Monthly Archives: december 2021

18 posts

Čo čaká cesty a chodníky v Prešove v roku 2022

Mesto Prešov pred dvomi rokmi veľmi “úspešne”, až dvakrát bodovalo –  v anticene za architektúru BRUTUS. A keby sa udeľovala aj cena za “Najderavejšie mesto na Slovensku”, isto by aj v tejto kategórii ašpirovalo na hlavnú cenu. Dnes už vieme aj to, že v roku 2019 BRUTUSom ocenená rekonštrukcia predstaničného […]

Cui bono? Reklama, Masarykova ul. – II

Aktualizácia pôvodného článku Zdá sa, že poškodený reklamný panel v podnete bol už dávnejšie opravený a odpoveď mesta z 9. decembra patrila k inému podnetu, kde sa skutočne jednalo o železný stĺp spomínaný v odpovedi. Mesto na základe 15-ročnej zmluvy so súkromnou spoločnosťou “bude využívať jednu plochu pre svoju potrebu na každom informačnom zariadení (propagácia cestovného ruchu, historických objektov, kultúrnych pamiatok, kultúrnych […]

Otvorený list primátorke mesta, poslankyniam a poslancom MsZ v Prešove

(List na stiahnutie v PDF – tu.) V Prešove 12.12.2021 Vážená pani primátorka, milé pani poslankyne, ctení páni poslanci, podľa termínovníka, dňa 15. decembra sa má uskutočniť zasadnutie MsZ, posledné v tomto roku. Prosím, oboznámte sa dovtedy s týmto listom. Pred nami sú Vianoce, významné kresťanské aj rodinné sviatky. A aj sviatky pokoja […]

List Ježiškovi

10. decembra 2021 Milý Ježiško,  prosím, pošli na Vianoce múdrosť. Nepýtam ju pre seba. A ani nie veľa. Stačí toľko, aby ľudia dokázali odlíšiť správne od nesprávneho, pravdu od lži, dobré od zlého. Aby, až príde ich chvíľa, nezvolili si opäť šašov a hlupákov, smilníkov a mafiánov, tupcov, či idiotov, zlodejov, podliakov, narkomanov. Neschopných. […]