Mesto Prešov

72 posts

Odkaz pre starostu. Skôr pre starostku a (nie iba) pre Prešovčanov – II.

(pokračovanie – 2. časť analýzy tvrdenia mesta) 2. Zdôvodnenie: “takmer polovicu z podnetov, ktoré prostredníctvom tejto adresy prichádzajú, tvoria podnety jediného občana, ktorého identita nie je známa” Mesto toto tvrdenie zvýraznilo tučným písmom. Som si istý, že nie preto, že by snáď chcelo, aby tento text nezidentifikovaný občan neprehliadol a […]

Odkaz pre starostu. Skôr pre starostku a (nie iba) pre Prešovčanov – I.

Mesto Prešov dňa 11. 4. na svojej oficiálnej webovej stránke zverejnilo správu, že sa rozhodlo deaktivovať svoje konto na portáli odkazprestarostu.sk. Uviedlo: “K tomuto rozhodnutiu prispela i skutočnosť, že takmer polovicu z podnetov, ktoré prostredníctvom tejto adresy prichádzajú, tvoria podnety jediného občana, ktorého identita nie je známa. Za obdobie od 1.9.2021 podal spolu […]

Namiesto nekrológu za OpS

Dňa 11.4. z tohto podkutého mesta a sveta odišiel náš milovaný OdkazpreStarostu, ktorého blízki často familiárne volali – OpS. Jeho odchod bol pre mnohých nečakaný. Tí, ktorí ho bližšie poznali, vedeli, že dlho bojoval so zákernou chorobou, tak veľmi rozšírenou v meste Prešov a nakoniec jej, dôsledkom (samo)zrušenia, deaktivovania konta […]

Podkutí neandertálci na mestskom úrade

Zdá sa, že na ľuďmi i kultúrou podkutom mestskom úrade sa objavili neandertálci, ktorí podľa vedcov vyhynuli pred 40 000 rokmi. Posúďte sami. Mesto pred dvomi dňami na svojom webe zverejnilo článok s názvom “Podnety môžu Prešovčania adresovať mestu viacerými spôsobmi”. Linka na archív článku na webovom archíve – tu  – […]

Odborníci na radnici. Diel: Zrušená kolaudácia

Hrozné! Nielenže Prešovčan, podľa elity mesta, robí “prepracovaný mediálny atak” – tým, že reaguje na ťuťmáctvo (ne)kompetentných na mestskom úrade, ale 26. januára sa k tomuto ataku “zrejme” pridala aj Nadácia Zastavme korupciu a denník SME v projekte Cez čiaru vo videu o zimnom štadióne. A pred pár dňami, 13. februára […]

Jednoduchá matematika

Mestský úrad Prešov, podľa nateraz posledného Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku, ktorý je záväzným dokumentom, účinného od 1.8.2019 má zamestnávať “v aparáte” 232 zamestnancov. Skutočnosť za rok 2021: 239 – podľa vyjadrenia jedného z poslancov na poslednom zasadnutí MsZ. Presný počet sa mi vo verejne prístupných dokumentoch zistiť nepodarilo. […]

Nová lávka cez Torysu

Ta sme še pobaveľi. Pripomeňme si, že mesto dalo v marci 2021 spracovať obhliadku 14 mostov a lávok, na základe jej výsledkov 5 lávok od 29. marca 2021 uzavrelo. Správu o ich stave mesto objednalo prostredníctvom svojej mestskej firmy SaÚKMP, no na webe tejto spoločnosti ani na webe mesta sa mi zmluvu, či faktúru […]