Prešovčan

98 posts

Cui bono? Reklama, Masarykova ul. – II

Aktualizácia pôvodného článku Zdá sa, že poškodený reklamný panel v podnete bol už dávnejšie opravený a odpoveď mesta z 9. decembra patrila k inému podnetu, kde sa skutočne jednalo o železný stĺp spomínaný v odpovedi. Mesto na základe 15-ročnej zmluvy so súkromnou spoločnosťou “bude využívať jednu plochu pre svoju potrebu na každom informačnom zariadení (propagácia cestovného ruchu, historických objektov, kultúrnych pamiatok, kultúrnych […]

Otvorený list primátorke mesta, poslankyniam a poslancom MsZ v Prešove

(List na stiahnutie v PDF – tu.) V Prešove 12.12.2021 Vážená pani primátorka, milé pani poslankyne, ctení páni poslanci, podľa termínovníka, dňa 15. decembra sa má uskutočniť zasadnutie MsZ, posledné v tomto roku. Prosím, oboznámte sa dovtedy s týmto listom. Pred nami sú Vianoce, významné kresťanské aj rodinné sviatky. A aj sviatky pokoja […]

List Ježiškovi

10. decembra 2021 Milý Ježiško,  prosím, pošli na Vianoce múdrosť. Nepýtam ju pre seba. A ani nie veľa. Stačí toľko, aby ľudia dokázali odlíšiť správne od nesprávneho, pravdu od lži, dobré od zlého. Aby, až príde ich chvíľa, nezvolili si opäť šašov a hlupákov, smilníkov a mafiánov, tupcov, či idiotov, zlodejov, podliakov, narkomanov. Neschopných. […]

Cesta naša Mičurinova

Tak toto je rekord mesta za posledných, možno aj 10 rokov! Nevídané, neslýchané! Na podnet svojho občana zo 6. decembra týkajúci sa stavu cesty na Mičurinovej ul. po rozkopávkach kvôli plynovodu, odpovedalo mesto už dnes, po troch dňoch! Na také niečo si nielen Prešovčan, ale ani mnohí iní, starší a skúsenejší Prešovčania […]

Cui bono? Reklama, Masarykova ul.

Mesto dnes, 9.12.2021 odpovedalo na podnet zo 16.3.2020. Nie, nie je to preklep, 2020. Týkal sa poničeného reklamného, či oficiálne “informačného” panela na MHD zastávke na Masarykovej ul. Kedysi, napr. v roku 2019 tento “informačný panel” vyzeral takto. V marci roku 2020 a zrejme až dodnes, keďže mesto dnes odpovedalo, takto: […]