ako som spomínal, primátor má byť blízky občanom svojho mesta a nie zanedbávať ich potreby a podnety. Ja chcem konať presne opačne a okamžite by som spoluprácu s týmto portálom obnovil.

Ján Štovka: Netreba sa hrabať v minulosti do nekonečna, ja plánujem využiť sociálnu sieť fb na presne tento typ odkazov, podaní a riešení, ktorá bude v správe mesta a bude okamžite reagovať na všetky podnety občanov.

 

Otázka č. 18. V uplynulom období mesto Prešov neraz porušovalo zákony, platné predpisy, VZN, … o čom bolo v médiách i na webe presovcan.com zverejnených nemálo informácií. Niektoré podnety stále preveruje NAKA, či prokuratúra. Aký je Váš názor na to a čo s tým chcete spraviť?

Zuzana Bednárová: Kde sú dôkazy pre takéto tvrdenia, že mesto Prešov neraz porušovalo zákony, platné predpisy, VZN, … ? Média ani web presovcan.com nie sú orgány činné v trestnom konaní. Vo vykonštruovaných kauzách ako búranie bytovky, Zimný štadión, cykloželeznička bolo šetrenie ukončené, bez preukázania spáchania trestného činu, alebo jeho úmyslu. Očakávam, že aj tieto zistenia budú rovnako proaktívne zverejnené ako v médiách tak aj na webe presovcan.com.

Patrik Benčík: Porušovaniu zákonov sa ani v budúcnosti mesto nevyhne. Treba ale minimalizovať škody a vyvodiť osobnú zodpovednosť za náhradu škody vrátane trestnoprávnej zodpovednosti proti konkrétnym osobám. A to sa doteraz nedialo. Protiprávne konanie nemalo žiadne konzekvencie. Ale za niektorými kauzami treba dať hrubú deliacu čiaru (výbuch plynu a demolácia bytovky na Mukačevskej) a zbytočne netraumatizovať ďalej spoločnosť. Základ je stransparentniť verejné obstarávanie a vybrať kvalitných dodávateľov, aby sa takéto potenciálne problémy minimalizovali hneď na začiatku. Pre firmy by mal byť kredit a honor pracovať pre mesto Prešov a nie zámienka ako mesto pumpnúť o finančné prostriedky.

Artúr Benes: Znova sa vraciam k predchádzajúcim odpovediam. Politikárčenie namiesto profesionálnej roboty. Pracujem v oblasti eurofondov, kde je niekoľko úrovní kontrol rôznych typov inštitúcií a kde je absolútne nevyhnutné robiť všetko správne a v súlade s nariadeniami. Je to obrovská zodpovednosť. Voči agentúre, aj voči našim partnerom – mestám a obciam. Akákoľvek chyba by mohla znamenať, že nedostanú peniaze, o ktoré sa uchádzajú a ktoré potrebujú. Ak to premostím na mesto, každé porušenie zákona je tu niekoho osobná zodpovednosť, ale následné pokuty sa platia z peňazí Prešovčanov. Je načase, aby toto skončilo.

Martin Eštočák: Nakoľko som aj priamo zainteresovaný v súvislosti s upozorňovaním na jednotlivé porušovanie zákonov v praxi, ako aj oznamovateľom podnetov či NAKA, či Krajské alebo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, tak sa mi ťažko vytvára nejaký objektívnejší názor a odpoveď na otázku. Ale je to výsledok dlhoročného riadenia úradu bez systému a koncepcií v nadväznosti na rôzne či už osobné alebo iné záujmy, politikárčenie. Ako keby sme mali pomýlené poslanie a priority.

Už skôr som načrtol, v prípade zvolenia, plánujem Pripraviť návrh do Mestského zastupiteľstva, aby si mesto dalo Vypracovať dokument – Protikorupčná stratégia. Komplet analýza jednotlivých odborov, nastavených procesov fungovania a vylepšenie, s cieľom minimalizovať aj možno korupciu a efektívne fungovať. Ak obmedzíme priestor pre korupciu a zvýšime transparentnosť môže to mať veľmi pozitívne politické a ekonomické dopady. To znamená, že zrazu zistíme, že vieme šetriť alebo financie využiť tam, kde naozaj potrebujeme.

