Monthly Archives: marec 2022

9 posts

Podkuté mesto – 4. Koncentrovaná “podkutosť”

Fotografia skoncentrovaných transparentov na Jarkovej ulici je z novembra 2021, keď sa v meste slávnostne uviedlo nové logo a slogan. Nad logom sa kompetentní, podľa vyjadrenia primátorky, sedem rokov zamýšľali. Zdá sa, že s tými siedmimi rokmi to bola skutočne pravda a preto im neostal čas na iné “maličkosti”, ktoré trápia […]

Podkuté mesto – 3. Symboly neschopnosti

Mesto Prešov chce urýchlene, ešte v marci odstraňovať symboly – kosáky, kladivá, päťcípe hviezdy z Pamätníka osloboditeľov a z budov vo svojom majetku. Zatiaľ mi stále neodpovedalo, na základe čoho a či, napr. na odstránenie z Pamätníka ma súhlas Krajského pamiatkového úradu. Viac v článku zo 14. marca – tu. […]

Podkuté mesto – 2. Diera na Železničiarskej

Kto si myslí, že zasypať dieru na chodníku je vec jednoduchá, toho radnica raz-dva vyvedie z omylu. A možno i ja týmto článkom. Pre ľuďmi podkutý Mestský úrad v Prešove je množstvo oveľa jednoduchšich veci ako táto. Napríklad nedodržiavanie platných predpisov, tvárenie sa, že všeobecné nariadenia mesta neexistujú, alebo, že […]

Alternatívy

Aj keď v dobe internetu, smartfónov a fitness centier je to pre mnohých asi ťažké… Skúste si, napriek tomu, predstaviť, že krava na poli vypustí svoju štandardnú dávku, s prepáčením, lajna, ktorá dopadne na vtáčatko. Na prvý pohľad “je zrejmé”, že drobné vtáča týmto zahlušila. Čo by ste spravili? 1. […]

Mosty

Dnes bolo v meste slávnostne odovzdané stavenisko spoločnosti, ktorá bude rekonštruovať most na Škultétyho ul., ktorý je v havarijnom stave. Nebudem rozoberať, ako a prečo sa do tohto stavu dostal, radšej ponúknem zopár informácií o niektorých mostoch vo svete – na porovnanie s týmto našim.   1. San Giorgio viadukt […]