Prešovčan

98 posts

Odpovede kandidátov na primátora mesta Prešov

V tomto článku čitateľ nájde odpovede kandidátov na primátora mesta Prešov na môj dotazník s 19 otázkami. Najskôr však zopár faktov a poznámok. V štvrtok, 28. 9. som mailom oslovil 10 kandidátov na primátora mesta Prešov s verejne dostupným kontaktom a zaslal im dotazník s 19 otázkami. V sobotu, po dodatočnom získaní kontaktu bol […]

Otázky pre kandidátov na primátora

Dnešok je okrem iného aj Medzinárodný deň za právo vedieť a Medzinárodný deň pre univerzálny prístup k informáciám. A do komunálnych volieb zostáva 31 dní. Tváre a posolstvá niektorých kandidátov nám už niekoľko týždňov skrášľujú i “skrášľujú” verejný priestor a prihovárajú sa nám z reklamných plôch namiesto pracích práškov či iných, viac či […]

Infožiadosť 094/2022 – Chodník pri Toryse

Infožiadosť týkajúca sa reklamácie chodníka pri Toryse. Už po roku od jeho odovzdania bol súci na reklamáciu. Príslušný podnet bol podaný ešte 8.9.2021. Odpovede ostrieľaného, znalého, podkutého mestského úradu zneli ako vyjadrenia školáčika pristihnutého pri kradnutí kriedy. A posledná odpoveď mesta, sľub o “bezokladnom informovaní”, bola ešte z 3. januára […]

Infožiadosť 093/2022 – Zoznam opráv mestských komunikácií

Infožiadosť žiadajúca zverejniť informácie ohľadom opráv chodníkov a ciest v meste. Mesto štandardne, na takmer všetky podnety požadujúce opravu odpovedalo svojou PUFO – prešovskou univerzálnou formálnou odpoveďou. Dodrži “ľuďmi podkuté mesto” zákon a odpovie do 29.9. na tútu infožiadosť? Odpoveď mesta na infožiadosť: tu (doplnené dodatočne) (Obrázok, kredit: Pixabay, Gerd […]

Infožiadosť 092/2022 – Cyklochodník na ul. Kúpeľná

Infožiadosť týkajúca sa reklamácie cyklochodníka na ul. Kúpeľná. Už krátko po jeho odovzdaní sa na ňom vytvárali kaluže svedčiace s sfušovanej práci a brániace bezpečnému používaniu. Podnet bol podaný pred dvomi rokmi, 13.7.2020. Dobre pripravený, ostrieľaný, ľuďmi podkutý mestský úrad tak zanietene, dôkladne, znalo, profesionálne, podkuto preskúmaval tento podnet, až […]

Infožiadosť 091/2022 – Výrub stromov v mestských lesoch

Infožiadosť týkajúca sa výrubu stromov, pravdepodobne v mestských lesoch. Mesto vyše troch rokov nedokázalo rozumne odpovedať na otázky v podnete, kto tieto stromy vyrúbal a ďalšie, a tým, o. i. narušil západný horizont mesta. Naposledy v odpovedi zo dňa 4.11.2021 uviedlo “O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.” Uvidíme, […]

Pokánie

Aj keď vzhľadom na predvolebné ticho a nedostatok informácií od kandidátov na primátora a poslancov sa to nezdá, voľby sa blížia míľovými krokmi. Jedným zo štandardných dôsledkov prešovských, slovenských, ba aj east-europe-ských volieb je, že z úradov sa budú musieť mnohí porúčať. Vrátane toho mestského, ktorý mi za posledné mesiace […]

Holubička

Nedávno mesto Prešov dosiahlo konečne jedno víťazstvo. Oficiálne uznesenie NAKA zatiaľ nie je dostupné, ale podľa zverejnených informácií vyzerá, že NAKA nezistila pochybenie zákona zo strany mesta pri asanácii bytovky. Počkajme si však na stanovisko Prezídia Policajného zboru SR. Už neraz sa stalo, že mesto si obsah vyložilo po svojom. […]