Monthly Archives: apríl 2022

13 posts

Odkaz pre starostu. Skôr pre starostku a (nie iba) pre Prešovčanov – I.

Mesto Prešov dňa 11. 4. na svojej oficiálnej webovej stránke zverejnilo správu, že sa rozhodlo deaktivovať svoje konto na portáli odkazprestarostu.sk. Uviedlo: “K tomuto rozhodnutiu prispela i skutočnosť, že takmer polovicu z podnetov, ktoré prostredníctvom tejto adresy prichádzajú, tvoria podnety jediného občana, ktorého identita nie je známa. Za obdobie od 1.9.2021 podal spolu […]

Namiesto nekrológu za OpS

Dňa 11.4. z tohto podkutého mesta a sveta odišiel náš milovaný OdkazpreStarostu, ktorého blízki často familiárne volali – OpS. Jeho odchod bol pre mnohých nečakaný. Tí, ktorí ho bližšie poznali, vedeli, že dlho bojoval so zákernou chorobou, tak veľmi rozšírenou v meste Prešov a nakoniec jej, dôsledkom (samo)zrušenia, deaktivovania konta […]

Podkutí neandertálci na mestskom úrade

Zdá sa, že na ľuďmi i kultúrou podkutom mestskom úrade sa objavili neandertálci, ktorí podľa vedcov vyhynuli pred 40 000 rokmi. Posúďte sami. Mesto pred dvomi dňami na svojom webe zverejnilo článok s názvom “Podnety môžu Prešovčania adresovať mestu viacerými spôsobmi”. Linka na archív článku na webovom archíve – tu  – […]