Marek Kurta: To, že v mnohých veciach padli na mesto Prešov podozrenia, že ich musí riešiť až NAKA či prokuratúra, je smutným obrazom toho, ako je naše mesto spravované. Hoci v niektorých prípadoch sa už preukázalo, že nebol zákon porušený, to nevylučuje to, že mnoho zákaziek boli u nás predražené a vykonané neprofesionálne. Mesto Prešov v minulom období konalo v priamom rozpore s tým, čo ja nazývam “rozumné hospodárenie”. Rozhádzali sa milióny, ktoré mohli byť použité inak a najmä v prospech občanov. A to je práve mojim cieľom.

Ján Štovka: Je to vecou orgánov činných v trestnom konaní, mesto môže byť iba súčinné v odhaľovaní nekalých praktík.

 

Otázka č. 19. Prečo by Prešovčania mali dať svoj hlas vo voľbách primátora práve Vám?

Zuzana Bednárová: Ak majú záujem o slušnú politiku, ak očakávajú primátora, ktorý má skúsenosti aj z regionálnej politiky, aj z manažérskeho fungovania v súkromnej sfére, ak chcú aby primátor stál na ich strane aj v dobrých, aj v ťažších časoch.

Patrik Benčík: Pretože som pracovitý, mám 19 ročnú právnu prax, viem zvládať stresové situácie, nikdy som nemal štátne zákazky, som férový, transparentný a na primátora mesta Prešov mám ideálny vek (47 rokov).

Artúr Benes: Pretože sa nebojím, pretože nie som politik, pretože nie som vyhorená sľubotechna. Pretože ak hovorím o nejakom projekte, už mám predstavu aj o dĺžke jeho realizácie, aj o zdrojoch jeho financovania. Pretože sa nevenujem len jednej téme. Pretože som dlhé roky odborným partnerom komunálnej politiky a rozumiem fungovaniu aj legislatíve obcí, miest aj kraja. Robím veľké projekty a nebojím sa myslieť vo veľkom. Fungujem ako projektový manažér a často aj ako krízový manažér. Chcem mesto nastaviť tak, aby Prešovčania konečne pochopili, že nie sú na výber len dve možnosti a to buď návrat do minulosti alebo politikárčenie. Toto mesto má potenciál na dobrý život pre jeho ľudí, len tomu musia dať šancu.

Martin Eštočák: Ponúkam otvorený a prístupný úrad občanom. Obćan je na 1. mieste, nikdy nie naopak. Chcel by som zabezpečiť “servis” pre ľudí, aby sa im v meste žilo dobre, a to sa dá aj bez sľubov a s vytvorením poriadku, systému a rôznych koncepcií pre jednotlivé oblasti v spolupráci s občanmi, Prešovčanmi, odborníkmi a všetkými, ktorí majú úprimný záujem, niečo ako Prešovské hlavičky.

Ľudia vo volebnej kampani chcú víziu… ja tvrdím, že víziu nemám predkladať ja…, ale ľudia. Je to naše mesto, nás všetkých.

Lavička je náš symbol… na nej vidno ako funguje mesto.
Našou úlohou je o lavičku sa starať a obyvatelia sú tu na to, aby to, čo pre nich pripravíme bolo funkčné, čisté a viditeľné! Tak sa chceme postarať o to, aby obyvatelia si len sadli a povedali, tak toto je dobré, takto to má byť…. samozrejme nie len starať sa o lavičku ale aj všetko okolo je dôležité. No ak sa dokážeme postarať o lavičku, máme know how, tak o ostatné sa budeme starať rovnako dobre… a ľudia to uvidia…

Marek Kurta: Pretože mám reálny program bez prázdnych sľubov a chcem úprimne pracovať pre mesto a pre ľudí. Nemám žiadne megalomanské plány, drvivá väčšina môjho programu je smerovaná k občanom, k uspokojeniu potrieb rodín i dôchodcov. Som relatívne novou tvárou v politike, mám v sebe zápal i entuziazmus meniť veci k lepšiemu a na základe toho, že mesto dlhodobo stagnuje si myslím, že mesto potrebuje práve nové tváre vo vedení i zastupiteľstve mesta.

Ján Štovka: Reprezentujem mesto vyše 25 rokov doma i v zahraničí. Z výkladnej skrine krajských slovenských miest sa stala ruina a ja nechcem, aby naše deti v týchto ruinách vyrastali a odtiaľ odchádzali. Mesto musí dávať príležitosti a musí byť dobrou adresou pre život.


(Aktualizácia, 17.10.2022: Prehľad predvolebných diskusií a odpovedí kandidátov na primátora mesta Prešov – klikni tu)

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *