Mesto Prešov

72 posts

Slušný návrh

Ešte 4. októbra minulého roka, kedy bol nielen Národny deň vodky v USA, ale zároveň v mnohých štátoch sveta aj Deň zlepšenia svojej kancelárie, vzhľadom na žalostné vybavovanie podnetov občanov, som mestu Prešov navrhol “dočasne zmeniť pracoviská vedeniu samosprávy mesta a MsÚ – od primátorky po vedúcich odborov z Hlavnej/Jarkovej ul., napr. […]

Nespravodlivosť

Podal som mestu podnet, aby nezabudlo zabezpečiť ostrihanie nevzhľadných, nekultúrnych a suchých kvetov na Masarykovej ulici a vyslovil nádej, že kultúrou a ľuďmi “podkuté mesto” takéto elementarity o rok už dokáže zabezpečiť aj samo, bez potreby nahlasovať ako podnet. A predstavte si tú nevďačnosť, nespravodlivosť obyvateľov mesta, jeden z nich […]

Kultúrne mesto

Nedávno, v krásne, slnečné popoludnie som sa prešiel mestom. Hlavná ulica už nebola taká ľudoprázdna ako počas sviatkov. Zaujímavé, že mnohí, najmä starší, aj po ulici chodili v rúškach. Nepýtal som sa, či len práve vyšli z obchodu a nestihli si ich ešte sňať, alebo čo je za tým. Nebudeme […]

Čo čaká cesty a chodníky v Prešove v roku 2022

Mesto Prešov pred dvomi rokmi veľmi “úspešne”, až dvakrát bodovalo –  v anticene za architektúru BRUTUS. A keby sa udeľovala aj cena za “Najderavejšie mesto na Slovensku”, isto by aj v tejto kategórii ašpirovalo na hlavnú cenu. Dnes už vieme aj to, že v roku 2019 BRUTUSom ocenená rekonštrukcia predstaničného […]